Summary Scheepswerktuigkunde

-
124 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Scheepswerktuigkunde

 • 1.1 4-takt

 • Welke slagen volgen elkaar op bij een 4-takt arbeidsproces?
  Inlaatslag - compressieslag - arbeidsslag - uitlaatslag
 • Hoe kan de cilinder worden gevuld met verse lucht?
  Zuigvulling: verse lucht wordt cilinder ingezogen
  Drukvulling: verse lucht met enige overdruk (door compressor die aangedreven wordt door een turbine in het uitlaatgasleiding) in de cilinder geblazen
 • Wanneer vindt de topspoeling plaats?
  De UO staat al 40 graden voor ODP open en blijft open staan t/m 20 graden na BDP. 30 graden voor BDP gaat de inlaatklep open Dus van 30 graden voor BDP tot 20 graden erna (gedurende 50 graden) tijdens de uitlaatslag vindt de topspoeling plaats: hierna, 20 na BDP begint de inlaatslag.
 • Wat is de compressievoud?
  De verhouding (bijv 17x verkleind) tussen het volume in de cilinder bij het begin en het einde van de compressie.
 • Wanneer begint de compressieslag?
  Zodra de inlaatklep gesloten is (30 graden na ODP). Deze wordt pas enkele graden na bodemstand geopend, zodat er tijdens de gehele neergaande zuigerslag lucht kan worden aangezogen door een volle opening
 • Wanneer wordt de eindcompressiedruk bereikt?
  Op het moment dat de zuiger (na de compressieslag) het BDP heeft bereikt.
 • Hoelang duurt de brandstofinspuiting?
  Branstofinspuiting begint 10 graden voor BDP en eindigt 10 of 20 graden erna, afhankelijk van hoeveel vermogen er gevraagd wordt.
 • Wanneer begint de arbeidsslag?
  Na de brandstofinspuiting(10/20 graden na BDP), want door het ontbranden onstaat er een sterke temperatuurs- end drukverhoging waardoor de zuiger met kracht naar beneden wordt gedrukt
 • Hoelang duurt de uitlaatslag?
  Deze begint na de arbeidsslag (40 graden voor ODP gaat UO) en duurt tot 20 graden na BDP. Hier vindt dus ook de topspoeling plaats.
 • Teken het doorlopende krukwegdiagram van een 4-takt dieselmotor met zuigvullig
  Check correctie
 • Wat is gaswisseling?
  De inlaat- en uitlaatperiode samen is de gaswisseling
 • 1.2 2-takt

 • Zal een 2-takt of 4-takt meer vermogen leveren bij gelijke cilinderafmetingen?
  De 2-takt zal meer vermogen leveren (of  bij hetzelfde vermogen kleiner van omvang zijn) doordat deze de gehele cyclus in één omwenteling volbrengt en de 4-taktmotor 2 omwentelingen nodig heeft voor een totale arbeidcyclus.
 • Hoe werkt de in- en uitlaat van een 2-takt?
  Alle 2-takt hebben uitlaatkleppen (die bij elke omwenteling open moeten). Via poorten in de cilinder komt er echter spoellucht binnen: dit kan niet door de motor zelf worden aangezogen, dus er is altijd een spoelpomp (luchtpomp) nodig. Hetzelfde als voor de 4-takt, namelijk de turbocompressor opgenomen in het uitlaatgaskanaal.
  2-taktmotoren kunnen dus eenvoudig van constructie zijn
 • Wat zijn de nadelen van een 2-takt in verlijknig met een 4-taktmotor?
  De moeizame spoeling van de cilinder: 4-takt halve omwenteling VS 2-takt slecht klein deel. Dit heeft tot gevolg:
  • minder zuiniger met brandstof dan een 4-takt
  • minder goed bestand tegen, tijdelijke, overbelasting.

  Door de hogere gemiddelde cilindertemperatuur (doordat er bij iedere omwenteling een arbeidslag is) zal een 2-takt ook hoger smeerolieverbruik hebben

  Hogere cilinderslijtage

  Moet altijd worden voorzien van een inrichting om de spoellucht de cilinder in te blazen.
 • Is de cilinderslijtage bij een 2-takt of 4-taktmotor hoger?
  Bij een 2-takt, omdat bij een 4-takt de oliefilm tussen zuigerveren en cilinderwand zicht kan herstellen tijdens de in- en uitlaatslag.
 • Teken de krukcyclus van een 2-takt dieselmotor.
  Check met tekening ruitenschrift
 • Wat is het voordeel van langspoeling van de 2-takt motor?
  De spoellucht volgt een natuurlijke weg van beneden naar boven
 • Wanneer begint de compressieslag van een 2-takt?
  De spoelpoorten worden door de zuiger afgesloten, en wanneer dan ook de US begint de compressie.
 • Waardoor gaan de uitlaatgassen uit de cilinder in een 2-takt?
  Door een zekere overdruk verlaten ze de cilinder via de uitlaat. De kleine overdruk van de spoellucht die via de inlaat- of spoelpoorten de cilinder binnenkomt, drukt de uitlaatgassen voor zich uit via de uitlaat naar buiten
 • Hoe vaak is er een compressieslag bij 2 slagen van de 2-takt/
  2x
 • Wat doen de drijfstang? Hoe is deze bevestigd?
  Drijfstang verbindt de zuiger met de krukas met de zuiger- en krukpen
 • Wat zit er aan de onderkant van de drijfstand en wat is hieraan bevestigd?
  Onderaan zit de drijfstangvoet waaraan het uit twee delen bestaande drijfstanglager is bevestigd
 • Waarom is er, als de motor in bedrijf is, bij glijlagers geen metaal op metaal contact tussen de draaiende as en de stilstaande delen van deze lagers?
  Omdat er een oliefirm tussen de draaiende as en de stilstaande delen is
 • Hoe werkt de glijlager van de drijfstang?
  Het bestaat uit twee delen:
  • lagerschaal: deel dat direct contac tmaakt met de as of pen 
   • speciaal materiaal dat over de lengte in tweeën is gedeeld
  Er zit voldoende olie tussen lager en as, zodat er geen contact is tussen beide materialen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.