Summary Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

-
ISBN-13 9789037229721
300 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociaal-maatschappelijk dienstverlener". The author(s) of the book is/are J Bolt T Cremers A Delnooz L Elings T Hilhorst M v d Hof A de Jong K Koomen W Kooremans D van Loon V Landsmeer Dalm A Martin A Visser. The ISBN of the book is 9789037229721. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

 • 1 Burgerschap en Participatie

 • 1. Werkveld van sociaal maatschappelijk werk (VO)
  Wat wordt verstaan onder de term burgerschap?
  Burgerschap is de manier waarop inwoners aan de maatschappij meedoen en zo bijdragen aan de vorm die de maatschappij heeft (participeren).
 • 1. Werkveld van sociaal maatschappelijk werk (VO)
  Geef twee voorbeelden hoe je als sociaal-maatschappelijk dienstverlener een bijdrage kunt leveren aan actief burgerschap.
  Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener help je mensen met het vinden van manieren om binnen hun mogelijkheden als actief burger deel te nemen aan de samenleving.

  Bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking helpen om passend vrijwilligerswerk te vinden of je kan cliënten suggesties doen om actief te blijven door bijvoorbeeld te sporten of sociaal actief te zijn (motiveren & ontwikkelen).
 • 1. Werkveld van sociaal maatschappelijk werk (VO)
  Geef drie voorbeelden van grenzen aan goed burgerschap.
  Voorbeelden van grenzen aan goed burgerschap:

  1. Je persoonlijke grenzen - je hoeft geen dingen te doen waar je geen tijd voor hebt.
  2. De grenzen van een ander - gevoel van eigenwaarde; geen hulp willen accepteren - moeite dat er beslag gelegd wordt op de energie van een ander.
  3. Professionaliteit - bijvoorbeeld 112 bellen ipv trekken aan een slachtoffer. 
 • Leg uit wat een sociale kaart is.
  De sociale kaart geeft een overzicht van alle welzijnsorganisaties en andere instanties en initiatieven die iets kunnen betekenen voor mensen.
 • De ontwikkelingen in het werkveld van sociaal maatschappelijk werk beschrijven

  Lange tijd konden mensen aankloppen bij de overheid voor hulp (beperking/geen inkomen). Eigen initiatief en zelfredzaamheid heeft de overhand. Alle inwoners moeten van de overheid partciperen in de maatschappij. Overheid verwacht goed burgerschap (manier waarop inwoners aan de maatschappij meedoen).


  SMD helpt mensen bij hun burgerschap en deelname aan de samenleving.
 • Beschrijven hoe de sociaal-maatshappelijk dienstverlener actief burgerschap kan stimuleren;

  Als SMD’er help je mensen met het vinden van manieren om binnen hun mogelijkheden actief deel te nemen aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door hen te stimuleren bij het solliciteren door kwaliteiten/competenties goed te verwoorden (sollicitatiecursussen).
 • 1. Werkveld van sociaal maatschappelijk werk (VO)
  De sociale kaart uitleggen;


  De sociale kaart geeft een overzicht (lijst) van alle welzijnsorganisaties en initiatieven (politie, justitie, gezondheidszorg, onderwijs, woningcorporaties) binnen de gemeente weer, die iets kunnen betekenen voor mensen (hulpmiddel).

  Advies/ondersteuning, (geestelijke) gezondheid, geldzaken, jeugd, gezin/relaties, kinderopvang/onderwijs, leefomgeving/informele zorg, vervoer, vrije tijd/sport, werk/dagbesteding, wonen (tijdelijke)opvang.
 •  Welke aspecten kent burgerschap?
  1. Sociale aspecten
  2. Politieke aspecten
  3. Culturele aspecten
  4. Economische aspecten
 • Waarom zijn sociale vaardigheden belangrijk?
  • Helpt kennis maken met de mensen in je omgeving
  • Door je plek te kennen leer je je bewegen te midden van anderen
 • Nederland is een parlementaire democratie. Wat betekent dit?
  Het volk (burgers) kiezen de vertegenwoodigers van het land.
 • Wie initiëren wetswijzigingen of voorstellen voor nieuwe wetten?
  De tweede kamer (volksvertegenwoordigers)

