Summary Schrijfpracticum 1 : zakelijk schrijven : werkboek

-
ISBN-10 9035805305 ISBN-13 9789035805309
479 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Schrijfpracticum 1 : zakelijk schrijven : werkboek". The author(s) of the book is/are Lieke van den Bulck van der Linden. The ISBN of the book is 9789035805309 or 9035805305. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Schrijfpracticum 1 : zakelijk schrijven : werkboek

 • 1 Zakelijk communiceren

 • LEERDOELEN:

  • Communicatiemodel  beschrijven en toelichten 
  • Kenmerken van zakelijke communicatie noemen
  • 5 eisen aan zakelijke communicatie noemen en toelichten 
  • 4 hoofddoelen van zakelijke communicatie noemen en toelichten 
  • 4 soorten informatie die elke boodschap bevat noemen en toelichten 
  • 3 soorten plannen voor zakelijke communicatie beschrijven 
  • verschillende profielen van schrijvers, opdrachtgevers en (mee)lezers beschrijven en bepalen tot welk type schrijvers u zelf behoort.
 • Communiceren=
  Overbrengen van een boodschap van een zender naar ontvanger
 • Wat is communiceren?

  Communiceren is het mondeling of schriftelijk overbrengen van een boodschap van een zender aan een ontvanger.

 • Wat zijn de 5 eisen aan effectieve communicatie?

  duidelijk, efficient, gepast, aantrekkelijk en correct
 • Hoe laat communiceren zich beschrijven?
  Het overbrengen van een boodschap van een zender naar een ontvanger.
 • Zakelijk communiceren is formeel communiceren. Zender en ontvanger zijn beide verankerd in een organisatie die bepaalde eisen stelt aan de wijze van communiceren en aan de vorm en inhoud van boodschappen. Functionele communicatie heeft altijd een bepaald doel. 

 • 5 eisen aan effectieve schriftelijke communicatie
  duidelijk, efficient, gepast, correct, aantrekkelijk
 • Wat zijn de 4 hoofddoelen van zakelijke communicatie?

  informeren, motiveren, overtuigen en instrueren
 • Cursus geeft inzicht in zakelijke communicatie als proces en elementaire richtlijnen voor het schrijven van effectieve teksten.

 • Kenmerken zakelijk communiceren=
  • formeel (zender en ontvanger zijn beide verankerd in een organisatie)
  • functioneel (altijd een bepaald doel)
  • organisatie geeft de opdracht
  • doelgroep waaraan de boodschap is gericht (vaak: heterogene doelgroep met verschillende belangen)
  • meestal onder tijdsdruk
 • In een boodschap is altijd sprake van 4 verschillende soorten informatie, welke?

  zakelijke informatie, expressieve informatie, relationele informatie en appellerende informatie
 • Wat zijn de vijf voorwaarden voor effectieve teksten?

  1. duidelijk
  2. efficiënt
  3. gepast
  4. aantrekkelijk
  5. correct
 • welke elementen spelen een rol bij de context van een boodschap?

  boodschap moet passend zijn in een bepaalde situatie.

  Randvoorwaarden: tijd, vorm en media

 • Wat zijn de kritische factoren voor zakelijke communicatie?

  doelen, behoeften, soorten informatie en context
 • Planning van het schrijfproces vindt plaats op 3 niveaus, welke?

  procesplan, retorisch plan en bouwplan
 • Wat houdt het procesplan in?

  is plan van aanpak voor schrijfproces: aanpak, planning, afstemming etc
 • wat houdt het retorische plan in?

  bepalen van het onderwerp, de doelen, en de doelgroep en het verkennen van de randvoorwaarden
 • wat houdt het bouwplan in?

  dat is een blauwdruk van de uiteindelijke tekst
 • 1.1 Het communicatieproces

 • Het communicatieproces wordt duidelijk aan de hand van een communicatiemodel (zender, boodschapper, ontvanger) dat vaak wordt gebruikt in de communicatiewetenschap.

 • het communicatie proces

                Zender                                                                                                             Ontvanger

                    doelen                                          Medium                                                 behoeften

  boodschap --> codering      --> gecodeerde boodschap         --> decodering --> interpretatie 

   

   

                     <--                                    TERUGKOPPELING                 --

 • Hoe laat het communicatieproces zich omschrijven?
  Processen waarbij zenders bepaalde doelen willen verwezenlijken door middel van een boodschap die zij op een bepaalde manier coderen en (via een medium) versturen naar ontvangers met bepaalde behoeften. De ontvangers op hun beurt decoderen en interpreteren de boodschap en koppelen naar de zender terug om duidelijk te maken hoe zij de boodschap begrepen hebben.
 • ontbreken van boodschap

  geen communicatie!

 • Wat zijn de eisen die aan gecodeerde boodschappen kunnen worden gesteld?
  - Duidelijk
  - Efficiënt
  - Gepast
  - Aantrekkelijk
  - Correct
 • wat betekent coderen? Geef enkele vb

  Verpakken van de boodschap, bv door: het vragen, bevelen, informeren of voorstellen.

 • Wanneer ontstaan er communicatieproblemen?
  - Als de zender onduidelijke doelen nastreeft
  - Als de boodschap niet (goed) aansluit bij de doelen van de zender
  - Als de boodschap of de doelen niet aansluiten bij de behoeften van de ontvanger
  - Als de codering niet aansluit bij de doelen van de zender
  - Als de codering (of het medium) niet aansluit bij de behoeften van de ontvanger
 • wat verwacht de ontvanger van de zender en de boodschap?

  Dat het doel van de boodschap relevant is voor de ontvanger

 • Wat is het medium?  geef een vb

  de drager van een boodschap. Bv : brief, radio, telefoongesprek, tv,...

 • Waarom verwacht een zender een terugkoppeling?

  Als bevestiging dat de ontvanger de boodschap heeft ontvangen en verstaan.

 • Problemen in het communicatieproces:

   

  1. als de zender onduidelijke doelen nastreeft = als hij zelf niet goed weet wat hij wil bereiken.
  2. als de boodschap niet (goed) aansluit bij de doelen van de zender = 1 weet wat hij wil bereiken maar vindt niet de bijpassende boodschap, 2 boodschap te doorzichtig, onthult te snel wat hij wil.
  3. als de boodschap of de doelen niet aansluiten bij de behoeften van de ontvanger =de ontvanger is niet geïnteresseerd in de boodschap
  4. als de codering niet aansluit bij de doelen van de zender = dan krijgt de boodschap een andere betekenis
  5. als de codering (of het medium) niet aansluit bij de behoeften van de ontvanger =het is mondeling terwijl de ontvanger het schriftelijk wenst, of het is langs tv spot terwijl de ontvanger het liever wenst langs een reclamefolder
 • soorten communicatie :

   

  non-verbale = communicatie zonder woorden

  lichaamstaal, spreekvolume, stembuigingen, klemtoon, spreeksnelheid,...

   

  verbale = mondeling en schriftelijke

   

  • mondelinge communicatie : sneller, directer, persoonlijker, mogelijkheid tot terugkoppeling
  • schriftelijke : minder persoonlijk, minder tijdgebonden, herleesbaar 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.