Summary Spelling

-
258 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Spelling

 • 1 Klinkers

 • Bas of baas?
  Baas
  Ongedekte klinkers (lange klinkend) schrijf je met twee lettertekens in een gesloten syllabe (een syllabe is de voorstelling van een klankgroep, een gesloten syllabe eindigt op een medeklinker)
 • puure of pure?
  Pure
  Ongedekte klinkers schrijf je met een letterteken in een open syllabe (een open syllabe eindigt op een linker of tweeklank)
 • abonnenummer of abonneenummer?
  abonneenummer
  De ongedekte -ee aan het einde van een woord (open syllabe) schrijf je met twee lettertekens. Dit geldt ook voor samenstellingen en afleidingen.
 • Overzese of overzeese?
  overzeese
  De ongedekte -ee aan het einde van een woord (open syllabe) schrijf je met twee lettertekens. Dit geldt ook voor samenstellingen en afleidingen.
 • lochenen of loochenen?
  Loochenen
  De ongedekte -oo voor -ch (=open syllabe) schrijf je met twee lettertekens.
 • zwaluuw of zwaluw?
  zwaluw
  De ongedekte -u voor -w schrijf je ook in gesloten syllaben met 1 letterteken.
 • mariene of marine?
  Marine
  In veel woorden van vreemde oorsprong schrijf je de ie-klank met -i
 • babie of baby?
  baby
  veel woorden van Engelse afkomst eindigen op -y
  MAAR:
  -caddie
  -hippie
  -kerrie
 • academieën of academiën?
  academiën
  Valt de klemtoon niet op de -ie, dan schrijf je -iën.
 • Caloriën of Calorieën?
  calorieën
  Valt de klemtoon op die -ie, dan schrijf je -ieën.
 • Vervoeg het werkwoord neuriën
  ik neurie
  hij neuriet
  ik neuriede
  ik heb geneuried
 • Genieaal of geniaal?
  geniaal
  Woorden met -ie in de laatste syllabe krijgen dikwijls -i in hun afleidingen.
 • toffeetje of toffetje?
  toffeetje
  De ongedekte klinkers schrijf je met twee lettertekens voor het achtervoegsel -tje in verkleinwoorden.
 • aspirinetje of aspirientje?
  Bij woorden van Franse herkomst die eindigen op -ine, schrijf je vaak -ien voor het achtervoegsel -tje
 • kiwitje of kiwietje?
  kiwietje
  Bij woorden die eindigen op -i schrijf je -ie voor het achtervoegsel -tje.
 • arrive of arrivé
  arrivé

  De ongedekte e-klank wordt in woorden van Franse oorsprong. (é nooit in de eerste syllabe)
 • etage of étage?
  etage
  De ongedekte e-klank wordt in woorden van Franse oorsprong  geschreven als -e in de eerste syllabe. 
  MAAR
  éloge
 • atelier of ateler?
  atelier
  De ongedekte e-klank wordt in woorden van Franse oorsprong geschreven als er in de laatste syllabe.
 • 2 Tweeklanken

