Summary Schriftkennis

-
263 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Schriftkennis". The author(s) of the book is/are Astrid Scholten & Ben Hamerling. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Schriftkennis

 • 1.1 Schrijven

 • Wat zijn de 3 belangrijkste momenten waarop het handschriftonderwijs kan ontsporen?
  1. Te vroeg beginnen
  2. Verkeerd aanleren
  3. Niet goed onderhouden en begeleiden.
 • Het woord schrijven is een homoniem, verklaar:
  • Schrijven als stellen (opstellen maken)
  • Schijven als handschiftontwikkeling
 • 2.1 De fase van het handschrift onderwijs

 • Noem drie hoofdfase uit de leerlijn handschriftonderwijs:
  1. Fase van de ontwikkeling van de schrijfvoorwaarden (groep 1 en 2).
  2. Fase van de drie zone niveau met trajecten, het verwerven van het verbonden schrift (groep 3 en 4)
  3. Fase van de ontwikkeling en onderhoud van het handschrift (groep 5 t/m 8) 
 • 2.2 Toetsenbordvaardigheid

 • In welke fase valt blindtypen?
  In fase 3
 • 2.3 de groepen

 • Wat wordt er in groep 1 aangeleerd?
  • Stimuleren van de nauwkeurigheid
  • Kapitalen verkennen (op stoeltjes)
  • Stimuleren nauwkeurige waarneming en uitvoering
  • Goede pen greep en houding
  • Gebruiken van nauwkeurig materiaal

  Een eerlijke en duidelijke feedback is van groot belang, basis toekomstig werk.

 • Wat wordt er aangeleerd in groep 2?
  • Letterverkenning van KAPITALEN en minuskels
  • Lettervormen
  • Waarnemen van drukverschillen
  • Uitvoeren en oefenen met kleuren en arceren.
  • Begeleiding van een goede greep en houding
  • Ze mogen nog geen woorden maken
 • Wat wordt er aangeleerd in groep 3?

  • 1e half jaar schrijfvoorwaarden oefenen
  • Daarna leren schrijven van cijfers en minuskels

  Letten op: Grondlijn en romphoogte.

 • Wat wordt er aangeleerd in groep 4?
  • Het leren schrijven van hoofdletters
  • Het leren verzorgen van de rompzone


 • Wat wordt er aangeleerd in groep 5?
  • Handschrift consolideren (bewustmakingsoefeningen)
  • Leren zien van belangrijke vorm kenmerken
  • Aandacht voor de hoogte breedte lengte verhouding
  • Gelijkmatige puntsnelheid
  • Blindtypen
  • Letterlessen: 1 letter staat centraal
  • Criteriumlessen: staat handschrift criterium centraal (rompzone, breedte van de lessen e.d.)
 • Wat wordt er aangeleerd in groep 6?
  • Leren schrijven zonder hulplijntjes
  • Minder schrijflessen
  • 2e helft van het jaar wordt onverbonden schrift aangeboden
  • Leren blokschrift schrijven
 • Wat wordt er in groep 7 aangeleerd/
  • Leren beoordelen van eigen handschrift
  • Sierschrift en kalligrafie
  • Blokschrift consolideren


 • Wat wordt er aangeleerd in groep 8?
  • In principe hetzelfde als in groep 7
 • 3.1 Het instrueren

 • De overeenkomst tussen de schrijflessen van vroeger en nu is dat het vaak aangeboden wordt met een voorbeeld oefening, en daarna nagedaan wordt door de leerlingen. Zo moet het dus niet. Leg uit hoe het wel moet:
  • uitleg op het bord en analyseren van de opdracht
  • aandacht aan houding en pengreep
  • soorten handschriftlessen: zelfstandig en instructielessen, altijd rondlopen
  • Concentratie: zorgen voor stilte
 • Wat zijn de  procesaspecten van het schrijven?
  • Intentioneel niveau: Plan om iets te schrijven
  • linguïstisch niveau: formuleert het kind de tekst
  • lexicaal niveau: het kind kiest het woord
  • foneem/grafeem conversie niveau: de juiste letters voor de juiste klank
  • allograafselectie en motorprogrammering niveau: Juiste lettervormgeving kiezen
  • parametrisch niveau: prikkels worden naar de spieren gestuurd
  • initiatie niveau: de vingers gaan bewegen.
 • Wat is allograafselectie geef voorbeelden:

  Een allograaf is een teken in een schriftsysteem.

