Summary Semantics

-
ISBN-10 1444358758 ISBN-13 9781444358759
295 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Semantics". The author(s) of the book is/are John I Saeed. The ISBN of the book is 9781444358759 or 1444358758. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Semantics

 • 1.1 Introduction

 • Wat is entailment?
  De relatie tussen zinnen. Als zin A zin B entailt, dan weten we automatisch B als we A weten.
 • 1.2 Semantics and Semiotics

 • Van welk wetenschapsonderdeel horen de termen icon, index en symbol?
  Bij de semiotiek. Deze termen zijn bedacht door C.S. Pierce
 • Mensen bedenken en interpreteren veel meer symbolen dan alleen taal. Dat heet ook wel signification. Alle symbolen worden onderzocht in de semiotiek, taalbetekenissen worden bestudeerd in de semantiek.
 • 1.3 Three Challenges in Doing Semantics

 • Wat is de definitions theory?
  Als we betekenis willen geven aan talige uitingen, dan moeten we eerst de betekenis van woorden definiëren.
 • Er zitten een aantal problemen aan de definitions theory:
  1. Het probleem van de circularity (om woorden te definiëren heb je weer woorden nodig).
  2.  De definitie van een woord en de betekenis moeten gelijk zijn. Betekenis is namelijk kennis. Moeten we dan ook een verschil maken in talige kennis (de betekenissen van woorden) en encyclopedische kennis (kennis over hoe de wereld is)?
  3. Sommige uitingen krijgen pas betekenis is een bepaalde context. Hoe definieer je die woorden?
 • Wat is een idiolect?
  Het taalgebruik van een individu. Op sommige gebieden is namelijk meer expertise nodig, maar in alledaagse conversaties niet.
 • 1.4 Meeting the Challenges

 • Waarvoor is een metataal bedacht?
  Om het probleem van de circulariteit op te lossen. Deze metataal beschrijft de semantische onderdelen en regels van alle talen.
 • Een ideale metataal zou objectief zijn voor alle natuurlijke talen. Dat is echter onmogelijk. Daarom worden er nu metatalen gebruikt om een objecttaal te beschrijven.
 • Wat is een mentaal lexicon/woordenboek?
  De kennis die een spreker heeft over de betekenis van woorden.
 • Om het probleem van betekenis in een bepaalde context op te lossen, wordt er wel gebruik gemaakt van de conventiele of letterlijke betekenis. Dan behandel je betekenis en context apart van elkaar.
 • Wat wordt er bestudeerd in de pragmatiek?
  Een luisteraar gebruikt veel achtergrondkennis om het gesprokene te interpreteren. Daar wordt ook veel context in gebruikt. Hoe dit precies te werk gaat is onderdeel van de pragmatiek.
 • 1.5.1 Introduction

 • Taalkennis is opgedeeld in verschillende modules, waarvan semantiek één is. In de semantiek wordt bestudeer hoe er met betekenissen wordt gecommuniceerd. Betekenis is dus een deel van alle levels in de taalwetenschap (zoals syntax enzo). Hierdoor is semantiek niet op zichzelf te bestuderen, maar moet je ook de grammatica en zinsbouw bestuderen. Deze gedachte wordt geassocieerd met de cognitive grammar.
 • 1.5.2 Word meaning and sentence meaning

 • Er bestaat een verschil tussen woordbetekenis en zinsbetekenis. Het belangrijkste verschil is het verschil in productiviteit: sprekers kunnen niet makkelijk nieuwe woorden verzinnen, maar wel nieuwe zinnen. Zinnen zijn namelijk recursief.
 • Wat is recursief?
  Een zin kun je in principe eindeloos lang maken door telkens nieuwe deelzinnen of woordgroepen in te bedden.
 • Zinnen kunnen niet net zoals woorden in een lexicon worden geplaatst. Ze worden namelijk gecreëerd aan de hand van bepaalde regels over combinatie. Semantici noemen dit wel compositional.
 • Wat is compositional?
  De betekenis van een uiting is bepaald door de betekenis van de delen (woordgroepen enzo) en door de manier waarop die delen zijn gecombineerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Proposition
Only contains necessary information, information structure is filtered out
Sentence
Abstract grammatical elements obtained from utterances.
Utterance
A part of spoken or written language (token) might be the same sentence
Sense
Part of meaning based on the relationship between other elements
3 types of semantics
 1. Cognitive (meaning and grammar can't be seperated)
 2. Compositional (meaning can be derived from the meaning of smaller components)
 3. Generative (semantics/semantics operate seperately and come together in the Logical Form)
Conditions for a metalanguage
 1. Clear
 2. Neutral to natural languages
 3. able to describe meaning and relations between words
 4. Economic
 5. Consistent
Frame semantics
Theory according to which we need a frame (knowledge of the world) to understand the definition of a word
2 types of knowledge:
Encyclopedic knowledge (information from other domains), dictionary knowledge (info needed to use a word)
The three problems of definition theory
Circularity, pragmatics, type of knowledge
Definitions theory
The idea that semantics should revolve around giving the definition of words