Summary Social Psychology, Global Edition

-
ISBN-10 1292186542 ISBN-13 9781292186542
421 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Social Psychology, Global Edition". The author(s) of the book is/are ELLIOT WILSON ARONSON (TIMOTHY D SOMMERS, SAMUEL R ) Timothy D Wilson Samuel R Sommers. The ISBN of the book is 9781292186542 or 1292186542. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Social Psychology, Global Edition

 • 1.1 Defining Social Psychology

 • Sociale psychologie
  Is de studie naar de manier waarop gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen wordt beïnvloed door de (fysieke/niet fysieke) aanwezigheid van andere mensen
 • Sociale invloed
  Het effect dat woorden, acties of alleen de aanwezigheid van andere mensen heeft op je eigen gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag.
 • 1.1.1 How social psychology differs from its closest cousins

 • Sociologie
  Richt zich op groepen mensen (afkomst, leeftijd, land) en heeft hierbij vaak dezelfde interessegebieden als sociale psychologie
 • Persoonlijkheidspsychologie
  Bestudeert individuele verschillen (min of meer ongeacht de omstandigheden)
 • Sociale psychologie
  Richt zich op het individu in de context van een sociale situatie en op universele psychologische processen die mensen vatbaar(der) maken voor sociale invloed
 • 1.2 The Power of the situation

 • Fundamentele attributiefout
  In een situatie wordt de invloed van de omgevingsfactoren onderschat, terwijl de invloed van de persoonlijkheid op het gedrag wordt overschat
 • Behaviorisme
  (Watson & Skinner) Om menselijk gedrag te beïnvloeden hoef je alleen naar de eigenschappen van de omgeving te kijken, want hoe pos en neg gebeurtenissen in de omgeving zijn, heeft effect op hoe gedrag wordt beloond of gestraft.
 • Construal
  De manier waarop mensen de sociale wereld begrijpen, zien en interpreteren.
 • Gestaltpsychologie
  (Koffka, Köhler & Wertheimer) is de manier van het bestuderen van de subjectieve manier waarop objecten in de gedachten verschijnen, veel belangrijker dan het bestuderen van het objectieve object.
 • Naïef realisme
  (Ross) een specifiek soort construal: waarbij mensen ervan overtuigd zijn dat hun ideeën/gedachten beter zijn dan die van anderen.
 • 1.3 Where construals come from: Basic human motives

 • Self-esteem approach. Eerste menselijke basisbehoefte die bepalen hoe wij een situatie interpreteren
  De behoefte om je goed te voelen over jezelf. Je eigenwaarde is belangrijker dan de waarheid.
 • Social cognition approach. De tweede menselijke basisbehoefte die bepalen hoe we een situatie interpreteren.
  De behoefte om accuraat te zijn.
 • Self-fulfilling prophecy. Ondersteunde hypothese voor de social cognition approach
  Je verwacht/voorspelt iets en dan komt die verwachting/voorspelling ook echt uit, omdat je gelooft dat het zo is. Hierdoor wordt het gedrag afgestemd op je voorspelling/verwachting, waardoor het dus uitkomt.
 • 3 Social cognition: How we think about the social world

 • Sociale cognitie. Hoe we denken over de sociale wereld
  De manier waarop mensen over zichzelf en de sociale wereld denken. Hij mensen informatie selecteren, interpreteren, onthouden en gebruiken om ideeën te vormen en te beslissen.
 • 3.1 On automatic pilot: Low-effort thinking

 • Automatisch denken
  Is onbedoeld, onbewust, onwillekeurig en kost vrijwel geen moeite. We begrijpen situaties door ze automatisch te vergelijken met eerder opgedane ervaringen
 • Schema's. Om nieuwe situaties te begrijpen gebruiken we schema's.
  Mentale structuren die onze kennis over de sociale wereld (dingen/mensen/thema's) te organiseren. Ze beïnvloeden wat de denken, observeren en onthouden.
 • Korsakovsyndroom. Belangrijk bij nieuwe situaties.
  Dit is een neurologisch stoornis, waarbij mensen geen nieuwe herinneringen kunnen worden gevormd en dus elke ervaring ervaren wordt alsof het de eerste keer is.
 • Toegankelijkheid van schema's. 3 Vormen hiervan.
  De mate waarin schema's vooraan in onze gedachten staan en daarom eerder gebruikt zullen worden wanneer we oordelen over de sociale wereld.
 • Chronische toegankelijkheid. Hoe we in sociale situaties, schema's kunnen ophalen.
  Sommige schema's zijn chronisch toegankelijk, vanwege eerdere ervaringen.
 • Tijdelijke toegankelijkheid/ Priming. Hoe we in sociale situaties schema's ophalen.
  Een schema kan tijdelijk toegankelijk worden door onze recente ervaringen. Priming is het proces waarin recente ervaringen de toegankelijkheid van een schema verhogen.
 • Toegankelijkheid doordat het gerelateerd is aan het huidige doel.
  Een schema met betrekking tot mentale ziekte zal toegankelijker zijn als je bv leert voor een tentamen over mentale ziektes.
 • Self-fulfilling prophecy. Invloed van schema's op de omgeving.
  Hierbij wordt door het gebruik van een schema gedrag uitgelokt bij andere mensen. (bv leraar die potentie ziet in een kind, zal dat kind onbewust meer aandacht geven, waardoor het beter gaat presteren)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn drie aspecten in de maatschappij die vooroordelen kunnen veroorzaken?
1. De druk om te conformeren aan de norm
2. Sociale identiteit theorie (wij vs zij)
3. Realistic cnflict theory
Wat is een verklaring voor stereotype threat?
De wetenschap dat anderen een negatief stereotype van je hebben activeert dit stereotype, wat leidt tot stress en daardoor een slechtere prestatie
Wat wordt er bedoeld met de dreiging van het stereotypen? (Stereotype threat)
Bedreigd worden met stereotypische gedachten van anderen over jou heeft effect op je gedrag
Wat zijn 2 problemen die kunnen ontstaan door vooroordelen?
De selffulfilling prophecy
en steretype threat (de dreiging van het stereotype)
Wat meet de IAT?
Het meet de onbewuste, impliciete houding van mensen. Hierbij wordt de reactietijd van een bepaalde associatie gemeten
Mensen willen niet als racistisch gezien worden, waardoor ze hun vooroordelen niet uiten. Toch kunnen er onbewust wel vooroordelen zijn. Hoe noemen we deze?
Impliciete attitudes, de meest gebruikte manier om deze te meten is de IAT
Hoe kan discriminatie opgemerkt worden?
Door micro agressies (kleine gedragingen waaruit blijkt dat er vooroordelen over iemand zijn) en de sociale afstand tussen mensen
Het gevolg van stereotypen is vaak discriminatie. Wat is discriminatie?
Negatief gedrag tegenover leden van de groep waar vooroordelen over waren. Mensen worden hierdoor niet gelijk behandeld
Wat gebeurd er op het moment dat een persoon emotioneel gevangen in zijn opvattingen over een bepaalde groep zit?
Dat ze niet snel overgehaald kunnen worden om hun mening te veranderen. Alle logische argumenten worden weg geredeneerd. We zijn geneigd om alleen de dingen te zien die ons beeld versterken.
Een voorbeeld van een stereotypen is het beeld van vrouwen. Onder de noemer sexisme bestaan er 2 vormen, welke zijn dit?
Zachtaardig sexisme; Het positieve stereotype, waarbij vrouwen als meer empathisch en aardig gezien worden.
 
Vijandig sexisme; Het negatieve stereotypen waarbij vrouwen als minderwaardig worden gezien