Summary Sociologie voor de praktijk

-
ISBN-10 9046902285 ISBN-13 9789046902288
477 Flashcards & Notes
125 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociologie voor de praktijk". The author(s) of the book is/are Klaas J Hoeksema, Siep van der Werf. The ISBN of the book is 9789046902288 or 9046902285. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociologie voor de praktijk

 • 1 Inleiding

 • Waar houd sociologie zich mee bezig?
  Met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Waar richt sociologie zich op?
  Het verklaren van gedrag van grepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • waar richt sociologie zich op
  verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beinvloed door de maatschappij waarin zij leven

 • Wat is Sociologie?
  Het houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Wat zijn de functies van Sociologie?
  1. Ideologiekritiek: laten zien dat menselijke betrekkingen binnen de samenleving niet door de natuur of door god zijn opgelegd,maar het resultaat zijn van menselijk handelen zelf.

  2.Beheersfunctie: gebruiken van inzichten voor het bestuderen van de samenleving. ( zoals de wet en regelgeving)

  3.Ordende functie: samenhangen duiden in een onoverzichtelijke werkelijkheid. (zodat situaties duidelijker en overzichtelijker worden)
 • Waar geeft sociologie een antwoord op?
  Hoe mensen erin slagen samen te leven
 • Wanneer is iets een individueel probleem en wanneer spreken we van een maatschappelijk probleem? 
  De socioloog Schuyt geeft zes criteria om een probleem als sociologisch relevant probleem te identificeren:
  1. Er moet sprake zijn van een aanzienlijke aantal getroffenen.
  1000 of als het sterk groeit.
  2. Persoonlijk letsel.
  3. Het moet samenhangen met andere problemen. 
  vb. schulden of werkloosheid en discriminatie.
  4.Het probleem is niet slechts tijdelijk maar veel langer.
  5.Het moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben.
  Dat je er echt niks aan kan doen.
  6. Het moet tegen serieuze waarden ingaan.
  Die in onze samenleving echt van belang zijn.
 • 1.1 Inleiding

 • In de sociologie slaat sociaal op de menselijke betrekkingen
 • Waar houd sociologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit het maatschappelijke gezichtspunt

 • Waar richt Sociologie zich op?
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • Waar richt sociologie zich op
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen   die worden beïnvloed door de maatschappij 
 • Wat is het verschil tussen psychologie en sociologie?
  Psychologie richt zich vooral op het gedrag en gevoelens vanuit individuele gezichtspunt (micro)

  Sociologie ook op groepen mensen vanuit maatschappelijke gezichtspunt (macro)
 • Waar komt het woord sociologie vandaan?
  Sociaal is Grieks voor saamhorig of gezellig
 • Wat is sociologie:
  het verklaren van het gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • De sociologie houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Waar houd psychologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit het individuele gezichtspunt

 • wat is het verschil tussen psychologie en sociologie 
  psychologie: onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit het                        individueel gezichtspunt
  sociologie: onderzoek naar het gedrag van individu en groepen vanuit het                               maatschappelijk gezichtspunt

  psychologie richt zich dus vooral op alleen het individu en sociologie op de maatschappij


  (ezelsbruggetje, sociologie, lijk op sociaal. sociaal is meer mensen)
 • Sociologie is...
  Onderzoek naar gedrag van individuen en groepen mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Wat bestudeerd psychologie?
  Onderzoek naar het gedrag ende gevoelens bij dat gedrag vanuit het individuele gezichtspunt.
 • Sociologie is niet de enige wetenschap die zich richt op menselijk gedrag, andere wetenschappen doen dit ook. Bijvoorbeeld psychologie, economie en politicologie.
 • Waar houd economie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de wijze waarop de productie en distributie van schaarse goederen in de samenleving wordt  geregeld

 • wat is sociologie 
  houd zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Iedere menswetenschapper bekijkt gedrag en menselijke betrekking op een andere manier. Welke vier vormen zijn er?
  Psychologie 
  Economie
  Politicologie
  Sociologie
 • Wat bestudeerd economie?
  Onderzoek naar de wijze waarop de productie en distributie van schaarse goederen in de samenleving worden geregeld.
 • Waar houd politicologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving

 • iedere menswetenschapper bekijkt gedrag en menselijke betrekking op een andere manier. welke vier vormen zijn er?
  psychologie 
  economie
  politicologie
  sociologie
 • Op welke vraag probeert de sociologie antwoord te krijgen?
  Hoe slagen mensen erin samen te leven?
 • Wat bestudeert politicologie?
  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving.
 • Wat bestudeerd sociologie?
  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit het maatschappelijk gezichtspunt.
 • Sociologie houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke  invloeden die ze ondergaan. Daarmee levert de sociologie onder meer een instrumentarium dat kan helpen om de achtergronden en problemen beter te begrijpen. Voor het hoger onderwijs is dit ook meteen de belangrijkste functie van de sociologie. Als je eenmaal weet hoe iets werkt, ben je tevens in staat om tot op zekere hoogte voorspellingen te doen over toekomstig gedrag of over de voorwaarden voor verandering.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Van een emancipatiebeweging is sprake wanneer de volgende twee elementen zich in combinatie voordoen
1. Er is een sociale beweging die streeft naar verbetering van de maatschappelijke positie van de sociale categorie die door deze beweging wordt vertegenwoordigd.
2. De maatschappelijke uitgangssituatie van de desbetreffende categorie wordt als onrechtvaardig ten opzichte van andere sociale categorieën ervaren.
Wat zijn normen?
concrete gedragsregels die aangeven wat er verwacht wordt in een bepaalde situatie.
Wat zijn waarden?
vage en abstracte gedeelde voorstellingen over wat juist en goed is en daarvoor nastrevenswaardig.
Wat is socialisatie?
het proces waarbij mensen leren zich sociaal te gedragen in de voor hen relevantegroepen
Wanneer is iedereen gelijk?
In de dood is iedereen gelijk, ervoor niet
Wat zijn 'niet te reduceren vormen van sociale ongelijkheid'?
bijv. gehandicapt zijn, doof of blind zijn. De handicap kan niet weggenomen worden maar als er meer geld is, kan het het elven dragelijker maken.
Sociale controle
als mensen afwijken van 'wat hoort' worden ze door hun omgeving verbeterd.
Startkwalificatie
voor een start op de arbeidsmarkt is een opleidingsniveau van tenminste een havo/vwo diploma of een mbo-diploma op niveau 2.
Het glazen plafond
belemmering waar vrouwen niet doorheen komen als ze hogerop willen komen.
Glazen muur
een horizontale seksesegregatie op de arbeidsmarkt die al in de opleiding begint. (jongens kiezen voor een technische en natuurkundig vakkenpakket, meisjes kiezen voor een vakkenpakket met zorg en welzijn.)