Summary Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower limb.

-
ISBN-10 0702034835 ISBN-13 9780702034831
910 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower limb.". The author(s) of the book is/are R Putz and R Pabst in collaboration Renate Putz. The ISBN of the book is 9780702034831 or 0702034835. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower limb.

 • 1 handwortelbeentjes en handspieren

 • abductor pollicis brevis origo+insertie
  O; retinaculum musculorum flexorum, tuberculum ossis scaphoideum
  I; radiale sesambeen van het duimbasisgewricht, instraling in de dorsale aponeurose van de duim
 • flexor pollicis brevis+z enuw
  zenuw: 
  caput superficiale: n. medianus, caput profundum: r.profundus van n.ulnaris
  O caput superficiale; retinaculum musculorum flexorum
  O profundum; ossa capitatum, trapezium, trapezoideum, basis van os metacarpale 1
  I; radiale sesambeen van het duimbasisgewricht (trapezium/mcp 1) radiale rand van de basis van de proximale phalanx van de duim 
 • opponens pollicis
  n. medianus en ulnaris
  O; retinaculum musculorum flexorum, tuberculum ossis trapezii
  I; gehele rand van de metacarpi 1
 • interossei dorsales 1 t/m 4
  n.ulnaris
  O; elkaar toegekeerde zijde van de ossa metacarpi 1 t/m 5
  I; stralen in de dorsale aponeurose van de vingers 2 t/m 5
 • abductor digiti minimi
  r.profundus n.ulnaris
  O; os pisiforme, lig. pisohamtum, retinaculum musculorum flexorum
  I; ulnaire rand van de grondphalanx, dorsale aponeurose van de pink
 • flexor digiti minimi brevis
  r.profundus n.ulnaris
  O; retinatculum musculorum flexorum, hamulus ossis hamati
  I basis van de phalanx proximalis van de pink, dorsale aponeurose van de pink
 • functie flexor digiti minimi brevis
  CMP: oppositie
  Basisvingergewricht (5): abductie, flexie
  vingergewrichten(5): extensie
 • functie abductor minimi
  CMP:oppositie, 
  Basisvingergewrichten: abductie en flexie

 • functie interossei dorsales 1 t/m 4
  vingerbasisgewrichten 2 t/m 5: flexie, adductie
  vingergewrichten 2 t/m 4: extensie
 • functie opponens pollicis
  duimzadelgewricht: oppositie, adductie
 • functie flexor pollicis brevis
  duimzadelgewricht: oppositie, adductie
  duimbasisgewricht: flexie

 • functie abductor pollicis brevis
  duimzadelgewricht: abductie, oppositie
  duimbasisgewricht: flexie
 • 1.1 Spieren

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 4 SLT

 • aan welke waarden herken je een cardiocirculatoire limitatie?
  PaO2 blijft gelijk
  PaCO2 daalt
  D(A-a)O2<2
  hfmax wordt bereikt
  Vemax <70%
  borg vermoeidheid is hoog
 • aan welke waarden herken je een ventilatoire beperking?
  PaO2 gelijk of daalt
  PaCO2 stijgt
  D(A-a)O2 <2
  hfmax wordt niet bereikt!!!
  VEmax >70%
  borg dyspneu is hoog

 • aan welke waarden herken je een O2 transport limitatie
  PaO2 daalt
  PaCO2 gelijk of daalt
  D(A-a)O2    >2
  hfmax wordt niet bereikt
  VEmax < 70%
  borg dyspneu is hoog
 • aan welke waarden herken je een perifere spierzwakte?
  PaO2 blijft gelijk
  PaCO2 blijft gelijk of daalt
  D(A-a)O2  <2
  hfmax wordt niet bereikt
  VEmax <70%
  Borg vermoeidheid beiden hoog
 • aan welke waarden herken je een psychogene limitatie?
  PaO2 blijft gelijk
  PaCo2 blijft gelijk
  D(A-a)O2     <2
  Hfmax wordt niet bereikt
  VEmax <70%
  Borg vermoeidheid erg hoog
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

trapezius pars descendens rekken
lateroflexie, homolaterale rotatie, depressie
levator scapulae rekken
lateroflexie, heterolaterale rotatie+ hand boven scapula brengen
semispinalis capitis rekken
flexie, homolaterale rotatie
sternocleidomastoideus rekken
heterolaterale lateroflexie en homolaterale rotatie, extensie
scaleni rekken
heterolaterale lateroflexie en rotatie, depressie ribben
wat zijn de domeinen van de SST
sensorische functies en pijn, activiteiten algemeen
wat zijn de interpretaties van de scores bij de ULCA?
0-20= slecht
21-27= matig
28-33= goed
34-35= uitstekend
wat zijn de interpretaties van de scores bij de CMS
0-55= slecht
56-70= matig
71-85= goed
86-100= uitstekend
wat zijn de domeinen van de CMS
sensorische functies en pijn, bewegingssysteem, algemene taken en eisen
wat zijn de domeinen van de UCLA
sensorische functies en pijn, algemene taken en eisen, bewegingssysteem