Summary Sociale hygiëne.

-
ISBN-10 905211692X ISBN-13 9789052116921
288 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociale hygiëne.". The author(s) of the book is/are J Rijnaarts, A Appel Horeca Branche Instituut J Kruse Foto Linthout. The ISBN of the book is 9789052116921 or 905211692X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Sociale hygiëne.

 • 1 De weg naar ondernemerschap

 • Welke hoofdverdeling is te maken in de horeaca- en slijtersmarkt
  De hoofdverdeling die je kunt maken in de horeca- en slijtermarkt is : logiesverstrekkende, voedselverstrekkende en drankenverstrekkende bedrijven ( onder te verdelen in verstrekking voor gebruik ter plaatse of voor thuisgebruik)
 • Noem 5 soorten logiesverstrekkende bedrijven
  Hotel, pension, conferentieoord, camping, jeugdherberg
 • Welke zijn de 6 P's?

  Plaats

  Promotie

  Presentatie

  Personeel

  Product

  Prijs

 • Geef een omschrijving van het begrip 'Doelgroep'
  Het gedeelte van de samenleving waarop een onderneming zich primair richt, meestal heeft deze verzameling consumenten overeenkomende eigenschappen.
 • Noem zes te onderscheiden doelgroepen in de markt en noem van ieder een belangrijk gedragskenmerk

  Scholieren- Zijn opzoek naar wat wel- en niet kan.

  Ouders met kinderen- Moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn

  Toeristen- Stellen het op prijs dat je zoveel mogelijk in hun eigen taal of internationaal gangbare taal als het engelsaanspreekt.

  Zakenmensen- Behoefte aan goede servicem, daarnaast snelle bedieing en privacy.

  Senioren- In het algemeen behoefte aan kwaliteit en comfort

  Alleenstaanden- Behoefte aan een goede ontvangst en tijd een aandacht.

  Tweeverdieners- Weinig tijd

  Werkende jongeren- Volgen graag de trends en de laatste mode.

  Studenten- Beschikken over een klein budget.

  Gasten met veel vrije tijd- Gasten die om een bepaalde reden niet deelnemen aan het arbeidsproces en daardoor veel vrije tijd hebben.

   


 • Geef de mogelijke verschillen aan tussen een cafe en een bar
  Verschil in dranken, personeelsbeleid,prijsbeleid etc.
 • Noem vijf verschillende verkooppunten voor alcoholhoudende dranken die in de detailhandel  voorkomen.
  Slijterij
  Wijnspeciaalzaak
  Bierspeciaalzaak
  Supermarkt
  Warenhuis
 • Waarin onderscheidt een slijterij zich van andere verkooppunten van alcoholhoudende dranken?

  In slijterijen, die daarvoor een speciale vergunning van de gemeente nodig hebben, mogen ook dranken met een hoger alcoholpercentage verkocht worden. Een belangrijk verschil met de horca is, dat in winkels en slijterijen de gekochte drank niet genuttigd mag worden.
 • Waarom is Aftersales belangrijk?

   

  Aftersales staat voor al die activiteiten waarmee men de gast 'na de verkoop', meestal na diens eerste bezoek, probeert de beinvloeden in de hoop dat hij nog eens terugkomt. Dit is belangrijk omdat dit je toekomste bedrijfactiviteiten kan continueren.
 • Noem de voor- en nadelen van het laten neerzetten van een kansspelautomaat
  Financieel gezien aantrekkelijk
  Automatenexploitanten zijn vaak bereid om bij te dragen aan de financiering van het bedrijf
   
  Niet alle gasten weten maat te houden
  Problematische gokkers kunnen lastig te hanteren zijn
  Trekt veel aandacht
  Beinvloed de sfeer
 • Als u er voor kiest om een restaurant te beginnen waar met verse en dure ingredienten wordt gewerkt, welke eisen stelt dat dan aan de totale formule van uw bedrijf?
  Een restaurant met verse en dure ingredienten resulteerd in een hogere prijs en daarmee ook een hogere verwachting van de klant. Deze feiten zorgen ervoor dat de zes P's ook aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen.
 • Hoe kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt en waarom is dat belangrijk?

  Door het lezen van vakbladen, nieuws op diverse media etc.
 • Als u een jongerencafe wilt beginnen, waar moet u dan in uw formule rekening mee houden?
  jongeren hebben doorgaans een beperkt budget, waardoor je bepaalde kosten zo laag mogelijk wilt houden, daarnaast zijn jongeren trendgevoelig waardoor het imago van je bedrijf, promotie en je concept daaraan moet aanpassen.
 • Wat speelt allemaal een rol bij het vaststellen van de verkoopprijs van een product dat u verkoopt?
  winst, bedrijfskosten (afschrijving, loonkosten, inkoopkosten, personeel, huur, etc) en de prijs van de concurent.
 • Stel dat u een cafetaria begint in een volksbuurt waar veel allochtonen (moslims) wonen. Wat voor consequentie zal dit hebben voor de P van product en de P van promotie?
  Veel Moslims drinken geen alcohol waardoor je hiervoor vervangende producten moet kiezen, daarnaast hebben moslims een geheel eigen cultuur met eigen normen en waarden waardoor je je promotie hierop zal moeten aanpassen.
 • Noem twee voorbeelden van doelgroepen in de makrt die elkaar onder een dak moeilijk verdragen\

