Summary Solar : algemene natuurwetenschappen.

-
ISBN-10 900149966X ISBN-13 9789001499662
659 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Solar : algemene natuurwetenschappen.". The author(s) of the book is/are Maaike Ballieux Maaike Ballieux, Arjen Wielemaker. The ISBN of the book is 9789001499662 or 900149966X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Solar : algemene natuurwetenschappen.

 • 1.1 Gezond of Ziek

 • Volgens welke 3 stappen verloopt de standaardaanpak?
  1. Op zoek naar symptomen (aanwijzingen die klachten kunnen verklaren)
  2. Diagnose (tot de meest waarschijnlijke verklaring komen)
  3. Therapie (de behandeling)
 • Wat zijn subjectieve klachten?
  Klachten die niet te meten zijn (hoofdpijn, buikpijn)
 • Wat zijn objectieve klachten?
  Klachten die te meten zijn (bloed, urine)
 • Waarom dient de huisarts eigenlijk als loket voor de reguliere gezondheidszorg?
  Meestal heeft een arts meer dan één mogelijke verklaring voor de klachten van een patiënt. Daarom is aanvullend onderzoek nodig.
 • Wat is het woord voor aanvullend onderzoek?
  Reguliere gezondheidszorg
 • Noem twee voorbeelden van aanvullend onderzoek
  1. Het maken van een röntgenfoto
  2. Oogonderzoek (misschien zijn hoofdpijnklachten het gevolg van slechte ogen)
 • Wat is alternatieve geneeskunde?
  Alternatieve geneeskunde zijn behandelwijzen en therapieën die buiten de gewone medische zorg vallen
 • Noem 3 voorbeelden van alternatieve geneeswijzen
  1. Acupunctuur en macrobiotiek
  2. Homeopathie
  3. Edelstenen 
 • Wat is het verschil tussen reguliere en alternatieve geneeskunde?
  Bij reguliere geneeskunde worden behandelingen door de arts uitgevoerd die op een planmatige manier op werkzaamheid zijn getest
 • Wat is dubbelblind onderzoek?
  De manier waarop de reguliere gezondheidszorg medicijnen op hun werking testen
 • Waarom zijn veel alternatieve geneeswijzen niet dubbelblind onderzocht?
  De geneeswijzen worden vaak al eeuwenlang toegepast, veel alternatieve genezers vinden het daarom niet nodig om hun behandelingen op de dubbelblind manier te laten onderzoeken
 • Wat is macrobiotiek?
  Yin en Yang zijn uit balans. Eén van de twee overheerst. 
  Je moet ze in balans brengen door het eten van voedsel met:
  Het yinkarakter (lang gekookt of sterk verhit)
  of het yangkarakter (kort of niet gekookt voedsel)
 • Wat is acupunctuur?
  Het evenwicht tussen Yin en Yang herstellen door de huid met naalden aan te prikken op plekken die samenhangen met of yin of yang.
 • Wat is homeopathie?
  Homeopathie is een geneeskunst waarbij het zelfherstellend vermogen van de mens op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd.
 • Wat houdt de alternatieve geneeswijze met edelstenen in?
  Het gebruik van edelstenen om verschillende lichamelijke en emotionele/mentale klachten te verminderen en daardoor het lichaam weer in een goede balans te brengen. 
 • Wat houdt dubbelblind onderzoek in?
  Een groep mensen krijgt een placebo 
  Een andere groep mensen krijgt het echte medicijn
  De dokters weten niet wie wat voor medicijn heeft gekregen
  Pas na het onderzoek wordt bekendgemaakt wie wat heeft gekregen
 • Wat is een placebo?
  Een nepgeneesmiddel
  Lijkt op het echte medicijn maar bevat geen werkzame stoffen
 • Wat is het placebo-effect?
  Als de patiënt denkt dat hij het echte medicijn heeft gekregen terwijl het een placebo is. Doordat de patiënt denkt dat het medicijn werkt kan hij echt beter worden
 • 1.2 ziekte als raadsel

