Summary Sociaal-maatschappelijke dienstverlening : SAW 4

-
ISBN-10 9085240972 ISBN-13 9789085240976
222 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociaal-maatschappelijke dienstverlening : SAW 4". The author(s) of the book is/are Tanneke Hilhorst. The ISBN of the book is 9789085240976 or 9085240972. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Sociaal-maatschappelijke dienstverlening : SAW 4

 • 1 Asielzoekers, vluchtelingen en illegalen

 • Wat betekend asiel?
  bescherming

 • waar staat IND vooor?
  immigratie en naturalisatiedienst
 • wat zijn asielzoekers?
  mensen die hier heen komen omdat ze vervolgd worden of omdat ze het niet eens zijn met de politiek in hun land

 • wat is een AZC
  asielzoekerscentrum

 • wat betekend AMA's
  alleenstaande minderjarige asielzoekers
 • 1.1 Asielzoekers

 • Waar vragen asielzoekers asiel aan?

  in een Aanmeldcentrum. ( AC)

 • Wat gebeurt er als de asielzoeker het procedure in mag gaan?

  Hij wordt door het COA in een AZC geplaatst. Daar krijgt ieder asielzoeker een medisch onderzoek en voert hij gesprekken met de IND. 

 • Wie neemt de beslissing of een asielzoeker de status  vluchteliing krijgt? Als de beslissing positief is, wat krijgt hij dan?

  De vluchteling krijgt een voorlopige verblijfsvergunning. Daarna is hij verplicht om een inburgeringsexamen af te leggen. Hiervoor krijgt hij 5 jaar de tijd. 

 • Welke dingen biedt het COA aan de vluchtelingen? Met welke organisaties werken zij samen?

  Het COA biedt een programma aan waarin Nederlandse les en kennis van de Nederlandse maatschappij gegeven wordt. Het  is gericht op integratie & inburgering. Samen met het UWV, Vluchtelingen Werk en stichting HIT werken zij eraan om vluchtelingen aan werk te helpen.

 • Wat wordt bedoeld met genaturaliseerd?

  Een vluchteling die langere tijd in Nederland verblijft, goed ingeburgerd en geïntegreerd is kan de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

 • mensen die geen geen Nederlands paspoort hebben noemen we vreemdelingen
 • als vreemdelingen hier willen komen wonen maar geen bescherming(asiel nodig hebben  moeten ze een vergunning aanvragen bij de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). dit zijn reguliere aanvragen
 • met welke instanties krijgt een asielzoeker allemaal te maken.
  1. ac aanmeldcentrum deze is er op schiphol eentje en in ter apel
  2. coa, centraal orgaan asielzoekers.
  3. azc, asielzoekerscentrum.
  4. IND immigatrie- en naturalisatie dienst.
  5.  
 • Hoe noem je iemand die geen Nederlandse paspoort heeft?
  Vreemdeling
 • wat gebeurt er vanaf het moment dat iemand asiel aan vraagt?
  er wordt asiel aan gevraagd op het aanmeld centrum, de persoon in kwestie hoort dat binnen 24 uur of hij/zij de asielprocedure mag ingaan. na een negatief advies wordt deze  gelijk naar eigen land teruggestuurd. bij een positief besluit gaat de asielzoeker naar het asielzoekerscentrum waar deze in afwachting van de uitspraak van het IND zich kan voorbereiden op de toekomst door te beginnen aan de inburgeringscursus en de Nederlandse taal te leren. valt de beslissing positief dan krijgt de persoon in kwestie de status vluchteling en een tijdelijke verblijfsvergunning. 
 • 1.1.1 Taken in een AZC

 • taken van een smd'er in een AZC
  informeren over de asielprocedure, over inburgering in Nederland, over leer- en kennistrajecten, over de directe omgeving en de waarde van geld, bijvoorbeeld je boodschappen betalen.
 • 1.1.2 AMA'S

 • Wat is een AMA
  Kinderen die zonder ouders het land in komen, ze komen daarom onder voogdij van de overheid. Ze komen te wonen in kleinschalige woonheden en krijgen begeleiding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar hebben illegalen recht op
- Medisch noodzakelijke zorg
- Rechtsbijstand
- Hulp rondom zwangerschap en geboorte
Wie neemt de beslissing of een asielzoeker de status  vluchteling krijgt? Als de beslissing positief is, wat krijgt hij dan?
De vluchteling krijgt een voorlopige verblijfsvergunning. Daarna is hij verplicht om een inburgeringsexamen af te leggen. Hiervoor krijgt hij 5 jaar de tijd. 
Wat is schuldsanering
Dit is het wegwerken van schulden. Er zijn 2 soorten zonder afkoop en met afkoop
Wat is budgetbeheer
De kredietbank verstrekt voorschotten aan mensen die hun schulden niet kunnen aflossen
Wat is budgetbegeleiding
Dit is voor als cliënten steeds weer de fout in gaan. Hierbij richt je je op gedragsverandering en leer je hem hoe hij beter met zijn geld kan omgaan
Wat is budgetadvies
Dit is de meest eenvoudige vorm. Mensen krijgen een advies over inkomsten en uitgaven. Dit is in principe eenmalig
Noem 5 methoden voor schuldhulpverlening
- Budgetadvies
- Budgetbegeleiding
- budgetbeheer
- Schuldsanering
- Schuldbemiddeling
Wat word er gezien onder minimavoorziening
Voor het geval de bijstand niet genoeg is zijn er toeslagen wat het inkomen doet verhogen
Wie beoordeeld de aanvragen van asielzoekers
Het IND (immigratie -en Naturalisatiedienst)
Hoeveel tijd heeft een vreemdeling om bewaarschrift in te dienen
binnen 4 weken