Summary Sekse, seksualiteit en Relaties

-
357 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Sekse, seksualiteit en Relaties

 • 1 Seksdifferentiatie

 • Verschillen op anatomisch niveau 


  1950: hersenen van de vrouwen zijn kleiner dan mannen, dit is in lijn met verstandelijke vermogens. 

  1975: aantal corticale neuronen in de hersenen van vrouwen en mannen is gelijk en er zijn derhalve geen functionele verschillen tussen beide 
 • Verschillen op neuro anatomisch niveau 


  limbisch systeem:
  - emotionele hersenen 
  - verwerking emoties vind diffuus plaats in de hersenen 
  - amygdala: herkennen en verwerken emoties, empathie en seksuele respons 
 • Verschillen op neuro anatomisch niveau

  hypothalamus:
  - meerdere kernen met uitlopers
  - prod sekshormonen
  - seksuele dimorfe kernen gelokaliseerd:
  * variëren in grootte tussen mannen en vrouwen
  * varieren in activiteit tussen mannen en vrouwen

  'the bed of the stria terminals':
  gaat over seksueel gedrag --> is groter bij mannen --> wordt gekleurd door VIP vezels

  kernen SCN en INAH3 --> associatie met seksuele oriëntatie
 • Funtionele verschillen in hersenen 

  Feromonen: stoffen die worden afgescheiden om soortgenoten van andere sekse aan te trekken 

  androgeenderivaten: mannelijk zweet 
  oestrogeenderivaten: vrouwelijk zweet 
 • Emotie 
  jaloezie: 
  - mannen --> correlatie met mate ervaren jaloezie en activiteit in insula 
  - vrouwen --> correlatie met mate ervaren jaloezie en activiteit van posterieure superieure temporale sulcus (STS) 
 • Seksuele respons 
  - mannen --> activiteit in thalamus, hypothalamus, cerebellum en insula --> bij foto's en videos 
  - amygdala --> beide activiteit 
  - mannen --> grote activiteit --> bij zien directe seksuele activiteit 
  - vrouwen --> grote activiteit --> bij zien voorspel 
 • Opwindingstoornis: probleem in de hersenen 
  - fMRI en PET scan onderzoeken 

  erectie problemen of lubricatie problemen : perifere fysiologische stoornis 
 • Waardoor komen sekseverschillen tot stand?
  - Y-chromosoom: essentieel voor mannelijke foetus
  - 7/8 weken --> TDF (tests determinant factor) op Y tot expressie
  - stimuleren differentiatie tot cellen van Leydig
  - Leydig: produceren AMH (anti-Muller-hormoon) en testosteron
  - AMH: degradatie buizen van muller
  - testosteron: ontwikkeling mannelijke inwendige genitaliën
  - voor uitwendige genitaliën: testosteron moet door enzym 5-alfa-reductase omgezet worden in dihydrotestosteron (10x zo actief als testosteron) 
  - afwezigheid dihydrotestosteron --> vrouwelijke uitwendige genitaal 

 • Waardoor komen sekseverschillen tot stand? meisjes:
  - geen TDF --> buis van Wolf zal degenereren --> buis van muller wordt eilleider
 • Uitwendige genitalia
 • Ontwikkeling van het brein

  - mannelijk: testosteron piek tijdens 2e trimester --> organiserende functie voor structuren --> bij puberteit testosteron weer pieken voor structuren activeren 


  voor seksuele aanleg zijn omgevingsfactoren veel minder van belang 
 • Congenitaal adrenale hyperplasie (XX)

