Summary Sfinx.

-
ISBN-10 9006461830 ISBN-13 9789006461831
203 Flashcards & Notes
10 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Sfinx.
 • Maria van Haperen Maria van Haperen concept Jan de Vries
 • 9789006461831 or 9006461830
 • 2e dr.

Summary - Sfinx.

 • 1 De Verenigde Staten: land van vrijheid

 • Welvaart
  Gunstige ontwikkelingenin economisch enmaatschappelijk opzicht
 • wat zorgde voor de industrialisatie?

  -spoorwegen

  -coton gin

  -stoommachiene

  -Erie-kanaal

 • Wanneer kwam in Amerika de industrialisatie op gang?
  Al voor de burgeroorlog (1861-1865)
 • VOC
  Staat voor Verenigd Oost-Indische Compagnie;  had vanaf 1602 het handelsmonopolie op azië
 • wanneer was de industrialisatie van Amerika?

  Al voor de Burgeroorlog
 • WIC 
  Staat vlor West Indische Compagnie; had vanaf 1621 het handelsmonopolie tussen amerika en west afrika
 • eerste spoorweg in Amerika
  de eerste spoorweg in Amerika was van oost naar west
 • wat verdween er door de Baltimore and Ohio Railroad

  de grens tussen west en oost (frontier)
 • wanneer kwam de eerste spoorweg er?
  1830
 • wat is pioniersmentaliteit
  wil om onontdekte plaatsen te ontdekken en te gaan bewonen
 • wat is de Homestaid Act?

  wet uit 1862 die het voor de arme aantrekkelijker maakte om naar het westen te trekken en daar te gaan wonen
 • wat voor samenleving heeft Amerika?

  een kapitalistische samenleving

 • wat is een kapitalistische samenleving?

  een samenleveing waar een vrije markt is.
 • wat is de Interstate Commerce Act?

  wet uit 1887 die toezicht op vervoersprijzen mogelijk maakte
 • wie heeft in Amerika de wetgevende macht

  de president
 • wie heeft in Amerika de uitvoerende macht
  de federale regering
 • Amerikaanse staten

  iedere staat mag zelf beslissen over:

  -onderwijs

  -politie

  -infrastructuur

  -rechtspraak

 • wat voor stelsel heeft Amerika

  een twee partijen stelsel
 • welke twee partijen zijn er in Amerika

  -de republikeinen

  -de democraten

 • wat is progressief
  opvatting dat de maatschappij verbeterd kan worden door hervorming
 • wat is isolationisme
  opvatting dat de wereld in tweeën verdeeld is en dat ieder zich houdt bij zijn eigen continent
 • wat zijn bosses
  mannen die hulp gaven aan immigranten en arbeiders in ruil voor stemmen
 • wat is het  progressive movement
  eind negentiende en begin twintigste eeuw een initiatief van hoger opgeleide Amerikanen die de industriële samenleving wilden verbeteren
 • noem vijf presidenten van de VS

  Obama

  Bush

  JFK

  Rooseveld

  Hoover

 • wat is de effecten beurs
  beurs die bestemd is voor handel in effecten
 • ander woord voor crisis
  depressie
 • wanneer was de depressie
  in de jaren dertig
 • wat was de New Deal
  de overheid zorgt voor banen -> salaris -> economische groei
 • wie bedacht de New Deal
  president Hoover
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Sfinx.
 • Maria van Haperen Maria van Haperen concept Jan de Vries
 • 9789006461756 or 900646175X
 • 2e dr.

Summary - Sfinx.

 • 1 Een gouden eeuw

 • Was het goud dat er blonk?
  Niet echt maar ze bedoelen ermee dat het land in die tijd steeds welvarender werd.
 • Frans Hals
  Schilder van vooral portretten en schutterstukken 
 • 2.1 Een absoluut vorst

