Summary Simulation

-
ISBN-10 1137328029 ISBN-13 9781137328021
268 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Simulation". The author(s) of the book is/are Stewart Robson. The ISBN of the book is 9781137328021 or 1137328029. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Simulation

 • 1 Defining Simulation

 • Wat is simulatie?
  Experimenteren met een vereenvoudigde imitatie van een operations systeem als het zich ontwikkeld over tijd. Allemaal met het doel om dit systeem beter te begrijpen of te verbeteren.
 • Wat is een systeem?
  Een verzameling van onderdelen die georganiseerd zijn op een manier om een bepaald doel te behalen.
 • Welke 4 vormen van simulatie bestaan er?
  1. Discrete-event simulation
  2. Monte Carlo Simulation
  3. System dynamics
  4. Agent based simulation
 • Waar wordt Discrete-event simulation voor gebruikt?
  Voor het modelleren van wachtrij-modellen.
 • Wat is een Discrete-event Simulation?
  Een simulatie waarbij entiteiten verplaatsen van de ene activiteit naar de andere. Activiteiten worden gescheiden door rijen.
 • Waar wordt een Monte Carlo simulatie voor gebruikt?
  Voor het modelleren van risico in een omgeving waar de uitkomst afhankelijk is van een kansverdeling.
 • Wat is een system dynamics simulation?
  Een continue simulatie waarbij de wereld omschreven wordt als een set van voorraden en flows.
 • Wat is Agent Based Simulation?
  Het van onderaf modelleren van systemen als een verzameling van agenten met individueel gedrag die interactie hebben.
 • Welke drie eigenschappen kent een operations systeem?
  1. Variabiliteit
  2. Onderling verbonden
  3. Complexiteit
 • Wat zijn de voordelen van simulatie?
  1. Kosten
  2. Tijd( Langere tijd snel te modelleren)
  3. Controle van de omgevingsfactoren
  4.  Geen gevolgen voor het echte systeem 
  5. Variabiliteit te modelleren
  6. Aannames zijn niet tot nauwelijks nodig.   
  7. Transparant
 • Wat zijn de voordelen voor managers van het gebruik van Simulatie?
  1. Creativiteit gestimuleerd(Angst voor falen valt weg)
  2. Creëren van kennis en begrip 
  3. Visualisatie en communicatie
  4. Consensus building(Alle meningen gelijk krijgen)
 • Wat zijn de nadelen van Simulatie?
  1. Duur
  2. Tijd intensief
  3. Vereist veel Data
  4. Vereist kennis en expertise
  5. Over confidence.
 • 2 Inside Simulation Software