  - enzym defect waardoor er geen cortisol gevormd kan worden in bijnieren
  - androgeen komen uit zelfde voorloper (cholesterol) wordt wel gevormd
  - lage cortisol --> verminderde feedback op ACTH --> hoog ACTH --> hoog androgeen 
  - gevolg: gedeeltelijke masculinisatie (vermannelijking) van het brein 
  - deze vrouwen zijn wel heteroseksueel --> homo wel vaker 
 • Androgeen-receptor defect (XY)
  - testes komen normaal tot ontwikkeling door de expressie van TDF
  - inwendige genitaliën zijn dus mannelijk
  - uitwendige genitaliën en brein ontwikkelen vrouwelijk
  - nog vrouwelijker --> geen menstruatie
 • 5-alfa-reductase defect
  - testosteron kan niet omgezet worden in dihydrotestosteron
  - hierdoor ontwikkeling van uitwendige genitaliën niet goed
  - brein wel masculinisatie
  - kinderen met indifferente genitaliën
  - als meisje opgevoed 
  - puberteit: M uitwendige genitaliën alsnog op gang en mannelijk gedragen 
 • Conncetiviteit mannen en vrouwenbrein 
  - man: informatie verwerking brein vooral binnen een hemisfeer --> snelle gecoördineerde actie 
  - vrouw: informatie verwerking brein tussen de twee hemisferen --> goed analytisch en intuïtief verwerken 
 • 2 Genderontwikkeling

 • Gender 
  • hoe een individu zich voelt en waarmee hij zich identificeert 
  • verwachtingen en normen kunnen veranderen 
 • Genderrol 
  • gedrag dat binnen een bepaalde cultuur en periode als typisch mannelijk of vrouwelijk wordt gezien 
 • Genderidentiteit 
  • beschrijft of een persoon zich man of vrouw voelt (of tussenin) 
 • Seksuele oriëntatie 
  • tot welk geslacht een persoon zich aangetrokken voelt 
 • Genderdysforie (GD)
  • als iemand een gevoel van onbehagenheid ervaart dat voorkomt uit de incongruentie tussen toegewezen en ervaren gender 
 • Sekse 
  • fysieke aspecten van geboortegeslacht van een individu 
 • Interseksualiteit 
  • geslacht kent meer variaties dan man en vrouw 
 • Spreken van genderdysforie 
  2 vd 6 
  • incongruentie ervaren gender en geslachtskenmerken 
  • verlangen eigen geslachtskenmerken niet te hebben 
  • verlangen geslachtskenmerken van ander gender te hebben 
  • verlangen van ander gender te zijn 
  • verlangen als iemand van het andere gender te worden behandeld 
  • overtuiging kenmerkende gevoelens en reacties van andere gender te ervaren 


  ook last van Distress en 6 maanden aanwezig zijn 
 • Desisters 
  • personen waarbij genderdysfore gevoelens als kind aanwezig waren maar op volwassen leeftijd zijn verdwenen 
 • Persisters 
  • zijn personen waarbij genderdysforse gevoelens ooit zijn verdwenen van kind tot volwassene 
 • Early onset 
  • vroeg begin van genderdysforie op kinderleeftijd 
  late onset
  • laat begin 
 • Factoren die invloed hebben op ontwikkelen genderdysforie 
  • genetische aanleg 
  • prenatale hormonen 
  • samenleving/ maatschappij 
  • omgevingsfactoren 
  • ouders 
  • psychologische factoren 
 • Criteria voor puberteitsremming 
  • levenslange genderdysforie 
  • toename genderdysforie bij de start van puberteit 
  • geen internerende comorbiditeit 
  • steunende omgeving 
  • goed begrip van de effecten van behandeling 
  • puberteitsstadium van Tanner zit tussen twee en drie 
  • persoon moet ouder zijn dan 12 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bisphenol A
Niet vet of wateroplosbaar
als je het binnen krijgt ben je het na 24 uur weer kwijt
probleem is als je er continue aan wordt blootgesteld
Bisphenol C, F etc worden wel nog geproduceerd terwijl ze net zo toxisch zijn 
Genderdysforie
Genetische component (30-60%)
XY-CAIS
Volledige feminisatie vh brein: vrijwel uitsluitend heteroseksueel
XX-CAH
Gedeeltelijke masculinisatie vh brein: overwegend heteroseksueel
XX
In utero geen hormonale invloed (mogelijk X genen)
XY
In utero testosteron (en Y genen): organisatie postnataal, puberteit : activatie