Summary social psychology

-
276 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "social psychology". The author(s) of the book is/are mackie & eliot. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - social psychology

 • 1.2 Een definitie van sociale psychologie

 • Wat is sociale psychologie?
  Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie van de effecten van sociale en cognitieve processen op de manier waarop individuen andere waarnemen en beïnvloeden en tot andere relateren.
 • Wat zijn sociale processen?
  Sociale processen zijn de manieren waarop onze gedachten, gevoelens en acties beinvloed worden door de mensen om ons heen.
 • Wat zijn cognitieve processen?
  Cognitieve processen zijn de manieren waarop we onze herinneringen, percepties, gedachten, emoties en motieven gebruiken om ons begrip van de wereld en onze acties te begeleiden.
 • 1.3 Historische trends en huidige thema's in de sociale psychologie

 • Wat is er ontstaan in de 19e eeuw
  sociale psychologie
 • Een van de eerste sociaal psychologen, Norman Triplett, toonde aan dat op een taak waarop de individuele bijdrage makkelijk geïdentificeerd kan worden:
  De prestatie verbeterde in de aanwezigheid van anderen
 • Hoe onderscheidt sociale psychologie zich van algemene psychologie?
  Sociaal psychologen scheiden zich af van algemene psychologie door de nadruk te behouden op de belangrijke effecten van gedachten, gevoelens en gedragingen
 • Het perspectief van het behaviorisme beargumenteert dat het gedrag beïnvloed wordt door .........en negeert de invloed van.............................
  externe stimuli 
  gedachten, gevoelens en emoties.
 • De opkomst van het Nazisme vormde de ontwikkeling van sociale psychologie door de immigratie van Europese onderzoekers naar Noord-Amerika en door de vragen welke het opriep naar de oorsprong van:
  vooroordelen
 • Kurt Lewin (1947) aan dat:
  actieve deelname in discussiegroepen meer effectief is dan het luisteren naar voordrachten
 • Welke integraties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sociale psychologie?
  - cognitieve en  sociale processen
  - fundamentele wetenschap en sociale problemen.
 • In een groot deel van de twintigste eeuw is psychologie vooral gedomineerd door:
  Behaviorisme
 • Door de .......  in de groep te beschouwen, wordt onderzocht hoe mensen beïnvloed worden door anderen die fysiek aanwezig zijn.
  individu
 • Sociale psychologie probeert het ........ gedrag van individuen te begrijpen.
  sociale
 • De studie van de menselijke staat werd voorheen beschouwd tot het domein van de .........
  filosofie
 • Het sociaal-psychologische perspectief wil niet alleen....... waarom mensen doen wat ze doen, maar daar ook iets mee doen.
  begrijpen
 • Ringelmann (1913) toonde aan dat mensen......... inspanning leverden wanneer ze samen werkten
  minder
 • Sociale psychologie scheidt zich af van algemene psychologie over wat ...... veroorzaakt.
  gedrag
 • Sociaal psychologisch onderzoek is tegelijkertijd fundamenteel en......
  toegepast
 • Sociale....... is de manier waarop we de basiselementen in onze sociale wereld, individuen en sociale groepen, leren kennen en leren begrijpen
  perceptie
 • Wat lieten de resultaten van Hastorf en Cantril (1954) zien over het Amerikaanse voetbal wedstrijd tussen de universiteit van Princeton en het college van Dartmouth?
  Observatoren kunnen tot verschillende conclusies komen met betrekking tot dezelfde gebeurtenis
 • De studie van Axsom, Yates en Chaiken (1987) over overreding toonde aan dat:
  Wanneer een kwestie relevant is, wordt men niet overtuigd door zwakke argumenten of reacties van het publiek
 • Wanneer mensen van perspectief wisselen omdat ze sociaal beïnvloed worden, attribueren ze dit meestal aan:
  simpele realiteit
 • Het stereotype dat we hebben ten opzichte van andere groepen is een voorbeeld van het principe van:
  conservatisme
 • De banden die ons met anderen en groepen linken zijn de focus van
  sociale relaties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is sociale psychologie?
1
Wat zijn cognitieve processen?
1
Wat zijn sociale processen?
1
Noem de twee fundamentele grondstellingen van sociale psychologie
1
Page 1 of 69