  Ouden en jongeren, Ouderen zijn opzoen naar rust en comfort, jongeren zijn vaak verbaal luidruchtig en opzoek naar de grenzen

  Ouderen en jonge gezinnen met kinderen, Ouderen zijn opzoek naar rust en comfort terwijl jonge gezinnen de 'ruimte' en vrijheid willen hebben voor hun luidruchtige kinderen en daarnaast het gevoel moeten hebben dat ze gewenst en geapprecieerd worden.

 • Geef aan waarom de P van personeel een heel belangrijk instrument binnden de bedrijfsformule is.

  Je personeel is het gezicht van je zaak, hun houdig, omgang met klanten en motivatie is doorslaggeven voor de toekomst van je bedrijf omdat je personeel een belangrijke factor in de beleving/ervaring van is van de klant.
 • Wat zijn voor- en nadelenv an happy-hour?
  Financiele voordelen
   
  Trekt vaak jong publiek, die in grote groepen komen en zorgen voor rumoer en ophef
   
 • Probeer in uw eigen woorden aan te geven wat wordt verstaan onder gastvrijheidsconcept
  Onder gastvrijheidsconcept wordt verstaan de manier waarom je het product, het gedrag en de omgeving van je onderneming beinvloed met als doel een bepaald gevoel bij de gast teweeg te brengen over de geboden diensverlening. 
 • Geef aan wat u moet doen om een door u gewenste doelgroep binnen te halen
  Om een gewenste doelgroep binnen te halen is het belangrijk dat je je verdiept in diezelfde doelgroep, waar houden ze zich mee bezig, wat is hun budget, waar wonen ze en, wat is hun politieke voorkeur. Wanneer je onderzoek hebt gedaan naar het kader waarin jouw doelgroep zich beweegt ga je onderneming daarop inrichten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke wettelijke eisen worden er gesteld aan een horeca portier?
 1. De horecaportier moet in dienst zijn van een particuliere beveiligingsorganisatie
 2. De horecaportier moet in het bezit zijn van het SVH Diploma Horecaportier of het diploma Algemene beveiligingsmedewerker of een ander daaraan gelijkgesteld diploma
 3. De horecaoirtuer niet net succes 'gescreend' zijn door de politie
Aan welke eisen moet brandblusapparatuur voldoen?
 1. Draagbare blustoestellen moet voorzien zijn van een rijkskeurmerk met rangnummer.
 2. slanghaspels moeten voldoen aan het kermeukr NEN3211
 3. Alle brandblusapparatuur moet jaarlijks door een erkend bedrijf worden gecontroleerd en worden voorzien van een label met goedkeuringen en keuringsdatum
Aan welke bepalingen moet een slijtersbedrijf voldoen volgens het bouwbesluit van 2003?

Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minsteeen slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15m²

Een slijtlokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van te minste 2.40 meter vanaf de vloer gemeten

Aan welke bepalingen moet een horecabedrijf voldoen volgens het bouwbesluit van 2003?
 1. Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste 1 horecalokaliteit met een vloedoppervlak van ten minste 35 vierkante meter.
wat houdt AHOJ-G criteria in?

Dat de coffeeshophouder geen:

 1. aquistitie mag plegen
 2. hardruksverkopen of daartoe aanwezig hebben
 3. Overlast veroorzaken
 4. Softdruks verkopen aan minderjaringen
 5. handeslvoorraad in de coffeshop aanwezig hebben groter dan 500 gram, verkoop geschiedt in voorverpakte eenheden van maximaal 5 gram
Welke regels zijn verbonden aan het verhandelen softdrugs in een coffee shop?
Deze regels zijn gebonden volgens de AHOJ-G criteria
WAt kunt u doen als laatste noodgreep als een dronke gast toch besluit te gaan rijden
Dan kunt u de politie bellen
 Hoe kunt u verkeersdeelname voorkomen bij een gast die teveel gedronken heeft?
 1. Adviseer hem niet te gaan rijden
 2. Beschuldig hem niet van het feit dat hij teveel gedronken heeft
 3. Benadruk zijn belangen door aan te geven dat de kans bestaat dat er ongelukken kunnen gebeuren of dat hij een alcoholcontrole kan krijgen door de politie
Wat kunt u doen bij herhaald dranksmisbruik van de gast
 1. Een alcoholverbod opleggen
 2. Voor een bepaalde termijn de toegang tot het bedrijf ontzeggen
Welke maatregelen moet u nemen bij dronkenschap?
 1. Dronken gasten te toegang weigeren
 2. Dronken gasten uit de zaak verwijderen