Summary Scheikunde

-
170 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Scheikunde

 • 2.1 Inleiding

 • Waaruit bestaat een zuivere stof?
  Een zuivere stof bestaat uit 1 soort moleculen
 • 2.2 Drie fasen

 • Wat is een fase of toestand?

  Een fase of toestand van een stof is de vorm waarin de stof onder de heersende omstandigheden voor het grootste gedeelte voorkomt (standaardtemp en standaarddruk).

  solid, liquid of gas
 • Wat zijn de standaarddruk en standaardtemperatuur?

  P0=1 bar
  Standaardtemperatuur= 298K=25 graden celcius
 • Hoe bewegen moleculen van een stof zich in de vaste, vloeibare en gasvormige fase?

  Vast: moleculen bewegen op hun plaats
  Vloeibaar: moleculen verplaatsen zich op kleine afstand ten opzichte van elkaar
  Gas: moleculen verplaatsen zich op grote afstand ten opzichte van elkaar
 • 2.3 Kristalrooster

 • Wat is een kristalrooster, wat voor vorm geeft een kristalrooster een stof?
  • Een kristalrooster is de regelmatige rangschikking van deeltjes in een vaste stof.
  • Veel vaste stoffen beschikken over een kristalrooster
  • Het kristalrooster geeft stoffen een structuur met gladde vlakken en rechte hoeken.
 • 2.4 Faseovergangen

 • Welke overgang hoort er bij het smelten van een stof?
  S->l
 • Welke overgang hoort er bij het stollen van een stof?
  L->s
 • Welke overgang hoort er bij het verdampen van een stof?
  L->g
 • Welke overgang hoort er bij het condenseren van een stof?
  G->l
 • Welke overgang hoort er bij het sublimeren (vervluchtigen) van een stof?
  S->g
 • Welke overgang hoort er bij het rijpen van een stof?
  G->s
 • Wat verandert er bij de moleculen bij een faseverandering, wat gebeurt er met het volume van de stof?
  De bewegingsmogelijkheden van de moleculen veranderen. Er verandert niks aan de moleculen zelf, dus is er geen sprake van een chemische reactie. Daarnaast neemt het volume van een stof toe bij het stijgen van de temperatuur.
 • Wat houdt het smeltpunt van een stof in?

  Het smeltpunt is de temperatuur waarbij de vaste en vloeibare fase naast elkaar kunnen bestaan en waar de vaste fase overgaat in de vloeibare fase.
  Het smeltpunt is gelijk aan het stolpunt.
 • Wat houdt het kookpunt van een stof in?
  Het kookpunt is de temperatuur waarbij de verdamping door de gehele vloeistof plaatsvindt, en niet alleen aan het oppervlak. De vloeistof gaat over van vloeibare fase naar gasvormige fase.
 • Wat is stoom?
  Stoom is waterdamp met een temperatuur van meer dan 100 graden.
 • Wat houdt het smelttraject in?
  Het smelttraject is het smeltpunt, maar dan bij een mengsel. Hoe onzuiverder het mengsel is, des te groter is het smelttraject.
 • Wat houdt het kooktraject in?
  Het kooktraject is het kookpunt, maar dan bij een mengsel. Hoe onzuiverder het mengsel is, des te groter is het smelttraject.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.