 • Hoe komt Frankrijk in de schulden?
  Frankrijk komt in de schulden doordat de koningen van oorlog voeren hielden en dat heel veel geld kostte.
 • Wat hield het absolutisme in?
  Het absolutisme hield in:
  • De macht van de koning komt van god. 
  • Hij moet altijd gehoorzaamt worden. 
  • Hij mag wetten maken en breken.
  •  Hij is de hoogste wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.
 • Wie staat nog boven de koning?
  Boven de koning staat maar één iemand: god.
 • Wat betekent: 'Un roi, une loi, une foi'?
  Het betekent: één koning, één wet, één geloof
 • Wanneer regeerde Lodewijk XIV?
  Lodewijk XIV reageerde van 1643 tot 1715
 • Wanneer regeerde Lodewijk XV?
  Lodewijk XV regeerde van 1715 tot 1774
 • Wanneer regeerde Lodewijk XVI?
  Lodewijk XVI regeerde van 1774 tot 1793
 • Welke 2 personen stuurde god aan?
  God stuurde de Paus en de koningen aan.
 • Hoe liet Lodewijk XIV zich noemen?
  Lodewijk XIV liet zich de Zonnekoning noemen
 • Wat maakte Lodewijk XIV van Frankrijk?
  Lodewijk XIV maaktte van Frankrijk een sterk land en het centrum van de Europese cultuur.
 • Wat was de spreuk van Lodewijk XIV en wat betekent het?
  De spreuk van Lodewijk XIV was 'L'état, c'est moi!' = de staat, dat ben ik!
 • 2.2 De drie standen en de koning

 • Hoelang had Frankrijk al een standenmaatschappij?
  Frankrijk had al een standenmaatschappij sinds de Middeleeuwen
 • Wat was de eerste stand en waar bestond hij uit?
  De eerste stand was de Geestelijkheid, zij bestond uit belangrijke mannen van de kerk, zoals bisschoppen en kardinalen.
 • Wat voor privileges hadden mensen uit de Geestelijkheid?
  Mensen uit de Geestelijkheid hoefden de kerk geen belasting te betalen en hoefden het leger niet in.
 • Wat was de tweede stand?
  De tweede stand was Adel.
 • Wat voor privileges hadden mensen uit de Adel?
  Mensen uit de adel hoefden maar weinig belasting te betalen en de allerhoogste edelen woonden bij de koning aan het hof en hadden veel invloed op de politiek.
 • Wat was de derde stand en waar bestond hij uit?

  De derde stand was Boeren & Burgerij. Hij bestond uit mensen:

  • Met beroepen die weinig aanzien hadden, zoals boeren, arbeiders en bedienden.
  • Met beroepen die meer aanzien kregen, zoals rijke burgers met belangrijke functies in het bestuur van dorpen en steden: de bourgeoisie
 • Uit welk deel van de bevolking van de derde stand kwamen de meesten mensen?
  De meeste mensen waren boeren.
 • Hoe  komt het dat boeren een lage levensstandaard hebben?

  Boeren hebben een lage levensstandaard door:

  • hoge belastingen
  • regelmatige misoogsten
  • hard werk
  • deel van de opbrengst als pacht
 • Hoe kwam het dat burgers en de bourgeoisie een groeiende levensstandaard hadden?

  De groeiende levensstandaard van de burgers en bourgeoisie kwam door:

  • handel
  • toenemend bezit
 • Wat was een belangrijk probleem voor de burgers en bourgeoisie?
  Een belangrijk probleem voor de burgers en bourgeoisie was dat ze geen politieke invloed hadden.
 • Hoe kwam het dat de derde stand steeds zelfbewuster werd en kritischer ging kijken naar de politiek en wanneer was dit?
  De derde stand werd bewuster en ging kritischer kijken naar de politiek omdat de geen politieke invloed hadden, dit was in de 18e eeuw.
 • Waaraan raakten de boeren uit de derde stand voor een groot deel hun oogst kwijt?

  De boeren uit de derde stand raakten hun oogst voor een groot deel kwijt aan:

  • pacht in natura aan de landeigenaar
  • belasting aan de kerk
  • belasting aan de staat
  • inzaaien voor nieuwe oogst
  • dieren onderhouden
  • gezin onderhouden
  • overig -> verhandelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer kwam in Amerika de industrialisatie op gang?
Al voor de burgeroorlog (1861-1865)
wie bedacht de New Deal
president Hoover
wat was de New Deal
de overheid zorgt voor banen -> salaris -> economische groei
wanneer was de depressie
in de jaren dertig
ander woord voor crisis
depressie
wat is de effecten beurs
beurs die bestemd is voor handel in effecten
noem vijf presidenten van de VS

Obama

Bush

JFK

Rooseveld

Hoover

wat is het  progressive movement
eind negentiende en begin twintigste eeuw een initiatief van hoger opgeleide Amerikanen die de industriële samenleving wilden verbeteren
wat zijn bosses
mannen die hulp gaven aan immigranten en arbeiders in ruil voor stemmen
wat is isolationisme
opvatting dat de wereld in tweeën verdeeld is en dat ieder zich houdt bij zijn eigen continent