Summary Skilled interpersonal communication : research, theory and practice

-
ISBN-10 0415432049 ISBN-13 9780415432047
350 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Skilled interpersonal communication : research, theory and practice". The author(s) of the book is/are Owen Hargie. The ISBN of the book is 9780415432047 or 0415432049. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Skilled interpersonal communication : research, theory and practice

 • 1 communicating effectively:the skills approach

 • Interpersoonlijk contact is noodzakelijk, hoe voelen mensen zich die dit niet hebben?
  Ongelukkig, gestrest, eenzaam
 • Interpersoonlijk contact is noodzakelijk.
 • 2 a conceptual model of skilled ipc

 • Hoe verloopt het zender-ontvanger model?
  Zender-kanaal-ontvanger
 • Waar hangt de verloop van de interactie, behalve van de zender, nog meer van af?
  De reactie van de ontvanger.
 • Wat houdt het transactie-model in?
  Boodschappen gaan continu over en weer.
 • Hoe kunnen woorden anders worden geïnterpreteerd?
  Door ruis.
 • Wat zijn de 2 centrale thema's van communicatie?
  Intersubjectiviteit(anderen begrijpen en zelf begrepen worden) en impact(boodschap kan gedrag of gevoelens veranderen)
 • Wat is communicatie volgens Hamilton?
  Proces waarbij mensen ideeën, gedachten en gevoelens  met elkaar op een delen op een begrijpelijke manier.
 • Wat is volgens Burleson communicatie?
  Complex proces, waarbij mensen die een communicatieve relatie met elkaar hebben boodschappen uitwisselen en proberen om gedeelde meningen te genereren en sociale doelen te bereiken.
 • Wat zijn de onderdelen van een communicatieproces?
  Zender, kanaal(welk medium), code(welke taal), context(waar vindt de conversatie plaats?), ontvanger
 • Wat is communicatie?(5)
  Transactioneel, doelbewust, multidemensionaal, onvermijdelijk(inevitable, onomkeerbaar(irreversible). 
 • Transactioneel: zender en ontvanger beïnvloeden elkaar in een systeem van wederkerigheid.
 • Multidimensionaal: uitgewisselde berichten zijn zelden naar eenheid strevend of discreet. Dit kan op niveau van inhoud en persoonlijkheid(de inhoud van je boodschap bepaalt je persoonlijkheid) en op niveau van relatie(communicatie tussen twee partijen zorgt er voor hoe beide partijen zijn of haar relatie definiëren).
 • Wanneer los je makkelijker een probleem op?
  Als je elkaars bedoelingen en intenties weet.
 • Wat is mede bepalend hoe je een boodschap op moet vatten?
  De context
 • Waar wordt de context mede door bepaald
  Door persoonlijke karakteristieken en situationele factoren.
 • Waar bestaan persoonlijke karakteristieken uit?(5)
  Kennis, motieven, attitudes(affective, behavioural, cognitive), sociaal psychologische factoren(geschiedenis, commonground), persoonlijkheid-emotie-leeftijd-geslacht
 • De drie soorten attitudes zijn: affective(hoe voelt iemand zich over een doel), behavioural(de aanleg waarom iemand zich gedraagt op een bepaalde manier), cognitive(iemands kennis of gedachtes over het doel).
 • Wat verstaan we onder common ground?
  De gedeelde ervaringen en kennis die je hebt met je gesprekspartner.
 • Wat zijn de situationele factoren?(6)
  Fysieke omgeving, temporele factoren(moment waarop), Hiërachie, hoe belangrijk het doel is, cultuur, type situatie
 • Wat speelt mee bij IPC?
  Identiteitskwesties
 • Wat hebben impression management en self presentation met elkaar te maken?
  Hoe iemand op jou reageert laat zien wat voor beeld iemand over jou heeft.
 • Wat is de essentie van de politeness theory?
  Het managen van de identiteit van je gesprekspartner.
 • Wat passen mensen toe bij de politeness theory en waarom doen ze dat?
  Face saving acts, om zo face treats te verminderen.
 • Wat zijn de twee face saving acts en wat houden ze in?
  Positieve face, behoefte aan connectie met de ander. Negatieve face, behoefte aan autonomie.
 • Wat zijn de stappen in het cognitieve proces van IPC?
  Semantic encoding, organisatie, opslaan en verwerken, gevolgtrekkingen, respons.
 • Waarvoor heeft Nelson-Jones een zeven stappen plan gemaakt?
  Om organisatorisch een rationele beslissing te kunnen nemen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is over complication/data glut?
Te rijk medium voor makkelijke taak
Wat is over simplification/data starvation?
Het medium is te arm voor een complexe taak
Wat is het verschil tussen deception cues en leakage cues?
deception cues: dit zijn cues die laten blijken dat er misleiding plaatsvindt
leakage cues: dit zijn cues die laten blijken dat er iets wordt verborgen (pijn onderdrukken)
Wat is het verschil tussen het assimilation effect en het contrast effect/?
assimilation: een bevestiging van wat we hadden verwacht
contrast: in strijd met onze verwachtingen
Wat is het verschil tussen stimulus expectancy en response expectancy?
stimulus: wanneer je verwacht dat iemand agressief is ga je zijn gedrag ook als agressief op vatten
response: als je denkt dat iets leuk gaat worden ga je je ook leuk gedragen om het leuk te maken
Wat is het verschil tussen het pygmalion effect en galateo effect?
Pygmalion effect: Dit effect verwijst naar de manier waarop onze verwachtingen van anderen invloed hebben op de manier hoe wij waarnemen en reageren op hen en hoe dit van invloed is op de manier waarom zij reageren op ons.
Galatea effect: dit zijn de verwachtingen van onszelf en het feit dat we waarschijnlijk deze zelfverwachtingen zullen realiseren.
Wat is het verschil tussen primacy and recency effect?
primacy effect: je onthoud alleen dingen van het begin van het gesprek
recency effect: je onthoud alleen dingen van het eind van het gesprek
Wat is het verschil tussen informational conformity en normative confromity?
- informational conformity: je conformeert omdat anderen meer informatie hebben.
- normative conformity: je conformeert omdat je erbij wil horen
Wat is een intergrative agreement?
- partijen zie de onderhandeling als een samenwerking
- flexibiliteit is belangrijk
- maximale uitkomst voor beide partijen
Welke vier onderhandelingsstrategieën zijn er?
- unilateral concession: je wilt dat de ander toegeeft
- cooperation: samenwerking
- competition: je wilt meer dan de ander
- individual gain: je wilt zelf een goede deal