 • In het 19e eeuwse Londen woedden vaak epidemieën. 
  Men dacht dat dit drie oorzaken zou kunnen hebben. Welke oorzaken waren dit?
  1. Straf van God
  2. Ziekelijke mist
  3. Vervuild drinkwater
 • Wat is een epidemie?
  Als inwoners massaal ziek worden en er heel veel mensen overlijden
 • Cholera was in Londen een groot probleem in de 19e eeuw. 
  Er waren twee artsen die een oorzaak bedachten voor de cholera-epidemie welke twee artsen waren dat en wat dachten zij dat de oorzaak was?
  1. William Farr: Miasma 'ziekelijke mist' stijgt op uit de adem van twee miljoen mensen, vanuit riolen en beerputten, graven, slachthuizen etc
  2. John Snow: Drinkwater is met rioolwater vervuild, door het drinken van het water wordt men ziek
 • Als Londen in 1853 door een cholera-aanval wordt getroffen woont John Snow in de wijk Soho. Binnen drie dagen sterven in Broad Street 127 mensen. Na tien dagen zijn er al 500 slachtoffers. 
  Uit onderzoek van eerdere epidemieën weet Snow dat niet iedereen tegelijk ziek wordt, maar dat cholera zich vanuit bepaalde 'haarden' uitbreidt. Hij besluit de feiten systematisch op een rij te zetten om de bron van de ziekte te ontmaskeren. Hij praat met de nabestaanden van overledenen. 
  Hoe begon de ziekte en wanneer merkten ze de eerste symptomen? En waar haalden ze hun drinkwater vandaan?
 • Wat gebeurt er als je cholera hebt?
  Na hoeveel dagen merk je dat je cholera hebt?
  Wat zijn de 3 symptomen?
  Wat is het gevolg van cholera?
  Hoe lang duurt het voordat je sterft?
  Je maag-darmstelsel raakt ontregeld
  Binnen 2 tot 5 dagen
  Heftige diarree, braken zonder krampen, vochtverlies (15l per dag)
  Het gevolg van het vochtverlies is uitdroging
  Cholera is dodelijk binnen enkele uren tot dagen
 • Wat was Snows eerste bewijs om te laten zien dat cholera in het drinkwater zat?
  Hij sloot de 'Broad Street pomp' af (in het gebied om de pomp waren veel cholera slachtoffers gevallen). Na het afsluiten van de pomp kwamen er minder slachtoffers bij.
 • Hoe heeft John Snow uiteindelijk kunnen bewijzen dat cholera werd verspreid door vervuild drinkwater?
  2 waterbedrijven:
  Lambeth Waterworks (schoon water)
  Southwark and Vauxhall Company (vervuild water)

  Twee groepen (in totaal 300.000 mensen):
  Mensen die schoon water kregen
  Mensen die vervuild water kregen

  Uitkomst:
  Bij klanten van Lambeth Waterworks was het aantal mensen dat besmet was met cholera veel lager
 • Hoe kwam het dat het water bij Lambeth Waterworks schoon was?
  Concurrentieoverwegingen --> verplaatst pompstation 40 km stroomopwaarts aan de Theems --> schoon water
 • Wat zijn de 7 stappen van de natuurwetenschappelijke methode?
  1. Probleem of verschijnsel (met welk probleem heb je te maken)
  2. Oriëntatie (wat is er al bekend? --> verband leggen)
  3. Hypothese (mogelijke verklaring)
  4. Onderzoeksvraag
  5. Voorspelling (als...dan)
  6. Experiment (is de hypothese juist of onjuist)
  7. Conclusie (resultaten van het experiment)


