Summary Sociale psychologie

-
ISBN-10 9001700845 ISBN-13 9789001700843
824 Flashcards & Notes
114 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociale psychologie". The author(s) of the book is/are Roos Vonk ( ). The ISBN of the book is 9789001700843 or 9001700845. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociale psychologie

 • 1 Sociale psychologie (Roos Vonk) 17

 • wat is sociale invloed ?
  invloed die mensen op elkaar uitoefenen
 • Wat gebeurt er met Jerry?
  Hij wordt zo beinvloed door zijn vrienden dat hij het pak aanneemt
 • Hindsight bias:
  Als je eenmaal iets weet dan lijkt het alsof je het altijd al wist
  Hindsight = inzicht achteraf
  Bias = vertekening
 • Waar gaat sociale psychologie over? Noem een aantal voordbeelden.
  over het sociale gedrag in het dagelijkse leven.

  - onderzoek naar beleving van emoties en het onderdrukken ervan.
  - de manier waarop mensen over zichzelf denken
  - agressie
  - problemen in intieme relaties
  - prestaties van mensen in groepen
  - hoe je het beste 2 groepen kan samenvoegen zonder dat er ruzie van komt
  - hoe nemen mensen beslissingen
  - de invloed van overredende boodschappen
  - beïnvloeding 
 • Selffulfilling prophecy
  = zichzelf bevestigende voorspelling
  Een voorspelling die zichzelf waar maakt.
  Als iemand jou niet aardig lijkt, beinvloedt dit hoe je je naar die persoon toe gedraagt. Dit beinvloedt weer hoe die persoon zich naar jou toe gedraagt; onaardig
 • noem 5 voorbeelden van onderzoeksresultaten op diverse terreinen uit de sociale psychologie.
  1. Romantisch attractie. Tegenpolen trekken elkaar aan dit geldt alleen voor het kenmerk van de sekse. voor het overige vallen mensen eerder op iemand die op hen lijkt (extraversie, opleiding achtergrond, aantrekkelijkheid) 

  2. de eerste indruk:
  selffulfilling prophecy. (eerste indruk kan zichzelf bevestigen)
  als je iemand niet vertrouwd zal je hem anders behandelen en
  als je iemand intelligent inschat zal je eerder moeilijke kwesties met hem bespreken. 

  - fysieke aantrekkelijkheid (zijn vlotter en gemakkelijker in de omgang)
      Kan een effect zijn van selffulfilling prophecy

  3. Brainstromen. in een groep brainstormen komt men minder snel tot nieuwe ideeën. 

  4. Slijmen.
  verkopers strelen je ego om een apparaat te verkopen. je doet extra aardig tegen een studie genoot omdat haar aantekeningen wilt lenen enz. 

  5. Hard-to-get. Jezelf niet op een presenteerblaadje aanbieden. het tegenovergestelde van slijmen; je doet minder aardig dan je zou willen zou een goede strategie zijn om een man aan de haak te slaan. In werkelijkheid is het tegenoverstelde effectiever.
 • Bijstander- effect
  Hoe meer omstanders er zijn, hoe kleiner de kans is op hulp
 • Noem typisch sociaal psychologische aspecten.
  1. de kracht van de situatie

  2. interpretatie en waarneming van de situatie

  3. onderschatten kracht van de situatie.
 • Diffusion of responsibility
  De verantwoordelijkheid is verspreidt over meerdere mensen, waardoor het onduidelijk is wie er verantwoordelijk is. (iemand anders zal wel wat doen)
 • Een typisch sociaal psychologisch aspect is "de kracht van de situatie" Noem hiervan 2 voorbeelden.
  1. omstanderseffect (ook wel bystanderseffect) Een oorzaak is diffusion of responsibility.

  2. gehoorzaamheid. Hoever is men bereid te gaan bij het gehoorzamen aan een autoriteit? 
 • Wishfull thinking;
  Je denkt dat iets zo is, omdat je dat hoop/wilt. Je zult info positief beoordelen wanneer dit strookt met wat je wilt.
 • Een typisch sociaal psychologisch aspect is "interpretatie en waarneming van de situatie" noem 4 voorbeelden.
  1. sociale cognitie. er is een discrepantie tussen de werkelijkheid zoals deze 'echt'is en zoals deze word waargenomen. vader en zoon overlijden bij een ongeluk. in het ziekenhuis zegt de chirurg "maar dat is mijn zoon!" De chirurg is de moeder.Bij het lezen van het verhaal gaan we er vanuit dat de chirurg een man is. 

  2. cognitieve efficiëntie. Het selectief toevoegen, weglaten of veranderen van bepaalde informatie. je hebt een beeld van de euromunten maar weet ze niet tot in detail te beschrijven je weet dat de de ene munt groter is dan de andere.

  3. wishfull thinking (motivationele vertekeningen) 
  je denkt dat iets zo is om dat je dat hoopt/wenst.
  Het is prettiger te geloven dat iemand die jou overlaadt met complimenten het ook echt meent. 

  4.de sociale constructie van de werkelijkheid.
  mensen vormen de werkelijkheid waarin ze leven. zo beïnvloeden ze het gedrag van anderen en van henzelf.
  bijv. je hebt rijexamen, je denkt niet dat je het zal halen,  je bent zenuwachtig, je gaat onzeker rijden, je haalt het niet. (selffulfilling prophecy) of
  je veronderstelt dat iemand aardig is, je doet aardig tegen die persoon, hij doet aardig terug. 
 • Fundamentele attributiefout
  De neiging om de invloed van de situatie op het gedrag van mensen te onderschatten
 • Een typisch sociaal psychologisch aspect is "onderschatten van de kracht van de  situatie" noem 4 voorbeelden.
  1. fundamentele attributiefout.
  Diffusion of responsibillity kan een gevolg zijn. 

  2. cognitieve dissonantie.
  Ik ben tegen verhoging van collegegeld, ik schrijf 'geheel uit vrije wil 'een betoog voor verhoging van collegegeld.
  Dit kan door induced compilance tot stand komen= aanzetten tot meegaandheid) 

  3. zelfrechtvaardiging en zelfbedrog. 

  4. zelfveroorzaakte invloed. door egocentrische vertekening (het eigen aandeel in iets overschatten) en door de fundamentele attributiefout (het onderschatten van de situatie
 • Induced compliance
  De proefpersoon heeft volledige keuzevrijheid, maar toch wordt door de onderzoeker aangezet tot een bepaalde actie/keuze in de vorm van een verzoek. Mensen in deze situaties hebben nauwelijks in de gaten dat hun gedrag door de situatie wordt gevormd. 
 • antwoorden van mensen op wetenschappelijke vragen zijn niet altijd betrouwbaar. Hoe is te achterhalen hoe het echt zit?
  via empirisch onderzoek. Ideeën worden getoetst aan de werkelijkheid. 

  Een degelijk empirisch onderzoek is Experimentele existentiele psychologie.
 • Cognitieve dissonantie
  Je ervaart een tegenstelling (dissonantie) tussen 2 gedachten (cognitie). Dit zorgt voor spanningen en een onprettig gevoel. Om dit vervelende gevoel tegen te gaan ga je op jezelf inpraten. Op die manier kun je het voor jezelf rechtvaardigen.
 • Egocentrische vertekening
  Mensen zijn in veel gevallen geneigd hun eigen invloed te overschatten in de gang van zaken, doordat zij teveel redeneren vanuit een egocentrisch perspectief.
 • Spotlighteffect
  Mensen hebben het idee dat zijn in de spotlight staan en dat iedereen hen de hele tijd ziet, terwijl dat helemaal niet zo is.
 • test
  test
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.