  Parlement

  Bestaat uit de eerste en tweede kamer. in de tweede kamer zitten de volksvertegenwoordigers. de tweede kamer maakt wetten of wijzigt ze. De eerste kamer keurt deze goed/af - dit doen ze in het parlement
 • Wie keuren nieuwe wetten of wetswijzigingen goed/af?
  De eerste kamer
 • Wat betekent goed burgerschap?
  • Dat je meedoet en participeert in de maatschappij
  • Dat je op de hoogte bent van de belangrijkste politieke partijen in Nederland 
 • Wat is de definitie van economie?
  Economie is de wetenschap die zich bezig houdt met de verling van schaarse middelen in een samenleving.
 • Wat zijn schaarse middelen?
  Schaarse middelen zijn producten en diensten
 • Hoe wordt de economie draaiende gehouden?
  Door de werkende mens.
 • Hoe activeer je als SMD'er actief burgerschap onder werkelozen? 
  • Motiveren: Werklozen activeren door actief aan de maatschappij deel te nemen.
  • Stimuleren: hulp bij bijvoorbeeld sollicitaties of het verwoorden van kwaliteiten en competenties (sollicitatiecursussen)
 • Waarom is vrijwilligerwerk belangrijk? 
  • Staat goed op je CV
  • Leert samenwerken (maakt vrienden)
  • Verbondenheid met de maatschappijk  


  Als sociaal-maatscahppelijk dienstverlener help je mensen binnen hun mogelijkheden als actief burger deel te nemen aan de maatschappij.
 • Noem voorbeelden van vrijwilligerswerk.
  • Sporten om fit te blijven
  • Koffie zetten in een bejaardentehuis 
 • Waar vind je mogelijkheden voor vrijwilligerswerk?
  • Gemeente (organisatie die dit coördineert)
  • Social media
  • Lokale huis- aan huiskrant
  • Familie, vrienden en/of kennissen
 • Waarom voelen mensen zich met een beperking soms nutteloos/waardeloos?
  Omdat ze denken dat ze geen bijdrage meer aan de maatschappij kunnen leveren. 

  SMD'er helpt mensen beseffen dat ze van waarde zijn; achterhalen wat iemand wel kan.
 • Wat is een burgerinitiatief?
  Het is een initiatief van een indivduele burger of een groepje burgers om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving.

  Voorwaarde: alles wat iemand alleen of met anderen doet, waarvan de samenleving beter wordt is een burgerinitiatief.
 • 1. Werkveld van sociaal maatschappelijk werk 
  Wat is de rol van een SMD'er bij een burgerinitiatief?
  Je weet wat er mogelijk is of wat er al gebeurt in de buurt of gemeent. 

  Biedt ondersteuning bij burgerinitiatieven (stimuleren / ondernemen actie)
 • Welke onderwerpen vind je op een sociale kaart?
  1. advies, belangenbehartiging en ondersteuning
  2. (geestelijke) gezondheid
  3. geldzaken
  4. jeugd, gezin en relaties
  5. kinderopvang en onderwijs
  6. leefomgeving en informele zorg
  7. vervoer
  8. vrije tijd en sport
  9. werk en dagbesteding
  10. wonen en (tijdelijke) opvang
 • Waarom is het belangrijk altijd belangrijk een eigen professioneel netwerk op te bouwen?
  • Zodat je altijd direct met mensen kunt schakelen met specifieke kennis en mensen die ondersteuning aanbieden in te schakelen. 
  • Voor het geval dat sociale kaart niet op orde is.   
 • Noem een aantal verschillen tussen gemeente mbt zorgproblematiek
  • Kleine gemeenten hebben vaak een sociale kaart voor de hele regio
  • Bij de komst van bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum
  • Bij drugsproblemen (door minder voorzieningen)
  • Vergrijzing
  • Bewoners zonder participatiedrang
 • Hoe wordt bepaald of een gemeente rijk/arm is?
  Door de huizenprijzen en inkomens
 • Waarom ziet de sociale kaart van een welvarende gemeente er anders uit dan die van een arme gemeente?
  Gemeente krijgt meer inkomsten als mensen meer te besteden hebben en hebben minder kosten omdat mensen zelfvoorzienend zijn en gezonder.   

