Summary sheets

-
194 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "sheets". The author(s) of the book is/are dorremalen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - sheets

 • 1 college 9: het lichaam-geestprobleem

 • wat houdt substantie-dualisme in?
  de geest bestaat onafhankelijk van het lichaam en vice versa
 • Wat houdt Jacksons argument in?
  Fysicalisme laat iets weg namelijk subjectieve ervaring, precies datgene wat je wilt onderzoeken.
 • Wat is een kenmerk van Propositionele attitudes (PA's)?
  dat ze ergens over gaan, ze hebben een intentionaliteit.
 • waarom is de wetenschap van de geest onmogelijk wanneer er sprake is van SD?
  het is niet duidelijk hoe de interactie tussen de geestelijke en de fysische substantie te verklaren is. Een belangrijke wetenschappelijke wet is het behoudt van energie; de fysische wereld is een causaal gesloten systeem. Als de geest iets doet maar zelf niet fysisch is dan wordt deze wet gebroken. er is geen model of theorie die dit probleem oplost.
 • Wat is Colin McGinns argument?
  Wij zijn niet slim genoeg. We hebben de cognitieve capaciteiten niet om te begrijpen hoe het brein het bewustzijn voortbrengt.
 • wat houdt functionalisme in?
  mentale toestanden worden gerealiseerd door hersentoestanden.
 • wat zijn de hard problems?
  deze vallen buiten het domein van de fysicalistische wetenschap. hierbij hoort de vraag waarom het vuren van neuronen bepaalde ervaringen oplevert.
 • wat houdt epifenomenalisme in?
  de geest doet niks (dit college).
 • Wat is het argument van Chalmers?
  Volgens Chalmers zijn er 2 soorten bewustzijn: het fenomenaal bewustzijn en het psychologisch bewustzijn.
 • Welke twee eigenschappen hebben emoties?
  Ze hebben een kwalitatief karakter en hebben intentionaliteit. Bijv: het voelt op een bepaalde manier om boos te zijn op een slechte automobilist.
 • wat hebben de volgende vier problemen met elkaar gemeen?
  dat het problemen voor materialisme (de positie die zegt dat er maar één substantie is namelijk de materiele) zijn
 • Wat zijn volgens McGinn de enige twee manieren om erachter te komen hoe brein en geest aan elkaar gerelateerd zijn?
  Door introspectie en neurowetenschap. Met beide methoden kom je echter niet van het een naar het ander.
 • wat zijn de (voorlopige) karakteriseringen van het bewustzijn?
  bewuste ervaringen, cognitie en emoties
 • van wie komen de vijf argumenten waarom de geest niet wetenschappelijk te bestuderen is of waarom dit niet duidelijk zou kunnen zijn?
  Substantie-dualisme, Nagel, Jackson, Chalmers, McGinns
 • Wat is chalmers argument voor the hard problem?
  Als zombies voorstelbaar zijn dan zijn ze dus logisch mogelijk. Echter, dan heeft het materialisme en de wetenschap een probleem.
 • wat houdt idealisme in?
  de fysische wereld is afhankelijk van de geestelijke wereld.
 • wat is het fenomenaal bewustzijn?
  dat zijn de bewuste ervaringen, qualia
 • wat is het algemene lichaam-geestprobleem?
  de vraag hoe de geest zich tot de rest van de fysische wereld verhoudt en dan met name tot het lichaam en het brein.
 • Wat houdt Thomas Nagels argument in?
  Hij zegt dat het bewustzijn een probleem oplevert omdat bewuste ervaringen subjectief zijn terwijl de wetenschap objectief is.
 • Wat is Owen Flanagans oplossing?
  combineer de methoden van McGinn, dus introspectie en neurologie. je moet niet naar één wetenschappelijke discipline maar naar allemaal tegelijk kijken, inclusief subjectieve fenomenologie.
 • Wat zijn bewuste ervaringen?
  Dit zijn ervaringen zoals geuren en smaken. Dit worden ook wel Qualia genoemd.
 • Wat houdt het argument van substantie-dualisme in?
  Als substantie-dualisme correct is is de wetenschap van de geest onmogelijk.
 • Wat is chalmers oplossing voor dit probleem?
  Door fenomenaal bewustzijn als fundamenteel te zien (net als ruimte, tijd en massa).
 • wat houdt behaviorisme in?
  de geest is eigenlijk gedrag.
 • wat is het psychologisch bewustzijn?
  dat is de cognitie, de awareness.
 • Wat zijn de drie subproblemen?
  hoe de ervaringen, de cognitieve toestanden en de emoties zich tot de rest van de fysische wereld en met name het lichaam en brein verhoudt.
 • Wat houdt Nagels what-it-is-likeness in?
  Hoe ga je in een wetenschappelijke theorie uitleggen hoe het is om een vleermuis te zijn? niemand kan iets vanuit jou perspectief zien behalve jij zelf.
 • In de figuur zie je de natural method van Flanagan. Wat voegt hij hier nog aan toe?
  We hoeven ons niet te beperken tot fenomenologie, psychologie en neurologie, andere disciplines die iets over bewustzijn vertellen moeten we ook serieus nemen.
 • Hoe noemt Nagel de bewuste ervaringen?
  what-it-is-likeness
 • wat is de beschrijving van substantie?
  datgene wat op zichzelf kan bestaan.
 • Wat is de kritiek van Hans hierop?
