Summary Sensorimotor control and learning: An introduction to the behavioral neuroscience of action

-
ISBN-10 0230371051 ISBN-13 9780230371057
568 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sensorimotor control and learning: An introduction to the behavioral neuroscience of action". The author(s) of the book is/are James Tresilian. The ISBN of the book is 9780230371057 or 0230371051. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Sensorimotor control and learning: An introduction to the behavioral neuroscience of action

 • 1 Motor Behavior and Control


 • Hoofdstuk•1•motorisch•gedrag•en•controle•
  1.1•doelgericht•motorische•gedrag•
  1.2•Principe•van•fout•corrigerende•feedback•controle•
  1.4•alternatieven•en•uitbreidingen•feedback•control
 • 1.1 Goal-Directed Motor Behaviour

 • Wat houdt motor gedrag in?
  Gedrag dat bestaat uit exerting spierkrachten die de armen of andere lichaamsdelen beïnvloeden. Het wordt geproduceerd door het samentrekken van spieren.
 • Wat is het verschil in motor gedrag bij dieren dan bij mensen?
  Motor gedrag bij dieren is niet constant hetzelfde maar zorgt voor een uitkomst bij verschillende omstandigheden, het gedrag is outcome-directed of goal-directed.  
 • Wat wordt er bedoelt met de term goal-directed motor action of motor action?
  De specificatie van iets, zoals een precieze staat van zaken, die kunnen worden geregeld bij motor gedrag.
 • Geef de twee betekenissen van goal-directed motor action uit het woordenboek:
  1. A thing done by something or an effect produced by something
  2. The process of doing something to achieve an aim
 • Wat bevatten sommige motor taken?
  Ze bevatten sub-tasks, dit zijn simpelere componenten om de motor taak uit te kunnen voeren in zijn geheel.
 • Wat is een motor probleem?
  De weerstand die wordt geboden bij het uitvoeren van een motor taak.
 • Hoe noem je een goal-directed action die niet kan worden opgedeeld in simpelere goal-directed componenten?
  Een elemental goal-directed motor action of elemental action
 • Wat is de defenitie van elemental action ook wel elementaire actie?
  Een motor actie waarbij de doeluitkomst is gehaald bij het uitvoeren van slechts doelgerichte actie.
 • Waarom zijn elemental actions vaak discrete actions?
  Omdat de uitvoering van een elementaire actie vaak een identificeerbaar startpunt heeft en een identificeerbaar eindpunt.
 • Wat is een discrete actie?
  Een motor actie wiens uitvoering duidelijk waarneembare start- en eindpunten heeft.
 • Welke regel geld er tussen een motor actie en de uitkomst?
  The motor action is the same if the outcome is the same.
 • Wat houdt the principle of motor fit in?
  Het behalen van dezelfde uitkomst in verschillende omstandigheden, zorgt ervoor dat je verschillend motor gedrag nodig hebt: het gedrag moet aansluiten op de precieze omstandigheden.
 • Hoe noem je het als een dier onder bepaalde omstandigheden zijn motor gedrag kan aanpassen?
  Motor adaptability 
 • Geef de defenitie van motor adaptability:
  De capaciteit om motor gedrag aan te passen of te wijzigen in nieuwe condities zo dat de goal uitkomst wordt gehaald
 • Geef de defenitie van motor equevalence:

  Gelijkheid van de uitkomst van twee of meer bewegingen, bewegingspatronen of spiercontracties die misschien anders zijn in andere aspecten.
 • Wat is voluntary behavior?
  Dit gedrag vertonen wij om een doel te bereiken. 

  Goal-directed behavior dat wordt wel overwogen en om een doel te bereiken wordt uitgevoerd. De uitvoerder is zich bewust van het feit dat hij een keuze heeft om het wel of niet te doen.
 • Is vrijwillig gedrag ook iets als je wat wordt opgedragen?
  Ja, want je hebt nog steeds de keuze om het niet te doen.
 • Wat is involuntary behavior?
  Onvrijwillig gedrag is bijvoorbeeld de reflex van je pupil.
 • Wat is de Draughtsman?
  Het is een soort pop, die dingen 4 dingen kan tekenen, hij tekent ze ook als er geen papier of pen is, dus zijn acties zijn niet afhankelijk van een doel (een tekening maken) want dit gebeurd niet als er geen pen of papier is.

 • Bij dieren kan dit ook, bijvoorbeeld het bewegen van de klauw van een mannelijke krab, door evolutie is gebleken dat het vrouwen aantrekt en daarom doen de krabben het, maar ze doen het niet met het doel vrouwen aan te trekken. 

  Met betrekking tot de Draughtsman.
 • Wanneer is een handeling goal-directed?
  Als adaptability, dezelfde uitkomst kan in verschillende condities met verschillend motor gedrag behaald worden.
 • Wat is persistence in response to failure?

  Als het mogelijk is worden er aanpassingen gedaan tot het wel
  gelukt is.
 • Geef de definitie van sensormotor principle;
  Sensorische perceptie is nodig voor goal-directheid, maakt het mogelijk voor motor gedrag om goal-directed te zijn.
 • Is de sensory perception fundamenteel voor de goal-directedness van gedrag?
  Ja daarom is goal-directed motor behavior hetzelde als sensorimotor behavior.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is spatial speed-accuracy trade-off?
De strategie van het verminderen van de gemiddelde snelheid en hierdoor het verlengen van de tijd om grotere eindpunt nauwkeurigheid te krijgen.
Wat is time-matching task?
Een gerichte beweging taak waarbij het persoon naar een stationair doel moet bewegen met een beweging van een van te voren vastgestelde duur. Dus de taak had een tijdsgoal en een plaats goal.
Wat is movement speed?
Het is de  snelheid, gemiddelde snelheid vaak in de buurt van tijd. Snelheid zelf zorgt niet voor fouten, maar het gebrek aan feedback bij een snelle uitvoering.
Wat is movement time?
De tijd van de startpositie tot het doel.
Welke factoren zijn belangrijk bij beweging? En waarom?
Visuele informatie en snelheid zijn belangrijke factoren.

Hoe minder visuele informatie hoe minder feedback, hoe meer fouten. Vaak bij een hogere snelheid ook meer fouten omdat je dan ook minder feedback krijgt.
Wat is intrinsic noise?
Noise met interne oorsprong (van binnenuit het lichaam).
Wat is noise?
Halve random effecten
Welke twee componenten heeft VE?
 • Variable error of distance = VEd
 • Variable error of aim = VEa
Welke twee componenten heeft CE in 2D?
 • Constant error of distance = CEd, de afstandscomponent
 • Constant error of aim = CEa, de laterale component (zijkant)
Wat is het verschil met VE en CE in een 2D t.o.v. D1?
Zowel CE en VE hebben twee componenten en in D1 hebben ze dat niet.