Summary Solar : algemene natuurwetenschappen, vwo bovenbouw.

-
ISBN-10 9001788483 ISBN-13 9789001788483
177 Flashcards & Notes
52 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Solar : algemene natuurwetenschappen, vwo bovenbouw.". The author(s) of the book is/are derde Christine Dirkse tweede Maaike Ballieux PrePressMediaPartners. The ISBN of the book is 9789001788483 or 9001788483. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Solar : algemene natuurwetenschappen, vwo bovenbouw.

 • 1 Ziek en gezond

 • Hoe passen artsen medische kennis toe?
  Ze gebruiken kennis van symptomen om een diagnose te stellen en evt door te sturen naar een specialist.
 • Hoe weet je of een medicijn of behandeling werkt?
  dmv dubbelblind onderzoek
 • 1.1 Ziek, en dan?

 • Een huisarts werkt volgens standaardaanpak:
  1: Aanwijzingen voor ziekte-> symptomen
  2: Meest waarschijnlijke verklaring -> diagnose
  3: Behandeling-> therapie

  Subjectieve klachten: ' Ik heb zo'n hoofdpijn ' wat voor de een erg is, en voor de andere niet.
  Objectieve klachten: Meetbare klachten-> hartritmestoornissen kun je aflezen na een onderzoek op een monitor

  Huisarts dient als loket tot reguliere gezondheidszorg. Specialisten kunnen meer onderzoek doen + oorzak van symptomen vaststellen.

  Alternatieve geneeskunde:
  1: Acupunctuur + macrobiotiek
  2: Homeopathie
  3: Edelstenen voor uw gezondheid

  Manier waarop in reguliere gezondheidszorg medicijnen getest worden: dubbelblind onderzoek -> elke niet medische invloed stelselmatig uitgesloten.

  Veel alternatieve geneeswijzen niet dubbelblind onderzocht -> Deze geneeswijzen worden al eeuwen toegepast -> alternatieve genezers vinden het niet nodig-> reguliere artsen huiverig om alternatief geneesmiddel te schrijven.

  Je wilt onderzoeken of medicijn tegen hoofdpijn werkt. Je geeft als arts medicijn, en hoofdpijn is weg. Wil dat zeggen dat het echt werkt? Nee, of pijn is vanzelf weggetrokken, of door het idee dat de patiënt geholpen wordt is de klacht al weg. Kortom dubbelblind onderzoek.

  Groep 1: Mensen met hoofdpijn krijgen echte medicijnen
  Groep 2: Mensen met krijgen het het placebo(niet werkende stoffen)
 • Wat is standaard aanpak van een huisarts?
  - Kijken naar aanwijzing voor ziekte; Symptomen
  - Meest waarschijnlijke verklaring; Diagnose
  - Behandeling; Therapie
 • Wat zijn subjectieve klachten?
  Klachten die voor de een erg zijn en voor de andere niet. Ze zijn niet meetbaar
 • Wat zijn  objectieve klachten
  Klachten die meetbaar zijn.
  Bijvoorbeeld hartritme stoornissen. Die zijn te meten via een apparaat 
 • Wat wordt bedoeld met huisartsen zijn het portaal van de gezondheidszorg
  Als je medische klachten hebt ga je eerst na de huisarts.
  De huisarts beslist dan of hij je een behandeling kan geven of dat je wordt verwezen naar een medisch specialist voor nader onderzoek.
 • Wat doen Medisch specialisten
  Medisch specialisten kunnen nader onderzoek doen om de oorzaken van de klachten te bepalen. Ze zijn gespecialiseerd op een bepaald vakgebied.
 • Wat wordt bedoeld met dubbelblind onderzoek?
  Dubbelblind onderzoek is de manier waarop getest wordt in de gezondheidzorg. Alles wat een niet medisch effect heeft wordt uitgesloten
  Bij de alternatieve geneeswijze zijn de medicijnen of behandelingen NIET dubbelblind ondezocht. Men vind dat niet nodig.  
 • Wat is het verschil tussen de reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeskunde?
  De reguliere geneeskunde gaat uit van behandelingen die sterk gereguleerd en getest zijn op hun effecten.
 • Geef voorbeelden van de alternatieve geneeskunde?
  Acupunctuur + macrobiotiek
  Homeopathie
  Edelstenen voor de gezondheid
 • 1.2 Ziekte als raadsel

 • John Snow: cholera wordt verspreid door een gif dat van het ene op het andere slachtoffer wordt overgedragen door drinkwater dat met rioolwater is vervuild.

  De natuurwetenschappelijke methode:
  1: Probleem of verschijnsel
  2: Oriëntatie
  3: Hypothese
  4: Onderzoeksvraag + voorspelling
  5: Hypothese juist/onjuist? -> experiment
  6: Conclusies

  Robert Koch een van de eersten die het verband kon leggen tussen een bepaalde ziektekiemen en een ziekte.

  Infectieziekten veroorzaakt door: Bacteriën en virussen.

  Levende organismen alleen met microscoop te zien: micro-organismen.

  Postulaten van Koch (regels om te kunnen bewijzen dat een bepaalde ziektekiem de oorzaak van bepaalde ziekte is)

  1: De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden aanwezig zijn in de patiënt.
  2: De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en gekweekt
  3: Een proefdier dat met de gekweekte ziektekiem wordt besmet krijgt dezelfde ziekte.
  4: De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd uit het zieke proefdier en moet identiek zijn aan de ziektekiem die in de patiënt is aangetroffen.
 • Wat zijn de stappen in de natuurwetenschappelijke methode?
  - Probleem (verschijnsel) formulering
  - Orientatie
  - Hypothese vaststellen
  - Onderzoeksvraag en voorspelling
  - Experiment om vast ste stellen of the hypthese juist of onjuist is
  - Conclusies
 • Wie Robert Koch en wat heeft hij ontdekt?
  Robert Koch was een onderzoeker die heeft het verband ontdekt tussen bepaalde ziekten en ziektekiemen.
  Hij bedacht regels, ookwel postulaten genoemd, om te kunnen bewijzen dat een ziektekiem de oorzaak van een ziekte is.
 • Wat zijn de postulaten van Koch?
  1. Een ziekktekiem moet in ongeloofelijk grote hoeveelheid aanwezig zijn bij de patient;
  2. De ziektekiem moet kunnen worden geisoleerd en verder gekweekt;
  3. Een proefdier met gekweekte ziektekiemen, wordt besmet krijgt dezelfde ziekte
  4. De ziektekiem moet kunnen worden geisoleerd uit het zieke proefdier en moet identiek zijn aan de ziektekiem die in de patient is aangetroffen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.