Summary Sfinx / 3 en 4 Vmbo-bkgt / deel Leesboek

-
ISBN-13 9789006462319
145 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sfinx / 3 en 4 Vmbo-bkgt / deel Leesboek ". The author(s) of the book is/are ThiemeMeulenhoff bv. The ISBN of the book is 9789006462319. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sfinx / 3 en 4 Vmbo-bkgt / deel Leesboek

 • 2.1 Nederlandse rijkdom in Indonesië

 • Wanneer ontstond het eerste contact met Indonesië?

  Aan het einde van de 16e eeuw.

 • Hoe ontstond het eerste contact met Indonesië?

  Doordat Engelse, Franse en Nederlandse zeevaarders steeds vaker aankwamen bij de Aziatische kusten. 

 • Waar waren de kooplieden naar op zoek?

  Naar specerijen, zoals kruidnagel en noodmuskaat. specerijen = kruiden afkomstig uit de tropen, bijv. peper, foelie en nootmuskaat.

 • Wat konden de kooplieden met de specerijen die ze vonden in Indonesië?

  Die konden ze met grote winst verkopen in Europa. 

 • Vooral op de eilandengroepen Java en de Molukken kwamen veel specerijen voor. 

 • Wat is de VOC?

  De Verenigde Oost-Indische Compagnie = handelsvereniging die het alleenrecht had om naar Indonesië te varen en daar handel te drijven.

 • Waarom werd de VOC opgericht? 

  Omdat de Nederlandse kooplieden graag handel wilden drijven met de Molukken en andere Indonesische eilanden. 

 • Deze compagnie werd een van de rijkste en machtigste handelsorganisaties van de 17e eeuw. 

  In de 18e eeuw raakte de VOC in verval

 • Wanneer werd de VOC opgericht?

  In 1602. 

 • Waarom raakte de VOC in 18e eeuw in verval?

  Twee belangrijke oorzaken: 

  1. de corruptie: de bestuurders waren meer bezig zelf rijk te worden dan met het belang van de VOC. 
  2. de concurrentie: er kwamen steeds meer Engelse kooplieden naar Indonesië. Hierdoor nam de concurrentie toe. 
 • Wanneer werd de VOC opgeheven? 

  In 1799.

 • De Nederlandse regering wilde van Indonesië een winstgevende provincie maken. 

   

 • Wat was het gevolg van het opheffen van de VOC?

  de Nederlandse regering nam het bestuur over van de VOC in Indonesië

 • Wat voerde gouverneur-generaal Van den Bosch in en in welk jaar? En wat is een gouverneur-generaal?

  Het cultuurstelsel, in 1830. Een gouverneur-generaal is een bestuurder van Indonesië in Nederlandse dienst.

 • Hoe heette het plan waardoor de handel in specerijen veel groter zou worden?

  Het cultuurstelsel. 

 • Wat betekende het cultuurstelsel voor de Indonesische boeren? 

  Het cultuurstelsel betekende dat elke Indonesische boer verplicht was om op 20% van zijn grond gewassen te verbouwen voor de Nederlandse handel. 

 • Deze producten, zoals koffie, thee, suiker, tabak en peper, werden in Europa voor veel geld verkocht. De Nederlandse regering verdiende veel geld aan het stelsel --> een deel van de winst ging direct naar de Nederlandse schatkist (batig slot). 

 • Wat betekent batig slot? 

  Het deel van de opbrengst van het cultuurstelsel dat bestemd was voor de Nederlandse schatkist. Dat een deel van de winst die de Nederlandse regering verdiende aan het cultuurstelsel, direct naar de Nederlandse schatkist ging. 

 • De boeren moesten hard werken op het land, want de verbouw van de producten voor het cultuurstelsel kostten veel tijd

 • wat is plantloon?

  dat is de vergoeding voor de Indonesische boer voor de verbouw van gewassen voor de Europese markt. De boeren kregen dit van de Nederlandse regering.