  1. Lettertype

  - groot of klein

  - verbonden of onverbonden

  2. constructie

  - een doorgaande beweging of losse onderdelen

  - start locatie boven of onder

  - links of rechtsom draaiend

  - recht of gebogen

  3. Verhoudingen

  - hoe zijn de verhoudingen van de zones

  - hoe zijn de verhoudingen van de letters

  - waar moeten de letters geplaatst worden


 • Waarom is het soms belangrijk dat kinderen exact na schrijven?
  Omdat kinderen anders in hun eigen handschrift schrijven. en kijken ze beter naar de voorbeeldwoorden.
 • Is een achterstand op te lossen met meer oefenstof?
  Nee, ze hebben juist een goede instructie nodig.
 • Wat wordt er bedoeld met uitloopopdrachten?
  Kleur en arceer opdrachten die het nauwkeurig werken onderhouden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de handschriftcriteria met de bijbehorende tekens?
 1. Uitgevulde rompzone (=)
 2. Rechte lijndelen waar ze horen (I)
 3. Evenwijdige neerhalen (II)
 4. Staande gelijkmatige letterrompen (0)
 5. Gelijkmatige en goede letterspaties (blokjes)
fase van driezone-niveau mat trajecten; het verwerven van verbonden schrift
groep 3&4
in deze fase leren kinderen in groep 3 de minuskels (kleine-letter-vormen) en in groep 4 de hoofdletter- of kapitaalvormen. de minuskels in groep 3 hebben stokken en staarten en bestaan dus uit 3 zones. oefening in vaardigheid en waarneming blijft ook hier van belang.
ontwikkeling van schrijfvoorwaarde van het handschrift
in groep 1-2
eerste inzicht in letters die qua vormgeving bij het niveau van de tekenontwikkeling passen. dit zijn losse streken, die met uiteinden op elkaar aansluiten.  --> voornamelijk kapitalen
wat zijn de fases van het handschrift onderwijs?
1. ontwikkeling van de schrijfvoorwaarde - groep 1-2
2. het driezonde-niveau met trajecten; het verwerven van het verbonden schrift - groep 3-4
3. ontwikkeling en onderhoud van het verbonden schrift - groep 5 t/m 8
na- of afschrijver
ook wel kopiist genoemd
Waar bestaat de schrijfrijpheidstoets uit?
1. Draairichtingswisseling
2. Letterzones
Noem drie kenmerken van kleuterletters
1. Geven letters eigen vorm
2. Letters zijn vaak even groot of houden geen rekening met romphoogte
3. Spiegelen van letters
Wat is het effect van schrijven in hogere klassen?
Het leidt tot meer feitenkennis en begrip. Verklaring: bij schrijven zijn hogere orde cognitieve vaardigheden - bij schrijven moet je samenvatten
Invloed op handschrift op andere taken: schrijverseffect, presentatie effect
Waarom moeten kinderen leren schrijven?
1. Positieve invloed op leren lezen: betere letterherkenning
2. Woordkennis: meer woorden onthouden en herkend
Dit komt door: 
a. psychomotorische actie: leidttot complexer motorisch geheugenspoor, 
b. waarneming van belangrijkste kenmerken van de letters
Wat kan de oog-handcoordinatie belemmeren
1. Met twee handen werken
2. Een verkeerde pengreep
3. Dik materiaal (ook hulpmateriaal)