Summary scheikunde

-
316 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - scheikunde

 • 1 voorkennis

 • wat meet je als je een voorwerp op een balans of weegschaal legt?
  de massa
 • waar staat gewicht voor in de natuurwetenschap?
  is een kracht
 • en massa ?
  maat voor de hoeveelheid materie
 • waarin meet je de massa ?
  kg g mg of ton
 • hoe reken je ze om naar andere eenheden ?
  1 ton= 1000 kilo
  1 kg = 1000 g
  1 g = 1000 mg
 • wat gebruik je bij proeven vaak?
  vloeistoffen
 • waarin kun je nauwkeurig aflezen hoeveel ml je hebt?
  maatcilinder
 • bij wat kunnen je schatten hoeveel vloeistof je hebt?
  bekerglas met schaalverdeling
 • noem iets waarop geen maatstreepjes staan
  reageerbuis
 • noem je vuistregel voor het schatten bij een reageerbuis
  vloeistof hoogte 1 cm komt overeen met 1 ml
 • in welke eenheden meet je volumes
  m3   dm3/l     cm3/ml
 • hoe reken je ze om naar andere eenheden?
  1m3 = 1000 dm3 / 1000 l
  1 dm3 = 1000 cm3 / 1000ml
 • wat kun je op een thermometer zien ?
  hoe warm het ergens is
 • wat is de laagste temp. die in een laboratorium kan bestaan?
   -273 c
 • noem je kelvinschaal
  -273 = ok
  0 c = 273 k
  100 c = 373 k
 • noem de fase overgang van gas en vloeistof
            verdampen
  gas  <------- --------vloeistof
         ----------------->
            condenseren           
 • en van gas en vaste stof
 • en van vaste stof nar vloeitstof ?
 • 1.1 Hoe kun je stoffen herkennen ?

 • waar gaat een zakje met wit poeder heen als je wil onderzoeken wat er in zit?
  forensisch laboratorium
 • waar houd scheikunde zich mee bezig?
  stoffen
 • noem een paar voorbeelden
  water, zout, suiker, zeep, staal, zuurstof en benzine
 • wat bedoel je binnen de scheikunde met stoffen?
  alle materie
 • noem een paar stoffen die uit de natuur komen
  hout, suiker, wol en aardgas
 • noem een paar stoffen die in de laatste 2 eeuwen zijn gemaakt
  aspirine, zoetstoffen en plastics  (elk jaar komen er weer nieuwe stoffen bij)
 • wat moet je doen om uit te zoeken wat de onbekende stof is ?
  je verzamelt op een systematische manier waarnemingen over die stof
 • hoe begin je met waarnemen?
  met behulp van zintuigen
 • welke zintuigen ?
  zien, horen, ruiken, voelen en proeven
 • welke zintuigen mag je niet zomaar doen?
  proeven en aanraken omdat ze stoffen giftig kunnen zijn of de huid kunnen aantasten
 • hoe noem je de kenmerken aan een stof waaraan je hem meteen herkent ?
  stofeigenschappen
 • noem een belangrijke stofeigenschap
  kleur
 • hoe heet een stof die doorzichtig is ?
  transparant
 • hoe noem je het als de transparante stof geen kleur heeft?
  kleurloos (bijv. water)
 • noem voorbeelden van stoffen die een herkenbare geur hebben
  chloor en aceton
 • noem nog een veel gebruikte stofeigenschap
  de fase/aggregatietoestand van de stof bij kamertemperatuur
 • wat moet je doen me stofeigenschappen die je niet rechtstreeks met je zintuigen kunt vast stellen ?
  meten
 • wat heb je daar voor nodig ?
  meetinstrumenten
 • wat gebruik je voor het meten van smeltpunt of kookpunt
  thermometer
 • waar kookt water bij en waar bij aceton?
  water bij 100 c en aceton bij 56 c
 • waarmee bepaal je d massa ?
  met een balans
 • en volume ?
  maatcilinder
 • noem de formule om de dichtheid te bereken
 • wat zijn massa en volume niet?
  stofeigenschappen
 • wat is de dichtheid wel?
  is wel een stofeigenschap
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

zijn er meer metalen of meer niet-metalen ?
meer metalen
hoe zijn de metalen en de niet-metalen gescheiden?
door een trapjeslijn
waar staan de niet-metalen voornamelijk?
rechtsboven
waar kun je de elementen in onderverdelen ?
metalen en niet-metalen
wat zijn de elementen van 1 groep ?
die vertonen sterke overeenkomsten in hun eigenschappen
hoe heten de verticale kolommen?
groepen
hoe heten de horizontale rijen?
perioden
hoe heeft de rus mendelejev zijn systeem genoemd ?
periodiek systeem der elementen
glucose
C6H12O6(s)
ammoniak
NH3(g)