 • mochten de boeren dit plantloon houden?

  nee ze moesten hiervoor landrente betalen = een belasting die de Indonesische boeren over hun grond moesten betalen.

 • hoe controleerde men of de boeren ook echt de gewassen verbouwden?

  er waren controleurs aangesteld. Dat waren vaak Indonesische vorsten

 • wat kregen de controleurs voor hun werk?

  zij kregen cultuurprocenten

 • wat zijn cultuurprocenten?

  Percentage van de opbrengst dat de Nederlandse en Indonesische bestuurders kregen voor de controle op het cultuurstelsel.

  Hoe meer er door de boeren verbouwd werd, hoe groter de winst voor de controleurs (vorsten) was. --> daarom controleerde zij de boeren streng.

 • Noem een van de belangrijkste redenen waarom de VOC een rijke en machtige handelsorganisatie werd?

  omdat zij het monopolie hadden op de handel in Indonesië 

 • Wat betekent monopolie?

  Monopolie = het alleenrecht op de handel. De VOC sprak met de Indonesische bevolking af dat zij hun specerijen alleen aan de VOC zouden verkopen. Omdat er daardoor geen concurrentie was, bleven de prijzen laag. 

 • De regering van de Republiek der Verenigde Nederlanden gaf de VOC het monopolie op de handel met Indonesië

  Dat betekende dat alleen de kooplieden die bij de VOC aangesloten waren, in Indonesië handel mochten drijven. 

  In plaats van met elkaar te concurreren, werkten de koopvaarders van de VOC met elkaar samen

 • Wat mocht de VOC nog meer?

  1. hadden het recht om een eigen leger te hebben
  2. forten te bouwen 
  3. oorlog te voeren 
  4. zelf onderhandelen en verdragen sluiten met Indonesische vorsten
 • waarom was het voor de VOC belangrijk om een eigen leger te hebben?

  Omdat Indonesië uit veel eilanden bestond, waar verschillende volken woonden, met elk hun eigen vorst. Deze vorsten waren voortdurend met elkaar in oorlog. De VOC maakte handig gebruik van die strijd.

 • Hoe kon de VOC gebruik maken van de strijd tussen de verschillende vorsten?

  ze maakten afspraken met één van de vorsten. Het leger van de VOC zou die vorst helpen in de strijd tegen een andere vorst.  In ruil voor deze militaire steun leverde deze vorst specerijen aan de compagnie.

 • Welke andere taak had het leger?

  1. De VOC kooplieden beschermen tegen andere Europese handelaren op de belangrijkste scheepvaartroutes naar Indonesië --> Hierdoor konden ze als enige handel drijven met Indonesië.
  2. optreden tegen de lokale bevolking van Indonesië.
 • Wat zijn Hongitochten?

  Nederlandse strafexpedities van de VOC in Indonesië met als doel vruchtbare bomen te vernietigen waardoor het aanbod van specerijen kleiner werd. Hierdoor werd de prijs van de specerijen die overbleven hoger. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoeveel soldaten stuurde de Nederland?

meer dan 15.000

Wat namen tussen beide partijen toe?

de vijandelijkheden

Wat wilde veel Nederlanders?

die wilde het koloniale gezag terug

Wat wilde de Republiek Indonesië?

volledige vrijheid

Waar waren beide partijen niet blij mee?

met het verdrag van Linggadjati

Wat vormde Nederland?

de VSI de Nederlands-Indonesische Unie

Wat zou Indonesië worden?

een deelstaat van de Verenigde Staten van Indonesië

Wat is het Verdrag van Linggadjati?

Verdrag, gesloten in 1946, waarin NL het gezag van de republiek Indonesië op Java en Sumatra erkende

Wanneer werd het verdrag van Linggadjati gesloten?

in 1946

Wie kreeg toch de opdracht om met Soekarno te gaan praten?

generaal Van Mook