Summary SIR verslagen

-
284 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - SIR verslagen

 • 1 Introductie

 • Wat zijn ondernemers?
  Mensen die innovatief zijn, kansen kunnen identificeren, onafhankelijk willen zijn, risico's nemen, competitief zijn, hun lot in eigen hand (willen) nemen, zichzelf willen bewijzen en zelfvertrouwen bezitten.
 • Wat is vaak een verkeerde veronderstelling over ondernemers?
  Dat het alleen mensen zijn die een nieuw bedrijf beginnen, dit is slechts een klein onderdeel van de ondernemers die worden bedoeld. Het gaat over managers die willen ondernemen.
 • Welke niveaus van analyse van onderzoek naar ondernemerschap zijn er?
  - Venture level: mogelijkheden en projecten
  - Personal level: het gedrag van ondernemers en intrapreneurs
  - Firm level: start-ups, spin-offs, growing firms, corporate entrepreneurship
  - Network level: strategische netwerken, clusters, nationale systemen
  - Society level: culturen, beleid, institutionele frameworks etc
 • In welke vormen kan ondernemerschap optreden?
  In heel veel verschillende vormen. In grote, kleine, nieuwe en familiebedrijven. In de formele en informele economie, in illegale en legale activiteiten, in alle sectoren en in alle regio's
 • Hoe wordt ondernemerschap gezien?
  Als een vitaal component voor economische groei.
 • Waarom wordt ondernemerschap aangemoedigd?
  - Economische voordelen: creëren van welvaart, banen, competitie
  - Sociale voordelen: het promoten van kansen voor groepen die onder gerepresenteerd zijn (vb vrouwen, jonge mensen, buitenlanders etc)
  - Ondernemerschap is onderdeel van een plan om economische succes terug te krijgen met sociale cohesie (OECD)
  - Ondernemerschap wordt gezien als deel van de agenda voor duurzaamheid.
 • Wat zijn de economische voordelen van ondernemerschap?
  - Het moedigt economische ontwikkeling aan
  - Het vermindert werkloosheid en armoede
  - Het genereert belastingen voor de overheid
  - Het promoot voor een volgende generatie ondernemers
  - Kleine ondernemingen kunnen uitgroeien tot grote bedrijven
  - Sommige nieuwe bedrijven introduceren radicale en incrementele innovatie, technologische veranderingen of nieuwe industrie en markten.
 • Wat zijn voordelen van ondernemerschap die niet economisch gerelateerd zijn?
  - Het verminderen van sociale en regionale ongelijkheid en toegang creëren tot welvaart
  - Groepen die onder gerepresenteerd zijn
  - Empowerment
  - Het verminderen van de macht van grote bedrijven
 • Waarom lukt het niet alle bedrijven om te groeien of te overleven?
  - Veel ondernemers willen niet groeien
  - De meeste nieuwe bedrijven zijn 'born to die young' (binnen 3 jaar)
  - Het grootste deel van de bedrijven die overleven zijn 'born small and stay small.
  - Meeste bedrijven zijn meer geïnteresseerd in het behouden van hun huidige niveau van winst dan in uitbreiding
  - Sommige bedrijven willen groeien maar worden tegengehouden door factoren
 • Wat voor soorten interventions zijn er?
  Hard assistance en Soft assistance. Hard gaat over financieele steun en premies, soft gaat over training en onderwijs.
 • Wanneer moet er alleen voor interventies gekozen worden?
  Wanneer de voordelen hiervan groter zijn dan de kosten.
 • Tot welk probleem kunnen interventies leiden?
  Het probleem van 'government failure'. Dit betekent te veel of te weinig subsidie.
 • Waarop moeten interventies gemonitord worden?
  - Effetiveness: in hoeverre bereikt de interventie zijn doel?
  - Efficiency
  - Additionality: de metingen van de mate van voordelen die zich voordoen en die zich niet hadden voorgedaan wanneer er geen interventie was
  - Deadweight: 'what would have happened anyway'
  - Displacement: hoeveel van de winst in het ene gebied, is een verlies ergens anders
  - Multiplier effects: Additionele voordelen door de indirecte of side effects van de interventie.
 • Gazelle ondernemingen
  Dit zijn bedrijven die goed ondernemerschap handhaven. Dit komt omdat ze kansen zien en momentum scheppen. Verder innoveren ze meer dan andere bedrijven en financieren ze groei uit eigen middelen. Deze bedrijven hebben een sterke positie op de markt.
 • Wat zijn nadelen van ondernemerschap?
  - Financial hardship: als bedrijf moet je veel financiële problemen doorstaan wil je een succesvol bedrijf worden.
  - Onvermijdelijke mislukkingen
  - Health challenges: een bedrijf kan veel uitdagingen bevinden omtrent de gezondheid
  - Family disruption
  - Isolation: wanneer een bedrijf geisoleerd wordt, kan de afzetmarkt verkleint worden en kan het ondernemerschap in de problemen komen door minder competitieve druk van concurrenten
  - Extreme stress
  - Need for steely resilience (long periods): Op de lange termijn is het belangrijk om veerkrachtig te zijn, mee te leven met de omgeving. Wanneer dit niet gedaan wordt door het bedrijf kan het ondernemerschap in de problemen komen.
 • Financial Hardship
  Als bedrijf moet je veel financiele problemen doorstaan, wil je een succesvol bedrijf worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Strategic Renewal
Hier gaat het om drastische nieuwe strategische richting om zo te kunnen blijven concurreren met andere bedrijven. Hierbij wordt geen nieuw bedrijf opgezet, maar vindt herpositionering plaats. Vb Harley Davidson
Domain Redefinition
Dit is de creatie en exploitatie van nieuwe, voorheen onbezette, productmarkt. Vb Phillips, DSM, HAL.
Organisational Regeneration
Bij deze verandering ligt er vooral een interne focus op organisatorische vernieuwing. Het verbeteren van de uitvoering van het productieproces is hier vaak het belangrijkst.
Sustained Regeneration
Dit is het continu ontwikkelen van nieuwe producten en het betreden van nieuwe markten. Vb Apple
Waartoe moet je als bedrijf in staat zijn, om het betreden van nieuwe markten of het voortbrengen van nieuwe producten, te integreren in het raamwerk van het bedrijf?
- Proactief tegenover oppertunities te staan
- Autonoom te handelen
- Bereid te zijn om te innoveren
- Bereid te zijn om risico's te nemen
- Agressief tegen concurrenten te zijn
Entrepreneurial buyouts
Dit zijn buyouts die hun focus op efficiency aanvullen met strategische vernieuwingen.
Revitalization buyouts
Dit zijn buyouts die hun focus op efficiency aanvullen met incrementele innovaties
Traditionele buy-outs
Dit zijn buyouts die zich richten op kostenbesparingen en operationele efficiency.
Entrepreneurial Buy-out
Oppertunities die eerder werden verwaarloosd, kunnen alsnog worden ontwikkeld. het entrepreneurial managemtn kan er namelijk voor zorgen dat innovatieve kansen omtrent groei worden benut door minder gebruikt te maken van een systematisch aanpak.
Hoe kenmerken revitaliserende MBO's zich?
- Er is sprake van toenemende innovatie
- Het management is nu in staat groeikansen te zien en te benutten
- Er wordt veelal op de lange termijn gekeken
- PE bedrijven hebben veelal ook technische vaardigheden, zodat eht bedrijf ook op technisch vlak verbeterd wordt
- Er is een lage tot matige leverage, zodat er ruimte is om te groeien