Summary Sfinx.

-
ISBN-10 9006461830 ISBN-13 9789006461831
203 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sfinx.". The author(s) of the book is/are Maria van Haperen Maria van Haperen concept Jan de Vries. The ISBN of the book is 9789006461831 or 9006461830. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sfinx.

 • 1 De Verenigde Staten: land van vrijheid

 • Welvaart
  Gunstige ontwikkelingenin economisch enmaatschappelijk opzicht
 • wat zorgde voor de industrialisatie?

  -spoorwegen

  -coton gin

  -stoommachiene

  -Erie-kanaal

 • Wanneer kwam in Amerika de industrialisatie op gang?
  Al voor de burgeroorlog (1861-1865)
 • VOC
  Staat voor Verenigd Oost-Indische Compagnie;  had vanaf 1602 het handelsmonopolie op azië
 • wanneer was de industrialisatie van Amerika?

  Al voor de Burgeroorlog
 • WIC 
  Staat vlor West Indische Compagnie; had vanaf 1621 het handelsmonopolie tussen amerika en west afrika
 • eerste spoorweg in Amerika
  de eerste spoorweg in Amerika was van oost naar west
 • wat verdween er door de Baltimore and Ohio Railroad

  de grens tussen west en oost (frontier)
 • wanneer kwam de eerste spoorweg er?
  1830
 • wat is pioniersmentaliteit
  wil om onontdekte plaatsen te ontdekken en te gaan bewonen
 • wat is de Homestaid Act?

  wet uit 1862 die het voor de arme aantrekkelijker maakte om naar het westen te trekken en daar te gaan wonen
 • wat voor samenleving heeft Amerika?

  een kapitalistische samenleving

 • wat is een kapitalistische samenleving?

  een samenleveing waar een vrije markt is.
 • wat is de Interstate Commerce Act?

  wet uit 1887 die toezicht op vervoersprijzen mogelijk maakte
 • wie heeft in Amerika de wetgevende macht

  de president
 • wie heeft in Amerika de uitvoerende macht
  de federale regering
 • Amerikaanse staten

  iedere staat mag zelf beslissen over:

  -onderwijs

  -politie

  -infrastructuur

  -rechtspraak

 • wat voor stelsel heeft Amerika

  een twee partijen stelsel
 • welke twee partijen zijn er in Amerika

  -de republikeinen

  -de democraten

 • wat is progressief
  opvatting dat de maatschappij verbeterd kan worden door hervorming
 • wat is isolationisme
  opvatting dat de wereld in tweeën verdeeld is en dat ieder zich houdt bij zijn eigen continent
 • wat zijn bosses
  mannen die hulp gaven aan immigranten en arbeiders in ruil voor stemmen
 • wat is het  progressive movement
  eind negentiende en begin twintigste eeuw een initiatief van hoger opgeleide Amerikanen die de industriële samenleving wilden verbeteren
 • noem vijf presidenten van de VS

  Obama

  Bush

  JFK

  Rooseveld

  Hoover

 • wat is de effecten beurs
  beurs die bestemd is voor handel in effecten
 • ander woord voor crisis
  depressie
 • wanneer was de depressie
  in de jaren dertig
 • wat was de New Deal
  de overheid zorgt voor banen -> salaris -> economische groei
 • wie bedacht de New Deal
  president Hoover
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.