Summary Sociologie Moduele 2.3

286 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Sociologie Moduele 2.3

 • 1 Wat is sociologie

 • Wat is sociologie?
  De leer van menselijke samenleving. Bestudeerd het gedrag van mensen in hun sociale omgevingen. Hierbij wordt vanuit (helikopterview) welke maatschappelijke factoren het denken en gedrag beïnvloeden.
 • Factoren binnen de sociologie
  Sociale klassen, cultuur, vooroordelen, stereotype, sociale controle, macht, groepering en sociale ongelijkheid.
 • Macro/ micro niveau
  • Macro, Met de helikopter kan je hoog vliegen en zeer breed kijken 
  • Micro, Of laag vliegen zodat je meer details kan onderscheiden.
 • Definitie Referentie kader
  Bestaat uit iemands kennis en verklaringen van en oordelen over de sociale werkelijkheid.
 • Het referentie kader veranderd steeds door nieuwe ervaringen. Ervaringen worden opgedaan door:
  opvoeding, onderwijs, gezin, familie, vrienden, tijd, cultuur en religie
 • Waar staat Ecologische Pedagogiek voor?
  Gaat uit van een werkelijkheid waarbinnen alles met elkaar in verbinding staat en voortdurend in beweging is en die voor iedereen anders is. De kernwaarden zijn:
 • Kernwaarden ecologische pedagogiek zijn:
  1. Omgaan met complexiteit
  Omgaan met complexiteit
  • alles hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar op een complexe manier.
  • Er is niet 1 waarheid en directe oplossing. Er zijn geen zekerheden.
  • Voelt onveilig maar biedt ook kansen
 • DF Nepnieuws
  functioneer tegenwoordig vaak als een belangrijke bron om de eigen mening en keuzes een valse onderbouwing te geven.
 • Sociologische verbeeldingskracht (mills)
  Sociologen brengen bepaalde kenmerken van de samenleving in verband met andere om op deze wijze een beeld te krijgen van het geheel. als jou dat lukt als persoon wat betreft je eigen leven
 • Wat is sociaal bewustzijn?
  Je hebt zicht op de snijpunten tussen jouw persoonlijke levenslot, geschiedenis en sociale omstandigheden
 • Wat is onmisbaar voor een goede zorgverlener?
  Sociale bewustzijn is onmisbaar voor een goede zorgverlener. Sociaal bewustzijn leidt tot een beter grip op je leven en minder afhankelijkheid van wat je overkomt. Inzicht in het sociaal bepaald denken en gedrag levert meer vrijheid en inzicht op in de grenzen van die vrijheid. Tegelijkertijd leer je hoe je het gedrag van anderen beter kunt begrijpen.
 • Wat betekend cognitieve dissonantie?
  is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening.
 • Wat houd het Halo effect in?
  s de neiging om te denken dat wanneer iemand op één terrein positief opvalt hij ook wel goed zal zijn op andere terreinen.
  Dit is een vertekening van de werkelijkheid en zorgt voor vooringenomenheid.
 • Noem de maatschappijvisies van Max en Karl
  Max weber- Idealist; Het denken bepaalt het bestaan
  • versus
  Karl Marx- Materialist; Het bestaan bepaalt het denken
  idem; Rechts- (neo)liberaal versus links- socialistisch
  idem: conservatief versus progressief
 • Leg uit wat rechts neoliberalen en links socialisten als visie hebben
  Rechts neoliberalen; is vooral geneigd om sociale ongelijkheid te zien als een natuurlijk gegeven. 
  Links socialisten; ziet grote sociale ongelijkheid als onrechtvaardig en schadelijk voor een gezonde samenleving. 
 • Kernwaarden van ecologisch pedagogiek zijn: 
  2.  Uitgang van meerstemmigheid
  Uitgang van meerstemmigheid 
  • situatie vanuit verschillende perspectieven bekijken en daarin de samenhang ontdekken. 
  • Meerstemmigheid: Perspectieven/verhalen verzamelen en verbinden 
  • Vanuit 1 perspectief zie je een probleem vanuit een ander perspectief een kans. 
  • Meertaligheid (Creativiteit)
 • Kernwaarden van ecologisch pedagogiek zijn: 
  3. Handelen vanuit verbondenheid
  Handelen vanuit verbondenheid
  • Diverse systemen staan in verbinding met elkaar en hebben apart en in samenhang invloed op een kind
  • Het kind beïnvloed ook weer het systeem 
  • In verbinding met jezelf en de ander en anderen met elkaar verbinden 
 • De kernwaarden van de ecologische pedagiek zijn:
  4.Geven en nemen van verantwoordelijkheid
  •  
  Geven en nemen van verantwoordelijkheid
  • pedagoog of ouders / ouders of kind/ samen?
   • hoe zet je de ander in zijn/haar eigen kracht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Culturele mobiliteit?
we de beweging van cultuurgoederen van de ene sociale laag naar de andere.

