Summary Social Psychology (Fifth Edition)

-
ISBN-10 0393691071 ISBN-13 9780393691078
493 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Social Psychology (Fifth Edition)". The author(s) of the book is/are Tom Gilovich Dacher Keltner Serena Chen Richard E Nisbett. The ISBN of the book is 9780393691078 or 0393691071. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Social Psychology (Fifth Edition)

 • 1.1 characterizing social psychology

 • Wat houdt de term 'social psychology' in?
  De wetenschappelijke studie van gevoelens, gedachten en gedragingen van individuen in sociale situaties
 • Zimbardo: machtsbalans in gevangenissen is zo ongelijk dat het slechte plekken zijn tenzij de bewakers strikte regels moeten volgen om hun impulsen te onderdrukken
 • 1.2 the power of the situation

 • Lewin: menselijk gedrag is altijd een functie van het krachtveld waarin zij zich bevinden
  • situatie en eigenschappen interacteren met bepaald gedrag als gevolg 
  • acties andere mensen
 • Milgram experiment:
  • effecten van straf op leren
  • teacher en learner
  • straffen doormiddel van 'shock'
  • wetenschappelijk onderzoek situatie
  • experimenter nam verantwoordelijkheid
  • mensen gingen er naartoe zonder te weten wat hen te wachten stond
  • step-by-step nature van het onderzoek
 • Seminarians as samaritans onderzoek:
  • deel werd verteld dat ze moesten haasten, deel had alle tijd
  • man die hulp nodig had op de route
  • sneller helpen als ze geen haast hadden 
 • Disposities: overtuigingen, waarden, persoonlijkheidskenmerken en capaciteiten die gedrag sturen
 • Fundamental attribution error: wanneer je niet inziet dat situationele factoren invloed hebben, samen met teveel nadruk leggen op het belang van disposities
 • Channel factors: bepaalde omstandigheden die onbelangrijk lijken kunnen grote consequenties hebben voor gedrag
  • stimuleren of blokkeren
  • gedragseconomie: nudges
  • tetanus shot nudge experiment
 • 1.3 the role of construal

 • Gestalt psycholgy: objecten worden waargenomen door actieve onbewuste interpretaties of wat een object representeert, niet door middelen van passieve en unbiased perceptie van object realiteit
 • Naïef realisme: we zien de wereld direct, zonder een gecompliceerd perceptueel of cognitief systeem
 • Onze uitspraken en overtuigingen zijn geconstrueerd door percepties en gedachten
  • milgram's obedience experiment 
 • Construal van situaties en gedrag: onze interpretaties hiervan en onze, vaak onbewuste, inferenties die we hierover maken
  • perceptie stuurt gedrag 
 • Schema's: gegeneraliseerde kennis over de fysieke en sociale wereld, welk gedrag gepast is in bepaalde situaties 
  • regelmatigheden van het leven vastgelegd die leiden tot het hebben van bepaalde verwachtingen waar we op terug kunnen vallen zonder alles weer opnieuw uit te moeten vogelen 
 • Stereotypen: schema's die we hebben voor verschillende soorten mensen
  • over o.a. Nationaliteit, gender, religie, beroep, buurt of dispuut 
 • 1.4 autonomic vs. controlled processing

 • Het brein verwerkt informatie op twee manieren in sociale situaties:
  • automatisch en onbewust: emotionele factoren
   • impliciet
  • systematisch en bewust: nadenken
   • expliciet
  • emotionele reacties vaak voorafgaand aan bewuste gedachtes
 • Uitspraken van mensen die geen vooroordelen zeggen te hebben zijn net zo bevooroordeeld als mensen die hier openlijk voor uit komen
  • mensen oprecht niet bewust dat zij bepaalde biases hadden 
 • Mensen hebben soms moeite met het identificeren van bepaalde cruciale factoren die onze overtuigingen en gedragingen beïnvloeden
  • waarom vinden we het een beter dan het ander?
  • waarom doen we dit en niet dat?
 • Idiomotor mimicry: als je gesprekspartner onbewust jouw lichaamsbewegingen en houdingen overneemt of nadoet
 • Bewuste processen zijn langzaam en werken stap voor stap
  Automatische processen zijn sneller en werken parallel
 • Sociaal psychologen moeten hun instrumenten zo uitvoeren dat ze de ware oorzaken van menselijk gedrag kunnen aantonen
 • 1.5 evolution and human behavior: how we are the same

