Summary Simulation

-
ISBN-10 1137328029 ISBN-13 9781137328021
268 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Simulation". The author(s) of the book is/are Stewart Robson. The ISBN of the book is 9781137328021 or 1137328029. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Simulation

 • 1 Defining Simulation

 • Wat is simulatie?
  Experimenteren met een vereenvoudigde imitatie van een operations systeem als het zich ontwikkeld over tijd. Allemaal met het doel om dit systeem beter te begrijpen of te verbeteren.
 • Wat is een systeem?
  Een verzameling van onderdelen die georganiseerd zijn op een manier om een bepaald doel te behalen.
 • Welke 4 vormen van simulatie bestaan er?
  1. Discrete-event simulation
  2. Monte Carlo Simulation
  3. System dynamics
  4. Agent based simulation
 • Waar wordt Discrete-event simulation voor gebruikt?
  Voor het modelleren van wachtrij-modellen.
 • Wat is een Discrete-event Simulation?
  Een simulatie waarbij entiteiten verplaatsen van de ene activiteit naar de andere. Activiteiten worden gescheiden door rijen.
 • Waar wordt Discrete-event simulation voor gebruikt?
  Voor het modelleren van wachtrij-modellen.
 • Waar wordt een Monte Carlo simulatie voor gebruikt?
  Voor het modelleren van risico in een omgeving waar de uitkomst afhankelijk is van een kansverdeling.
 • Wat ís een Discrete-event Simulation?
  Een simulatie waarbij entiteiten verplaatsen van de ene activiteit naar de andere. Activiteiten worden gescheiden door rijen.
 • Wat is een system dynamics simulation?
  Een continue simulatie waarbij de wereld omschreven wordt als een set van voorraden en flows.
 • Waar wordt een Monte Carlo simulatie voor gebruikt?
  Voor het modelleren van risico in een omgeving waar de uitkomst afhankelijk is van een kansverdeling.
 • Wat is Agent Based Simulation?
  Het van onderaf modelleren van systemen als een verzameling van agenten met individueel gedrag die interactie hebben.
 • Wat ís een System Dynamics simulation?
  Een continue simulatie waarbij de wereld omschreven wordt als een set van voorraden en flows.
 • Welke drie eigenschappen kent een operations systeem?
  1. Variabiliteit
  2. Onderling verbonden
  3. Complexiteit
 • Wat ís Agent Based Simulation?
  Het van onderaf modelleren van systemen als een verzameling van agenten met individueel gedrag die interactie hebben.
 • Wat zijn de voordelen van simulatie?
  1. Kosten
  2. Tijd( Langere tijd snel te modelleren)
  3. Controle van de omgevingsfactoren
  4.  Geen gevolgen voor het echte systeem 
  5. Variabiliteit te modelleren
  6. Aannames zijn niet tot nauwelijks nodig.   
  7. Transparant
 • Welke 3 eigenschappen kent een operations systeem?
  1. Variabiliteit
  2. Onderling verbonden
  3. Complexiteit
 • Wat zijn de voordelen voor managers van het gebruik van Simulatie?
  1. Creativiteit gestimuleerd(Angst voor falen valt weg)
  2. Creëren van kennis en begrip 
  3. Visualisatie en communicatie
  4. Consensus building(Alle meningen gelijk krijgen)
 • Wat zijn de voordelen van simulatie?
  1. Kosten
  2. Tijd (Langere tijd snel te modelleren)
  3. Controle van de omgevingsfactoren
  4. Geen gevolgen voor het echte systeem
 • Wat zijn de nadelen van Simulatie?
  1. Duur
  2. Tijd intensief
  3. Vereist veel Data
  4. Vereist kennis en expertise
  5. Over confidence.
 • Wat zijn de voordelen voor managers van het gebruik van simulatie?
  1. Creativiteit gestimuleerd (Angst voor falen valt weg)
  2. Creëren van kennis en begrip 
  3. Visualisatie en communicatie
  4. 'Consensus building' (Alle meningen gelijk krijgen)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het nadeel van de Trace-methode?
Data bestaat niet, of het systeem bestaat niet, wat de methode onmogelijk maakt.
Wat is een groot voordeel van de Trace-methode?
De simulatie gebruikt historische gebeurtenissen. Daardoor is het mogelijk om het model te testen op validiteit.
Welke types data-vereisten worden door Robinson genoemd?
1. Contextual data
2. Data for model realisation
3. Validation data
Welke 6 problemen bestaan er rondom validatie?
1. Er bestaat geen eenduidige vorm van validatie.
2. De echte wereld ter vergelijking bestaat misschien niet.
3. Data uit de echte wereld is vaak inaccuraat.
4. Verschillende interpretaties van de werkelijkheid.
5. Door tijdsbeperkingen kan niet alles geverifieerd of gevalideerd worden.
6. Het is onmogelijk om te bewijzen dat een model valide is.
Wat zijn nadelen van het gebruik van een empirische verdeling?
1. De mate van variatie van de variabiliteit is beperkt.
2. Gevoeligheidsanalyses zijn lastig uit te voeren.
3. Data van het echte systeem bestaat misschien niet
Wat zijn de 4 doelen die een model ontwerper in gedachten moet houden bij het coderen van een computer model?
1. De snelheid van het coderen
2. Transparantie
3. Flexibiliteit.
4. 'Run-speed'
Welke problemen (m.b.t. cliënten) kunnen voorkomen bij het ontwikkelen van een begrip van de probleem-situatie?
1. Accuraatheid van de beschrijving van de problemen door de cliënten is laag.
2. Cliënten hebben allen een andere visie op het probleem.
Wat zijn de doelen bij het opstellen van een conceptueel model?
Bepalen van:
1. Het doel 
2. Input
3. Output
4. Content    
5. Aannames
6. Simplificaties
Welke gebreken zijn er vaak bij het creëren van een simulatie model?
1. Gebrek aan data
2. Gebrek aan tijd
Wat moet worden opgenomen in de 'Project Specifications'?
1. Achtergrond van het probleem
2. Doelen van de studie
3. Verwachtte voordelen
4. Conceptuele model
5. Experimenten.
6. Tijd schaal
7. Verwachtte kosten