 • Wat zijn de gevaren van moderne simulatie programma's?
  De gebruiker hoeft niet te programmeren, en kan daardoor de onderliggende technieken minder goed begrijpen.
 • Op welke manieren kan voortgang van tijd worden gemodelleerd?
  1. The time-slicing approach
  2. Discrete-event simulatie
  3. Continuous simulation
 • Wat is de Time-Slicing Approach?
  Een manier van het modelleren van tijd waarbij een constante stapgrootte van ðt is aangenomen.
 • Wat zijn de twee nadelen van de Time-Slicing Approach?
  1. Zeer inefficiënt
  2. de waarde van ðt is lastig te bepalen
 • Wat is de Discrete-Event simulation Approach?
  Het simuleren waarbij alleen gekeken wordt naar de punten in tijd waarbij de toestand van het systeem door zogenaamde gebeurtenissen veranderd.
 • Wat houdt de drie fasen simulatie Approach in?
  Het simuleren van een discrete-event simulation waarbij drie fasen te onderscheiden zijn:
  A-fase: Het vinden van de eerstvolgende gebeurtenis, en de klok naar deze tijd verplaatsen.
  B-fase: Alle B-events uitvoeren(Bounded events)
  C-fase: Alle C-events uitvoeren(Conditional events)
 • Wat is een B-event(Bounded event)?
  De veranderingen in de toestand die gepland staan om te gebeuren op een bepaald moment in tijd.
 • Wat is een C-event?(Conditional event)
  Een verandering in toestand die afhankelijk is van condities in het model.
 • Welke stappen kent discrete event simulation?
  1. Initialisatie van de simulatie
  2. A fase
  3. B fase
  4. C fase
  5. Controleren of de simulatie compleet is, anders terug naar stap 2
 • Welke vier benaderingen worden gegeven voor het simuleren van een discrete-event simulatie?
  1. 3-fasen methode
  2. Event scheduling
  3. Activity scanning
  4. Process-Based
 • Wat houdt event Scheduling in?
  De evenementen geven een verandering in toestand van het systeem weer. Echter wordt event routine hier toegevoegd. (Bij het vrij zijn van een server, controleren of er werk beschikbaar is.)
 • Wat houdt Activity scanning in?
  Alle evenementen worden behandeld als een C-evenement. De simulatie controleert op een bepaalde tijd of er events kunnen worden uitgevoerd, en gaat vervolgens door naar het tijdstip van het eerstvolgende event.
 • Wat houdt de processed-based simulatie in?
  Het model wordt beschreven aan de hand van een set van processen. Een proces is een reeks activiteiten die een entiteit moet volbrengen.
 • Wat houdt de Continuous Simulation Approach in?
  De simulatie is gelijk aan die van de time-slice method. Echter wordt er voor ðt een zeer kleine waarde genomen.
 • Hoe wordt variabiliteit in computers gesimuleerd?
  Met behulp van Random nummers.
 • Wat zijn random getallen? En welke eigenschappen hebben random getallen?
  - Getallen die in willekeurige volgorde verschijnen.
  - Random getallen zijn Uniform en onafhankelijk
 • Hoe kan variabiliteit in tijd worden gemodelleerd met random getallen?
  Een schaal van random getallen wordt opgedeeld en ieder gedeelte wordt toegewezen aan een interval van inter-arrival tijden. Vervolgens wordt er een random getal genomen, gedeeld door 100 en opgeteld bij de ondergrens van eerder genoemd interval.
 • Wat is het voordeel van het gebruik van random getallen bij het modelleren van variabiliteit in de tijd?
  Door het gebruik van dezelfde random getallen, kan de simulatie onder gelijke omstandigheden herhaald worden.
 • Hoe kan van iedere kansverdeling een random getal getrokken worden?
  Kijk naar een bepaald percentage van de oppervlakte onder een grafiek. Aan de hand van de Cumulatieve dichtheidsfunctie kan een exact getal worden gevonden.
 • Kan een computer random getallen genereren?
  Nee, slechts pseudo random getallen, aangezien de uitkomst van het volgende getal kan worden voorspeld. het vaakst gebruikte algoritme is: Xi+1= a*Xi+c(mod(m))
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het nadeel van de Trace-methode?
Data bestaat niet, of het systeem bestaat niet, wat de methode onmogelijk maakt.
Wat is een groot voordeel van de Trace-methode?
De simulatie gebruikt historische gebeurtenissen. Daardoor is het mogelijk om het model te testen op validiteit.
Welke types data-vereisten worden door Robinson genoemd?
1. Contextual data
2. Data for model realisation
3. Validation data
Welke 6 problemen bestaan er rondom validatie?
1. Er bestaat geen eenduidige vorm van validatie.
2. De echte wereld ter vergelijking bestaat misschien niet.
3. Data uit de echte wereld is vaak inaccuraat.
4. Verschillende interpretaties van de werkelijkheid.
5. Door tijdsbeperkingen kan niet alles geverifieerd of gevalideerd worden.
6. Het is onmogelijk om te bewijzen dat een model valide is.
Wat zijn nadelen van het gebruik van een empirische verdeling?
1. De mate van variatie van de variabiliteit is beperkt.
2. Gevoeligheidsanalyses zijn lastig uit te voeren.
3. Data van het echte systeem bestaat misschien niet
Wat zijn de 4 doelen die een model ontwerper in gedachten moet houden bij het coderen van een computer model?
1. De snelheid van het coderen
2. Transparantie
3. Flexibiliteit.
4. 'Run-speed'
Welke problemen (m.b.t. cliënten) kunnen voorkomen bij het ontwikkelen van een begrip van de probleem-situatie?
1. Accuraatheid van de beschrijving van de problemen door de cliënten is laag.
2. Cliënten hebben allen een andere visie op het probleem.
Wat zijn de doelen bij het opstellen van een conceptueel model?
Bepalen van:
1. Het doel 
2. Input
3. Output
4. Content    
5. Aannames
6. Simplificaties
Welke gebreken zijn er vaak bij het creëren van een simulatie model?
1. Gebrek aan data
2. Gebrek aan tijd
Wat moet worden opgenomen in de 'Project Specifications'?
1. Achtergrond van het probleem
2. Doelen van de studie
3. Verwachtte voordelen
4. Conceptuele model
5. Experimenten.
6. Tijd schaal
7. Verwachtte kosten