 • Wat houdt natuurlijke selectie in?
  Adaptieve eigenschappen worden doorgegeven aan de volgende generaties, deze zouden optimaal zijn voor de overleving binnen een bepaalde omgeving
  • zowel gedragseigenschappen als fysieke eigenschappen 
 • Gedrag en instituties bij mensen zijn universeel
  • mensen delen een aantal van deze karakteristieken met andere diersoorten
   • gezichtsuitdrukkingen, dominantie en submissive, voedsel delen, groepsleven, meer agressiviteit bij mannen, voorkeur eigen soort en oplettendheid rondom slangen
  • het aantal universelen dat we delen met andere dieren is klein 
 • Het leven in groepen zorgde vroeger voor bescherming en groter succes tijdens het jagen
  • produceren en begrijpen van taal 
 • Wat houdt language aquisition in?
  Alle fonemen die niet gebruikt worden in de taal van de cultuur waarin je opgroeit worden vergeten
  • kinderen kunnen technisch gezien iedere taal ter wereld leren, afhankelijk van waar je opgroeit 
 • Als kinderen 3 of 4 jaar oud zijn is de theory of mind dusdanig ontwikkeld dat kinderen kunnen herkennen wanneer de overtuigingen van anderen niet kloppend zijn
  • uitzondering bij autisme, trauma en genetische afwijkingen 
 • Parental investment:
  • beiden seksen hebben andere taken in het verzorgen en opvoeden van nakomelingen
  • vrouwen kunnen maar beperkt aantal nakomelingen krijgen in tegenstelling tot mannen 
 • Naturalistic fallacy: hoe alles is, is hoe het ook zou moeten zijn
 • Als een persoon praat met een ander persoon of morele oordelen maakt, angst of boosheid ervaart wordt stroomt er bloed naar de hersengebieden die geactiveerd worden door de sociale stimulus
  • functional magnetic resonance imaging
 • Oudere regio's van ons brein die we delen met andere diersoorten zijn betrokken bij onbewuste en automatische reacties op onze sociale omgeving
  • amygdala betrokken bij onderbuikgevoel angst
  • nucleus accumbens projecteert naar de prefrontale cortex waar complexe gedachten en emoties verwerkt worden
   • reward circuit
 • Gebieden in de neocortex:
  • betrokken bij redeneren, abstract denken en geheugen
  • sociaal gedrag: prefrontale cortex
   • zelfbewustzijn en moreel oordelen
  • empathie netwerk
  • mentaliserend netwerk
   • andere mensen begrijpen op verschillende fronten
  • regio die geactiveerd wordt bij social rejection en waardering (?)
 • De hersenregio die mensen op de hoogte brengt van gevaar is niet compleet ontwikkeld tot laat in de volwassenheid, dit kan verklaren waarom jongeren meer risicovol gedrag laten zien dan oude mensen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt language aquisition in?
Alle fonemen die niet gebruikt worden in de taal van de cultuur waarin je opgroeit worden vergeten
 • kinderen kunnen technisch gezien iedere taal ter wereld leren, afhankelijk van waar je opgroeit 
Wat houdt natuurlijke selectie in?
Adaptieve eigenschappen worden doorgegeven aan de volgende generaties, deze zouden optimaal zijn voor de overleving binnen een bepaalde omgeving
 • zowel gedragseigenschappen als fysieke eigenschappen 
Wat houdt de term 'social psychology' in?
De wetenschappelijke studie van gevoelens, gedachten en gedragingen van individuen in sociale situaties