Summary Scala : algemene natuurwetenschappen

-
ISBN-10 9020849077 ISBN-13 9789020849073
427 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Scala : algemene natuurwetenschappen". The author(s) of the book is/are B Janssen Groesbeek. The ISBN of the book is 9789020849073 or 9020849077. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Scala : algemene natuurwetenschappen

 • 1 leven

 • Wat zijn de 5 kenmerken voor levende wezens?

  1. ze zijn in staat een constant inwendig milieu te handhaven met behulp van speciale regelsystemen

  2. ze wisselen stoffen en energie uit met hun omgeving

  3. ze zijn in staat zich voort te planten met behulp van een genetische blauwdruk: hierdoor vertonen de jongen vastgelegde groei en ontwikkeling

  4. ze zijn gevoelig voor signalen van binnen en buiten en in staat om op zulke prikkels te reageren, vaak door uitwendig zichtbaar gedrag zoals beweging

  5. ze gaan na verloop van tijd dood

 • Wat wordt verstaan onder het begrip biodiversiteit?
  Het aantal variaties in de natuur
 • wat zijn de 3 functies van celdeling?

  1. vervanging van afgestorven cellen

  2. groei van 1cellig stadium naar meercellig organisme

  3. voortplanting of reproductie

   

   

 • Wat is het voordeel van de naamgeving van soorten zoals die door Linnaeus is bedacht?
  Hij is helder door zijn compactheid en je kan snel zien  welke soorten bij elkaar horen
  1. 2 vormen van van voortplanting zijn?

  1. ongeslachtelijke voortplanting en geslachtelijke of seksuele voortplanting

 • Leg uit wat de termen actualisme, fixisme, generatio spontanea en transformatie betekenen
  actualisme: de structuur van verschillende gesteentes is gevormd door krachten  die nu ook nog werken.
  fixisme: dat de aardplaten kunnen verschuiven
  generatio spontanea: het leven ontstaat vanzelf
  transformatie: overgaan van de ene in  de andere vorm
 • Geef een voorbeeld van een dier met gevoeliger zintuigen dan een mens?

  wespen kunnen radioactieve straling meten

 • Wat verstaat men onder creationisme?
  Stelt de Schepper als intelligente ontwerper van het leven voor
 • Welk probleem kon Darwin met zijn evolutietheorie niet oplossen?
  Hij wist niet goed hoe de erfelijke basis van zijn variatie kwam
 • Hoe verklaart men 'opofferend gedrag'?
  Bijvoorbeeld bijen leven samen met hun familie, hun dna wordt sowieso wel doorgegeven, dus kunnen ze beter zichzelf opofferen dan hun hele familie
 • Hoe ontstaat een perfect oog?
  Omdat deze vorm en grootte oog perfect was   voor de leefomstandigheden. Het was toeval.
 • Wat zou er anders zijn aan ons gebit bij een doelgerichte evolutie?
  Niet een ruimtegebrek door de verstandkies
 • Noem de 4 belangrijkste verschillen tussen mensen en mensapen
  Mensen staan en bewegen rechtop, een bijzondere vorm van taalgebruik, bezitten een cultuur en maken en gebruiken werktuigen
 • 1.1 de bewegende aarde

 • wat zijn paleontologen?
  mensen die fossielen bestuderen.
 • wat zijn paleoklimatologen?
  mensen die oude klimaten onderzoeken
 • Waarom werden de argumenten van Wegener niet zomaar geacepteerd?
  Rond 1910 dachten de mensen dat de continenten vast lagen. 
 • wat is een ander woord voor global drift?
  het mobilisme
 • Mensen die leefde rond 1910 namen allen nieuwe theorieen aan wanneer deze geverifieerd werden. (bewezen)
 • 1.2 Kenmerken en variaties

 • Wat is een kenmerk?

  Een kenmerk is eigenschap die alle voorwerpen en individuen tot een bepaalde groep laten horen.

 • Wat is een variatie?

  Een variatie is een verschil tussen kenmerken van groepen.

 • Er zijn 5 algemene kenmerken voor levende wezens bedacht. 

  1. Levende wezens kunnen de inwendige organen te regelen door speciale regel-systemen.

  2. Levende wezens wisselen stoffen en energie uit met hun omgeving.

  3. Levende wezens zijn in staat zich voort te planten.

  4. Levende wezens zijn gevoelig voor allerlei  signalen van binnen en van buiten, en ze zijn in staat om daarop te reageren.

  5. Levende wezens gaan na verloop van korte of langere tijd dood.

 • Wat zijn de 5 algemene kenmerken voor levende wezens?

  1. Levende wezens kunnen de inwendige organen te regelen door speciale regel-systemen.

  2. Levende wezens wisselen stoffen en energie uit met hun omgeving.

  3. Levende wezens zijn in staat zich voort te planten.

  4. Levende wezens zijn gevoelig voor allerlei  signalen van binnen en van buiten, en ze zijn in staat om daarop te reageren.

  5. Levende wezens gaan na verloop van korte of langere tijd dood.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In hoeveel grote platen(schollen) kun je de aarde onder verdelen, en welke zijn dit?
In 6 die ten opzichte van elkaar bewegen. Amerika, Eurazië, Afrika, India, de Grote Oceaan en Antartica.
Leg uit hoe een plaatsverschuiving ontstaat volgens de schollentektoniek.
Door radioactief verval in de kern komt er energie vrij. Deze energie zorgt ervoor dat de maantel opwarmt. Het gesteente zet uit. Hierdoor wordt de dichtheid kleiner en het gesteente stijgt. Bij de aardkorst koelt het gesteente weer af, en de dichtheid wordt groter. Het gesteente zakt weer. Dit wordt de convectie stroming genoemd. De platen schuiven (schoksgewijs) mee.
Wat houdt paradigma in?
Stramien denken.
Wat houdt evapotranspiratie in?
De verdamping van water door organismen (uitgeademde waterdamp).
Wanneer werd het mobilisme pas aanvaard, en waarom?
In 1968, tot die tijd hadden beide researchprogramma's - fixisme en mobilisme - goede argumenten voor hun theorieën. Daarbij kon Wegener ook niet verklaren hoe de continenten verschoven.
Hoe beschrijft de filosoof Imre Lakatos de wetenschap?
In termen van researchprogramma's. Dit zijn complexe en uitgebreide onderzoeks-modellen. Het oude programma wordt daarbij verworpen bij een nieuw en beter alternatief. Het nieuwe programma moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Zodra er een alternatief paradigma komt, vindt er een wetenschappelijke revolutie plaats. Wanneer gebeurde dit?
Met de opkomst van het mobilisme.
Hoe ontstaan bergen volgens het fixisme?
Doordat de aarde ten gevolge van afkoeling ineenschrompelt.
Waar gaat men van uit in het paradigma van het fixisme, en wat is hun verklaring hiervoor.
Dat de aarde alleen verticaal beweegt, aangezien aardbevingen van zeer grote diepte en over zeer grote afstanden te meten zijn, moet de aardkorst wel stevig zijn.
Hoe beschreef Kuhn de wetenschappelijke ontwikkelingen, en hoe wordt dit genoemd?
In wetenschappelijk rustige perioden gaat de wetenschap uit van een bepaald patroon volgens welke alle onderzoek gedaan wordt. Dit heet paradigma.