  Onthoud: POHOVEC
 • Waarom hebben de mensen die het niet eens waren met de verklaring van John Snow ook indirect meegeholpen met het oplossen?
  Ze waren kritisch en stelden kritische vragen
  Hierdoor is John Snow naar meer bewijzen gaan zoeken waardoor hij tot een goede conclusie is gekomen
 • Wie was Robert Koch en wat ontdekte hij?
  Robert Koch was de eerste die het verband kon leggen tussen een bepaalde ziektekiem en een ziekte
  Robert Koch ontdekte in 1876 de ziekteverwekker van miltvuur
 • Door het werk van Koch en andere onderzoekers, zoals Pasteur, raakte de wereld ervan overtuigd dat besmettelijke ziekten, infectieziekten, door bacteriën en virussen veroorzaakt worden.
  Zulke levensvormen die alleen met een microscoop te zien zijn noemt men micro-organismen
 • Wat houden de postulaten van Koch in en welke 4 postulaten waren dat?
  Koch bedacht zelf regels, postulaten, om te kunnen bewijzen dat een bepaalde ziektekiem de oorzaak van een bepaalde ziekte is.

  De postulaten:
  1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden aanwezig zijn in de patiënt
  2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt
  3. Een proefdier dat met de gekweekte ziektekiem wordt besmet krijgt dezelfde ziekte
  4. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd uit het zieke proefdier en moet identiek zijn aan de ziektekiem die in de patiënt is aangetroffen
 • Hoe heeft Koch bewezen dat één bepaalde ziektekiem de oorzaak is van één bepaalde ziekte?
  Hij haalde merkwaardige staafvormige organismen uit het bloed --> vermenigvuldigen --> inspuiten bij gezonde dieren --> die worden ziek --> dezelfde staafjes komen uit de zieke dieren --> bewijs
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kwam het dat in de VS veel Amerikaanse advocaten hun cliënten wilden laten testen op een genetische afwijking?
Han Brunner had een 'foutje' ontdekt in het gen voor een bepaald enzym, waarvan het gen op het X-chromosoom ligt. 
Als de cliënten van de advocaten positief waren voor de afwijking, dan konden ze vrijgepleit worden
Bepaalt één afwijkend gen of je ziek wordt?
In de meeste gevallen is dit niet zo. Voor veel ziekten licht de oorzaak in meer dan één gen. Ook kunnen omgevingsfactoren invloed hebben op het ontstaan van een ziekte.
Wat is een genoom? En welk project werd hiervoor opgericht?
De precieze volgorde van de basen van het menselijk DNA

Human Genome Project
Waar kun je stamcellen vinden? (Noem twee plekken)
 1. Ruggenmerg
 2. Navelstrengbloed
Wat zijn stamcellen en waarom zijn deze handig bij gentherapie?
Stamcellen zijn cellen die kunnen uitgroeien tot verschillende celtypen

Stamcellen zijn handig omdat wanneer je een gezond gen inbrengt in zo'n stamcel, je dus alle nakomelingen van die cel zou kunnen 'genezen'
Wat is de ziekte van Pompe (wat houdt het in)?
Bij de ziekte van Pompe kan een bepaald enzym (a-glucosidase) niet aangemaakt worden. Bij de ziekte van Pompe verzwakken je spieren steeds meer
Wat houdt gensoja in?
In deze soja zit een gen dat de soja resistent maakt tegen aantasting doormiddel van onkruid wegspuiten

(je kan dus spray op de soja plant spuiten waardoor onkruid wel wordt aangetast maar de plant niet)
Wat zijn de 4 stappen waarop je een ethische discussie aanpakt?
 1. Probleem beschrijven
 2. Probleem analyseren
 3. Argumenten afwegen
 4. Probleem aanpakken
Wat breng je in kaart met een brede maatschappelijke discussie?
Hoe mensen in de samenleving denken over bepaalde dingen
(Wat vinden ze van de risico's? Waar liggen de grenzen?)
Wat houdt een ethische discussie in?
Wat is goed en wat is fout?