  Dat dit helemaal niks verklaart. Het maakt de problemen alleen maar groter.
 • wat houdt eliminativisme in?
  de geest bestaat niet.
 • Als er twee soorten bewustzijn zijn, dan zijn er dus ook twee soorten bewustzijnsproblemen. Welke zijn dit?
  de easy problems en de hard problems
 • Wat zijn de 7 mogelijke posities in het debat over het lichaam-geestprobleem?
  substantie-dualisme, epifenomenalisme, idealisme, behaviorisme, eliminativisme, reductionisme/identiteitstheorie en functionalisme.
 • Is er nog iets om optimistisch over te zijn?
  Nagel erkent zelf dat we het wellicht ooit wel begrijpen? Is het een serieus probleem? Nee, dat Nagel het niet ziet wil niet zeggen dat het onmogelijk is.
 • Wat is cognitie?
  Dit zijn propositionele attituden. Het zijn houdingen ten opzichte van proposities.
 • welke 2 soorten substantie bestaan er?
  de fysische substantie (materie, bv een tafel, kan bestaan zonder geest) en de geestelijke substantie (de geest, bv een spook, kan bestaan zonder materie).
 • Wat zijn Hans zijn arugmenten tegen Chalmers oplossing?
  1) interactie-probleem: bewustzijn zou buiten het fysische domein vallen en dus heeft Chalmers de problemen van het SD terug (interactie is onmogelijk) 2) anti-evolutionair: bewustzijn zou geen biologisch geevolueerd fenomeen zijn. 3) epifenomenalisme: bewustzijn zou een epifenomeen zijn. 4) panpsychisme: alles zou bewust zijn (ook een thermostaat)
 • wat houdt reductionisme/identitieitstheorie in?
  mentale toestanden zijn hersentoestanden.
 • wat zijn de easy problems?
  deze vallen binnen het domein van de huidige fysicalistische wetenschap. Hierbij hoort de vraag hoe we dingen kunnen leren, hoe zaken kunnen onderscheiden?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In de figuur zie je de natural method van Flanagan. Wat voegt hij hier nog aan toe?
We hoeven ons niet te beperken tot fenomenologie, psychologie en neurologie, andere disciplines die iets over bewustzijn vertellen moeten we ook serieus nemen.
Sommige onderzoekers menen nu dat je helemaal geen representaties nodig hebt voor cognitie en bewustzijn. Wat is Andy Clark's argument hiertegen?
1) physical disconnection: je kan aan iemand denken die hier niet is, dan heb je dus een representatie van die persoon. 2) abstracte eigenschappen: je kan een waarneembaar object een eigenschap toebedelen die niet waarneembaar is: de waarde van een tien Euro biljet.
wat is de filling cabinet methode?
van tevoren alle representaties in een systeem stoppen om het te laten werken. Het is gebleken dat dit niet nodig is en ook niet goed werkt. De voorgaande systemen geven aan dat je een heleboel kan doen zonder representaties te gebruiken.
Wat is de conclusie die Andy Clark uiteindelijk trekt?
dat ogenschijnlijk complex gedrag niet altijd tot stand hoeft te komen door middel van ingewikkeld redeneren en dat gecoördineerde activiteiten ook niet het gevolg hoeven te zijn van een centraal plan. Enkele simpele (individuele) regels kunnen hier ook toe leiden.
Geef een voorbeeld van embeddedness in de natuur.
Termieten maken hun nest van modderballen. Deze scheiden stoffen uit die ervoor zorgt dat andere termieten er modderballen bovenop leggen. 2 kolommen worden zo uiteindelijk een boog, hier speelt de omgeving dus een belangrijke rol in het bouwen van de nesten. Bouwgedrag is dus emergent
noem een voorbeeld van emergent gedrag dat is toegepast op robots
Boids zijn eenheden die het gedrag van in zwermen vliegende dieren nabootsen. Om dit na te bootsen zijn er slechts 3 simpele regels nodig: blijf in de buurt van andere boids, pas je snelheid aan aan die van andere boids en vermijd direct contact met andere boids. Wanneer deze boids een obstakel tegenkwamen splitste de groep zich op, ging om het obstakel heen en vormde weer een groep. Dit was niet ingeprogrameerd maar ontstond 'opeens'.
Andy Clark bespreekt artificial life. Wat is zijn centrale idee?
dat het niet om stapsgewijze procedures gaat maar dat er sprake is van E2: embodiedness en embeddedness: je kan voor het oplossen van ingewikkelde cognitieve problemen de omgeving en het lichaam gebruiken zodat je geen ingewikkelde representaties nodig hebt.
Wat houdt het thema van Emergentie in?
men heeft aandacht voor effecten en eigenschappen die spontaan lijken te ontstaan. Sommige dingen waren niet ontwikkeld maar lijken spontaan te ontstaan.
Wat houdt het thema van Embodiedness en Embeddedness in?
er zijn 3 zaken die op een complexe manier aan het gedrag van kunstmatig leven bijdragen. Dit zijn het lichaam, de handeling en de omgeving. Een mens is niet alleen een brein maar leeft ook in een lichaam (embodiedness) en beweegt zich in een omgeving (embeddedness).
Wat houdt het thema Eenvoud in?
de onderzoekers zijn geïnteresseerd in eenvoudige systemen die wel veel kunnen in een bepaalde omgeving.