Summary Seneca

-
ISBN-13 9789081292375
234 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Seneca". The author(s) of the book is/are E L Schra. The ISBN of the book is 9789081292375. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Seneca

 • 1.1 Identiteit

 • Referentiekader
  Het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt
 • Wat is referentiekader
  Het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt.
 • Identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, (het beeld) dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt en (het beeld) dat hij als kenmerkend en blijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid van zijn perceptie over groep(en) waar hij wel of juist niet deel van uitmaakt.
 • Welke 3 soorten aspecten heb je? Leg uit
  Persoonlijke identiteit: Het beeld dat iemand van zichzelf heeft
  Sociale identiteit: Het deel van de identiteit van iemand dat hoort bij een bepaalde groep
  Collectieve identiteit: Het beeld dat mensen hebben van een groep en het blijvende kenmerkende deel
 • Persoonlijke identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, het zelfbeeld
 • Sociale identiteit
  Het deel van iemands identiteit dat past bij de groepen waar iemand deel van uitmaakt
 • Collectieve identiteit
  Het beeld dat mensen hebben van een groep, en wel het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die groep vinden
 • 1.2 Kans en variabele

 • Wat is een wetmatigheid?
  Een relatie of een correlatie tussen 2 dingen, er wordt dan vaak over kans gesproken
 • Wat is een variabele
  Een kenmerk van een actor of samenleving en kan variëren
 • 1.3 Socialisatie

 • Wat is socialisatie?
  Het aanleren en aangeleerd krijgen van gedrag
 • Socialisatie
  Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen
 • Wat is het proces van overdracht
  Het overbrengen van een cultuur aan nieuwkomers, bijv: ouders bij kind
 • Socialisatoren
  De mensen die een cultuur overdragen
 • Wat zijn socialisatoren?
  De actoren, bijv: ouders, docenten, vrienden
 • Internaliseren
  Ze maken zich een cultuur eigen
 • Wat is het proces van verwerving?
  Het eigen maken van een cultuur.
 • Primaire socialisatie
  Socialisatie tussen mensen die direct met elkaar verbonden zijn
 • Wat is internaliseren?
  Normen en waarden eigen maken.
 • Secundaire socialisatie
  Vindt plaats in een formele sfeer, zoals een school, het werk of verenigingen
 • Wat is primaire socialisatie?
  Socialisatie tussen mensen die direct met elkaar verbonden zijn.
 • Tertiaire socialisatie
  Vindt plaats door anonieme socialisatoren, actoren met wie mensen niet rechtstreeks een band hebben
 • Wat is secundaire socialisatie?
  Socialisatie die plaatsvindt op een formele plek, hier worden dan de normen en waarden van de groep overgenomen
 • Politieke socialisatie
  Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen
 • Wat is tertiaire socialisatie?
  Socialisatie door anonieme socialisatoren: actoren waar je niet rechtstreeks een band mee hebt.
 • Acculturatie
  Het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit dan waarin iemand is opgegroeid
 • Wat is politieke socialisatie?
  De socialisatie die opgedragen wordt door de politiek.
 • Enculturatie
  Iemand leert de cultuur aan waarin hij geboren wordt
 • Wat is enculturatie?
  Een cultuur aanleren als je geboren wordt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.