Summary Sprekend verleden Bovenbouw havo 4/5 Handboek

-
ISBN-10 9057308169 ISBN-13 9789057308161
425 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sprekend verleden Bovenbouw havo 4/5 Handboek". The author(s) of the book is/are Leo Dalhuisen. The ISBN of the book is 9789057308161 or 9057308169. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sprekend verleden Bovenbouw havo 4/5 Handboek

 • 1.1 De Prehistorie tijd van jagen en verzamelen

 • Prehistorie
  Tijd voordat er over of door een volk geschreven wordt.
 • Jaartal Schrift ?
  3100 v.chr
 • 1.1.1 Is de mens in Afrika ontstaan

 • Gebied veranderde -> Grote groep apen trekt weg, kleine groep blijf achter -> Past zich aan aan het klimaat en gebied -> Hersenpan neemt toe -> wordt Australopithecinen genoemd.
 • 1.1.2 Het ontstaan van etnische verschillen

 • Etnische groep ?
  Een bepaalde groep met mensen die andere lichaamskenmerken vertoont dan een andere groep.
 • 1.1.3 Het ontstaan van verschillende culturen

 • Cultuur ?
  Het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep.
 • Tot cultuur behoren:
  • Hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien en hun inkomsten verdelen (economie).
  • Hoe mensen zich gedragen en met elkaar omgaan (sociale omstandigheden).
  • Hoe mensen de macht onder elkaar verdelen (politiek).
  • Andere onderdelen zoals: godsdienst, taal, onderwijs , wetenschap, kunst, rechtspraak, sport.
 • 1.1.4 Verzamelen en jagen: zo beginnen alle groepen

 • Kleine groepen -> Kreeg eigen cultuur -> Vrouwen verzamelen mannen jagen -> Bleef zelden op dezelfde plek -> Eenvoudige verblijfplaatsen (hutten, grotten, open lucht). -> Eenvoudig gereedschap (hout, steen en botten). -> geen ingewikkelde organisatie nodig.
 • 1.1.5 Magie en geloof

 • Magie ?
  Denkt men dat het een geheimzinnige kracht heeft. Probeert iets op die manier te bereiken wat normaal niet goed zou lukken.
 • Verklaarden de geheimen van de wereld (het weer, jacht mislukkingen, leven en dood) met goden.
 • 1.2 Ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

 • 1.2
 • 1.2.1 Het onstaan van landbouw in het Midden-Oosten

 • Vernieuwingen:
  • Overgang van verzamelen en jagen naar landbouw.
  • Overgang landbouw naar industrie.
 • Jaartal bedrijving akkerbouw in het Midden-Oosten
  7000 v.chr
 • 1.2.2 In Mesopotamië ontstaan steden

 • Dorp ?
  Kleine nederzetting waar de meest inwoners leven van akkerbouw en veeteelt.
 • Stedelijke gemeenschap/Steden
  Grote dorpen groeiden uit tot een plaats waar niet iedereen in de landbouw nodig was. Er worden meerdere beroepen uitgeoefend.
 • 1.2.3 Onststaan van staten in Mesopotamië

 • Staat ?
  Een stuk land met duidelijke grenzen waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurd.
 • Rivieren (Eufraat, Tigris) -> eerste steden (Babylon, Oer, Ninive) -> Eerst zelfstanding daarna politieke leiders -> voegden gebieden samen -> staat -> Kleine groep bestuurde de bevolking -> Priesters en koningen meest macht.
 • Handelaren kregen behoefte aan schrift. Wanneer en waar onstond dit.
  Zo'n 5000 jaar geleden in het Midden-Oosten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe zorgde Clovis (die in 481 koning werd van één van de Frankische stammen) ervoor dat de inwoners van zijn snel uitbreidende rijk in West Europa gekerstend werden?
Clovis bekeerde zichzelf tot het christendom, zodat hij steun kreeg van de christenen in het voormalige Romeinse rijk en hopelijk zijn inwoners zou inspireren ook christen te worden.
Wat is het 'Wonderjaar'?
1989. Toen viel de Berlijnse muur en was de Koude Oorlog voorbij.
Waarom stopte de koude oorlog?
1. De S.U. was failliet.
2. De bevolking wilde niet communistisch zijn.
3. Gorbatsjov 'versnelde' de koude oorlog.
In een paar jaar tijd viel de Berlijnse muur en ijzeren gordijn.
Wat is Perestrojka?
Hervorming op zowel economisch en politiek gebied. (Bijv. Democratisch)
Wat is Glasnost?
Openheid
Vertel iets over Gorbatsjov.
Hij heeft een wijnvlek op zijn hoofd. Gorbatsjov wordt in 1985 de nieuwe lijder van de S.U. Hij zag in dat het communisme was mislukt. Toen was S.U. Failliet. Hij bedacht: 
- Glasnost
- Perestrojka  
Gorbatjov zegt tegen Oostbloklanden dat ze mogen doen wat ze willen. Dus gaan mensen massaal de straat op voor meer vrijheid. Dat mag. S.U. grijpt niet in. Het ijzeren gordijn gaat open.
Waarom was er een demonstratie in Amsterdam in 1981?
Omdat Amerika kernwapens zou plaatsen in Nederland in Amsterdam en EU.
Wat is het SDI project?
Een project van Amerika om laser wapens in de ruimte te installeren.
Wat houdt het SALT - I akkoord in? (En wanneer werd die afgesproken)
1972. Verdrag over hoeveel kernwapens ze mogen bezitten.
Waarom deed Amerika niks tegen de Praagse Lente?
- Vreedzame Coëxistentie
- Vietnam in burgeroorlog. Hadden ze het al druk mee.