Summary Schoolpedagogiek : opvoeding en onderwijs in de basisschool

-
ISBN-10 9001773060 ISBN-13 9789001773069
167 Flashcards & Notes
77 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Schoolpedagogiek : opvoeding en onderwijs in de basisschool". The author(s) of the book is/are Joop Berding, Wouter Pols. The ISBN of the book is 9789001773069 or 9001773060. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Schoolpedagogiek : opvoeding en onderwijs in de basisschool

 • 1 Kinderen en de werelden waarin ze leven 15

 • Wat is een culturele geboorte? 

  Een geboorte in de wereld van de mensen

 • Wat betekent opvoeden?

  Opvoeden betekent: kinderen de wereld "intrekken". Alleen dan wordt het een deelgenoot, gaat meedoen

 • Wat houdt de symbolische orde van taal in?
  Lacan:
  Het gaat om een woord (symbool), een naam. persoonlijk voornaamwoord. Zich losmaken kan men alleen binnen de symbolische orde, want alleen binnen die orde kan de een tegenover de ander komen te staan
 • Van wat soort activiteiten houden jongens?
  Voetbal, computerspelletjes; ze willen zichzelf op de proef stellen en uitgedaagd worden de beste te zijn.
 • Om mens te kunnen worden is een tweede geboorte nodig: culturele geboorte. Dit is een geboorte in de wereld van de mensen. Dit kan alleen door tussenkomst van een medemens

   

 • School bepaalt je maatschappelijke toekomst.

  Parallelle school: een school naast de school. Je hebt er wat aan voor later.Ouders oefenen druk uit om een aantal activiteiten te doen. 

   

 • Van wat soort activiteiten houden meisjes?
  Gezellig samen dingen doen.
 • Wanneer hebben buitenschoolse activiteiten een verplicht karakter?
  Wanneer de ouders de activiteit kiezen en niet de kinderen zelf.
 • Wat is een parallelle school?
  Een school bijna naast de school.
 • Wanneer gaat een kind zich ontwikkelen?
  Als er een medemens is die zich om hem bekommert en met hem een relatie aangaat.
 • Wat zijn wilde kinderen?
  Kinderen die door dieren zijn grootgebracht.
 • Wat is een nestblijver?
  Ze kunnen nog niet hun eigen weg gaan; ze zijn hulpeloos en op de verzorging van hun ouders aangewezen, zoals puppy's en kittens.
 • Wat is een nestvlieger?
  Kunnen direct op eigen benen staan, zoals veulentjes en kalfjes.
 • Wat is een secundaire nestblijver?
  Dient eerst nog een jaar in een soort culturele buitenbaarmoederlijke ruimte te verblijven. Pas daarna is hij in staat zich te gaan bewegen als volwassen, zoals lopen en praten. 
 • Wat is een culturele geboorte?
  Een tweede geboorte. Een geboorte in de wereld van de mensen. Dat kan alleen door tussenkomst van een medemens.
 • 1.1 Kinderwerelden 16

 • Kinderen brengen bijna 1000 uur per jaar op school door

  dit is correct

 • when did columbus discover america?

  1492

 • 1.1.1 De wereld buiten school van Wesley en zijn klasgenoten 16

 • WAt zijn verschillen tussen jongens en meisjes in hun spel?
  Jongens willen zichzelf meer op de proef stellen en uitgedaagd worden de beste te zijn. Meisjes houden meer v an gezellige dingen samen doen
 • Wat is een parallelle school?

  Een school naast een school, buitenschoolse activiteiten zoals Franse les, na schoolse opvang, sprot. 

 • 1.1.2 Wesley en Maurits 18

 • Wat houdt een paralleschool in?
  Een school naast de school.
 • Sommige kinderen moeten verplicht of kiezen er zelf voor om na school deel te nemen aan sport of verlengde-schooldagactiviteiten zoals franse les. Dit wordt paralle school genoemd. Je hebt er wat aan voor later, net als school
 • De Parallele school(tweede school) vormt, net als het gezin waarin je opgroeit en de school, het karakter van een kind.
 • Verschillen tussen sociale mileus: Het is maar net uit wat voor gezin het kind komt, wat aan kinderen aan wordt geboden om buiten school het karakter te vormen en dingen te leren voor later. Het is maar net of ouders in staat zijn om de ambities van kinderen aan te wakkeren, wat kinderen meekrijgen voor later
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.