Summary Sportbiomechanica

433 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Sportbiomechanica

 • 1 Wat is biomechanica

 • Wat is mechanica?
  Mechanica is studie van krachten en hun effecten.
 • Wat betekent 'Bio'?
  Levende of biologische organismen
 • Wat verstaan we onder een "star object"?
  Onder een star object verstaan we een voorwerp dat niet vervormt onder bepaalde krachten.
 • Wat verstaan we onder een "niet-vaste stoffen"?
  Onder niet-vaste stoffen verstaan we alles dat te maken heeft met vloeistoffen en gassen.
 • Wat is de betekenis van 'Mechanica'?
  Studie van krachten en hun effecten
 • In welke verschillende takken wordt mechanica opgedeeld?(5)
  • Star object 
  • Elastisch object
  • Niet-vaste stoffen
  • Relativiteit
  • Kwantum
 • Wat is (sport)biomechanica?
  De studie van krachten en hun effecten op levende systemen.
 • Wat is sportbiomechanica?
  De studie van krachten en hun effecten op mensen die bewegen of sporten.
 • Wat zijn de "objecten" binnen sportbiomechanica?
  Binnen de sportbiomechanica zijn de "objecten" mensen.
 • De tak van mechanica die het meest van toepassing is bij de studie van de sportende en bewegende mens noemt men...
  Star-object mechanica
 • Wat is het basisfundament dat je leert bij de studie sportbiomechanica?
  Je leert alles wat te maken heeft met de techniek van de uitvoering van een sport of beweging.
 • De voornaamste focus (2) van sportbiomechanica is om...
  prestaties te verbeteren en blessures te vermijden.
 • Wat zijn is het ruimere fundament die je leert bij de studie van sportbiomechanica?
  De impact van omgevingsfactoren op sporters.
 • Geef 3 voorbeelden van omgevingsfactoren die een impact (kunnen) hebben op een loper.
  • De impact van verschillende ondergronden
  • De impact van luchtweerstand (aerodynamica)
  • De impact van verschillende loopschoenen (materiaal)
 • Geef 3 voorbeelden van omgevingsfactoren die een impact (kunnen) hebben op een fietser.
  • De impact van verschillende ondergronden
  • De impact van luchtweerstand
  • De impact van verschillende fietsen (materiaal)
 • Wat is het nut van sportbiomechanica?
  Sportbiomechanica leert ons te begrijpen waarom bepaalde technieken voor bewegingen of sportdisciplines het beste zijn. Op deze manier kan je zowel je eigen sportdisciplines als onbekende sportdisciplines analyseren en evalueren om zowel jezelf als de klant beter te kunnen helpen.
 • Wat is het doel van (sport)biomechanica?
  Het doel van sportbiomechanica is om de prestaties te verbeteren en blessures te vermijden.
 • Hoe kun je prestaties verbeteren? (4)
  Je kunt prestaties verbeteren door:
  • Techniekverbeteringen
  • Een nieuwe techniek uit te vinden
  • Materiaalverbeteringen
  • Trainingsverbeteringen
 • Hoe kun je blessures vermijden?
  Je kunt blessures vermijden door:
  • Techniekaanpassingen
  • Materiaalaanpassingen 
 • In welke (2) delen kunnen we de mechanica van het "star object" opdelen?
  1. Statica
  2. Dynamica
 • Wat bestudeert men in statica?
  In statica bestudeert men studie van krachten en hun effecten op een "star object" in rust of dat aan dezelfde snelheid beweegt.
 • Het studiedomein uit de mechanica dat zich bezighoudt met de studie van objecten of systemen waarvan de bewegingstoestand niet verandert, heet...
  statica
 • Wat bestudeert men in dynamica?
  In dynamica bestudeert men de mechanica van een "star object" dat vertraagt of versnelt.
 • In welke 2 deelgebieden wordt dynamica opgedeeld?
  1. Kinetica 
  2. Kinematica
 • In welke (2) delen kunnen we de mechanica van niet-vaste vloeistoffen opdelen?
  1. Gassen
  2. Vloeistoffen
 • Onder wat verstaan we gassen bij de mechanica van niet-vaste stoffen?
  Onder gassen verstaan we aerodynamica.
 • Onder wat verstaan we vloeistoffen bij de mechanica van niet-vaste stoffen?
  Onder vloeistoffen verstaan we hydrodynamica.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer een zwemmer zwemt met een gemiddelde snelheid van 3,2m/s, hoeveel afstand legt die zwemmer dan af in 3s?
9,6 m
Elektrische kracht is een voorbeeld van...
Magnetische kracht
Om een vector te kunnen bepalen hebben we de volgende 2 gegevens nodig..
 1. Aangrijpingspunt
 2. Grootte 
1 N is de kracht die nodig is om...
kracht die nodig is om 1kg te versnellen naar 1m/s²
De eenheid van de kracht die voorwerpen naar het centrum van de aarde toetrekt is...
Newton
Wanneer een weegschaal aangeeft dat de massa van een vrouw 68kg is dan is haar gewicht...
680N
Welke omstandigheden zijn niet ideaal om de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden?
Lage temperatuur en zeeniveau
Hoe dieper men onder water zwemt, hoe
Kleiner de golfweerstand
Welke soort weerstand heeft het grootste effect op de prestatie van een crawlzwemmer die zwemt in een oceaan?
Frontale weerstand
Het ontwerp van de allereerste generate full body racesuits in het wedstrijdzwemmen was vooral gebaseerd op het idee om welk soort weerstand te reduceren?
Oppervlakteweerstand