Beweging tussen posities, die zich op hetzelfde niveau bevinden en enkel functioneel van elkaar verschillen
Wat is Van dalend cultuurgoed?
Is sprake wanneer een cultuurgoed daalt van een hogere sociale klasse naar een lagere.
In de sociologie een standskenmerk of statussymbool dat ooit gereserveerd was aan een kleine dominante groep in de maatschappij zoals de adel of de bourgeoisie en in de loop de jaren door steeds meer mensen, ook van lagere stand, wordt gebruikt.
Homo sociologicus

Hoe we met elkaar omgaan, hebben we zelf maar een klein beetje voor het zeggen, ondanks de grote nadruk die onze samenleving legt op individuele verantwoordelijkheid en vrijheid. Veel van ons gedrag is sociaal bepaald. Als iemand weet uit welke wijk je komt, welke politieke voorkeur je hebt of welke krant je leest kan hij al veel van je gedrag voorspellen. 
De kernwaarden van de ecologische pedagiek zijn:4.Geven en nemen van verantwoordelijkheid 
Geven en nemen van verantwoordelijkheid
 • pedagoog of ouders / ouders of kind/ samen?
  • hoe zet je de ander in zijn/haar eigen kracht
Kernwaarden van ecologisch pedagogiek zijn: 3. Handelen vanuit verbondenheid
Handelen vanuit verbondenheid
 • Diverse systemen staan in verbinding met elkaar en hebben apart en in samenhang invloed op een kind
 • Het kind beïnvloed ook weer het systeem 
 • In verbinding met jezelf en de ander en anderen met elkaar verbinden 
Kernwaarden van ecologisch pedagogiek zijn: 2.  Uitgang van meerstemmigheid
Uitgang van meerstemmigheid 
 • situatie vanuit verschillende perspectieven bekijken en daarin de samenhang ontdekken. 
 • Meerstemmigheid: Perspectieven/verhalen verzamelen en verbinden 
 • Vanuit 1 perspectief zie je een probleem vanuit een ander perspectief een kans. 
 • Meertaligheid (Creativiteit)
Kernwaarden ecologische pedagogiek zijn:1. Omgaan met complexiteit
Omgaan met complexiteit
 • alles hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar op een complexe manier.
 • Er is niet 1 waarheid en directe oplossing. Er zijn geen zekerheden.
 • Voelt onveilig maar biedt ook kansen
Waar staat Ecologische Pedagogiek voor?
Gaat uit van een werkelijkheid waarbinnen alles met elkaar in verbinding staat en voortdurend in beweging is en die voor iedereen anders is. De kernwaarden zijn:
Leg fase 3 Elias uit : 'Vreedzame coëxistentie van gevestigden en buitenstaanders die kan overgaan in de non-existentie van onderscheid van het onderscheid tussen gevestigden en buitenstaanders."
Deze fase is utopisch. voor de huidige buitenstaanders nog ver weg. In het hele drama tussen 2 groepen speelt ieder zijn eigen rol op een voorspelbare manier, gevangen als ze zijn in valstrik van hun relatie als gevestigden en buitenstaanders.
Maak de zin Af: Hoe kleiner de machtskloof tussen gevestigde en buitenstaanders ......
des te groter de wederzijdse hartelijkheid en wreedheid.