 • aardighijd of aardigheid?
  aardigheid
  je schrijft -ei in de achtervoegsels -heid, -lei en -teit
 • verlijding of verleiding?
  verleiding
  Je schrijft -ei in veel regelmatige werkwoorden en in woorden die ervan afgeleid zijn.
  MAAR
  er zijn ook veel werkenwoorden met -ij
 • adellijk of adeleik?
  adellijk
  je schrijft -ij in de achtervoegsels -ij, -erij, -nij, -rijk en -lijk.
 • Bewijzen of beweizen?
  Bewijzen
  je schrijft -ij in veel onregelmatige werkwoorden en in woorden die ervan afgeleid zijn.
  -bewijzen
  -bewees
  -bewijsbaar
 • bei of bij?
  beiden!
  bei= bes
  bij = insect
 • beleid of belijd?
  Beleid = aanpak
  belijd = van belijden, bekenen
 • bereiden of berijden?
  bereiden = klaarmaken
  berijden = rijden op
 • brei of brij?
  brei = breiwerk
  brij = pap
 • eiken of ijken?
  eiken = meervoud van eik
  ijken = van een merkteken voorzien
 • eis of ijs?
  eis = krachtig verzoek
  ijs = bevroren water
 • feit of fijt?
  feit = gebeurtenis
  fijt = ontsteking aan de nagel
 • gerei of gerij?
  gerei = gereedschap
  gerij = het rijden
 • hei of hij?
  hei = heide
  hij = persoonlijk voornaamwoord
 • karwei of karwij?
  karwei = klus, taak
  karwij = specerijgewas
 • lei of lij
  lei = leisteen
  lij = kant van een schip die geen wind vangt
 • leiden of lijden?
  leiden = leiding nemen
  lijden = afzien
 • mei of mij?
  mei = maand
  mij = persoonlijk voornaamwoord
 • meid of mijt?
  Meid = meisje
  mijt = hooimijt
 • neigen of nijgen?
  neigen = overhellen
  nijgen = buigen als groet
 • peil of pijl?
  peil = stand, hoogte
  pijl = pijl en boog
 • peiler of pijler
  peiler = iemand die peilt
  pijler = steunpilaar
 • rei of rij?
  rei = koor
  rij = reeks, rang
 • rein of rijn?
  rein = netjes, proper
  rijn = rivier
 • reizen of rijzen?
  reizen = op reis gaan
  rijzen = omhooggaan
 • steiger of stijger?
  steiger = stelling, aanlegplaats
  stijger = van stijgen
 • steil of stijl?
  steil = sterk hellend
  stijl = wijze van uitvoeren
 • uitweiden of uitwijden?
  uitweiden = uitvoerig spreken
  uitwijden = wijder maken
 • veilen of vijlen?
  veilen = openbaar te koop bieden
  vijlen = met een vijl bewerken
 • verleiden of verlijden?
  verleiden = verlokken
  verlijden = een akte opmaken
 • vleien of vlijen?
  vleien = loven, prijzen
  vlijen = neerleggen, schikken
 • wei of wij?
  wei = weide
  wij = persoonlijk voornaamwoord
 • weiden of wijden?
  weiden = grazen
  wijden = zegenen, zich in dienst stellen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

geef de trappen van veel
veel-meer-meest
geef de trappen van kwaad
kwaad-kwader-kwaadst
geef de trappen van erg
erg-erger-ergst
geef de trappen van goed
goed-beter-best
gewaagd-gewaagder-gewaagdst
Let op de schrijfwijze van de overtreffende trap van bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -d of -t
Bedeesd-bedeesder-meest bedeesd
Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op -sd, -st, of isch, dan gebruik je de omschrijving met meest in de overtreffende trap
bitter-bitterder-bitterst(e)
Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op -r, dan schrijf je -der in de vergrotende trap
groot-groter-grootst(e)
je schrijft -er achter het bijvoeglijk naamwoord in de VERGROTENDE TRAP (COMPARATIEF)
-st in de OVERTREFFENDE TRAP (SUPERLATIEF)
Het dagelijkse bestuur of het dagelijks bestuur?
het dagelijks bestuur
Je schrijft geen -e in sommige vaste verbindingen waarbij bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord een eenheid worden. 
 • het Europees Parlement
 • de gedelegeerd bestuurder
 • het Koninklijk Atheneum
 • het Koninklijk Besluit
 • het menselijk lichaam
 • het Openbaar Ministerie
 • het Provinciaal Museum
 • het voltooid deelwoord
 • de waarnemend minister
 • het zelfstandig naamwoord
Lieve kinderen
Je schrijft een -e na het bijvoeglijk naamwoord als het zelfstandig naamwoord in het meervoud staat.