  Arme gemeente
  meer uitgaven door het ondersteunen van een kwetsbare groep
  Hoge werkeloosheid
  Leegstand winkels
  Inwoners verhuizen buiten de gemeente
  bijstandsuitkering

  Rijke gemeente
  Veel werkgelegenheid / weinig werkeloosheid
 •  Wat is de eerste stap voor nieuwe Nederlanders om te participeren?
  Inburgeringscursussen
 • Wat maakt zelfredzaamheid tegenwoordig lastiger?
  Veel voorzieningen van vroeger zijn verdwenen (verzorgingstehuizen voor ouderen en instellingen voor mensen met een beperking).

  Families wonen vaak niet meer dicht bij elkaar
 •  Noem een voordeel van zelfredzaamheid.
  Meer keuzevrijheid
 • Noem een nadeel van zelfredzaamheid.
  Als iemand door allerlei oorzaken, waar hij zelf niets aan kan doen, minder zelfredzaam is, is het goed terug te vallen op anderen.
 • Waardoor voelen mensen met fysieke beperkingen zich belemmerd in hun actieve participatie?
  • doordat ze te hard moeten werken
  • laag inkomen
 • Wat is de verwachting bij een algeheel basisinkomen (voor- en tegenstanders)?
  Voorstanders:
  Dat mensen meer vrijwilligerswerk/mantelzorg gaan doen.  

  Tegenstanders:  
  Participatiegraad loopt terug doordat er geen druk/dwang meer is om te werken.
 • Sommige mensen zijn niet gewend om hun mening te geven. Waarom is dat?
  In sommige landen is het niet vanzelfsprekend (vroeger in Nederland idem)

  Als SMD'er help je mensen actief mee te praten en voorzichzelf op te komen.
 • Hoe kom je erachter waar mensen moeite mee hebben?
  Door in gesprek te gaan. Hierdoor kom je ook te weten wat hun mening is bij bepaalde onderwerpen. Als iemand iets niet weet, ga je in op de vraag en leg je uit wat hij wil weten/aanpakken.
 • Waarover zou je presentaties/workshops kunnen geven om mensen te leren participeren?
  • Sociale kaart
  • Verlegenheid overwinnen
  • Overtuigen
  • Presenteren
  • Computeren
  • Verkeersregels
  • Omgaan met social media
 • Hoe kun je de gezonde werkende mens bewust maken van de sociale kaart?
  • Schrijven in de lokale krant
  • Advertenties bij de supermarkt 
  • Social media.   
 • Waardoor is het geven van cursussen waardevol?
  Nieuwe informatie kan direct worden toegepast
  Beklijft beter

  Bijvoorbeeld; nieuwe verkeersregels - wandeling maken door de stad
 • Waarom is het sociale aspect zo belangrijk bij een workshop?
  Mensen leren beter als de sfeer goed is 
  Doordat mensen samen iets doen, leren ze elkaar op een ongedwongen manier kennen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voortgangsrapportages
Beroepskracht doet verslag van de voorgang van ondersteuningsproces. Dossiervorming - vastleggen van alle belangrijke relevante info.
Deurwaarder
Schulden innen voor een schuldeiser
Definitief bezwaarschrift
Bevat alle inhoudelijke argumenten die van toepassing zijn
Voorlopig bezwaarschrift
Dat inhoudelijk nog niet compleet is, Maar wordt ingediend om in elk geval binnen de bzwaartermijn bezwaar aan te tekenen.
Bezwaartermijn
Periode waarbinnen iemand bezwaar kan aantekenen
Bezwaarschrift
Een officiele brief waarin de client aangeeft tegen een besluit in beroep gaat
Curriculum vitea
Korte samenvatting van gegevens
Sollicitatieplicht
Client moet verplicht op zoek naar een baan.
Formele aanvragen
Officiele verzoeken die bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Schaalvragen
Ondersteuningsvraag verduidelijken door vraagschalen, Waarop de client antwoord geeft schal 1-10. 

hulpvraagverduidelijking: eigen kracht conferentie