Summary Sprekend verleden havo/vwo 1

-
763 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sprekend verleden havo/vwo 1". The author(s) of the book is/are conny bastiaans. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Sprekend verleden havo/vwo 1

 • 1 De middeleeuwen

 • Middeleeuwen
  : na het uiteenvallen van het Romeinse rijk (500) een periode die we in de westerse wereld zo noemen. zo genoemd: geleerden uit de 15e eeuw hadden bewondering voor de Grk en Ro cultuur daartussen stelde weinig voor
 • Waar komt het begrip middeleeuwen vandaan?
  Geleerden uit de 15e eeuw hebben de naam bedacht. Ze vonden de Griekse en Romeinse cultuur erg mooi, maar hun eigen tijd vonden ze ook heel belangrijk. De periode daartussen stelden volgens hun weinig voor, daarom noemden ze die tijd de middeleeuwen.
 • De middeleeuwen zijn opgedeeld in twee gedeeltes, hoe heette deze gedeeltes en van wanneer tot wanneer waren deze gedeeltes?
  De vroege middeleeuwen en de late middeleeuwen. De vroege middeleeuwen waren van 500-1100. De late middeleeuwen waren van 1100-1500.
 • Van wanneer tot wanneer duurde de middeleeuwen?
  De middeleeuwen duurden van 500-1500, maar niet overal duurde het even lang.
 • 1.1 De middeleeuwen (aantekening paragraaf 1)

 • Wanneer waren de vroege Middeleeuwen?

  van 500- 1000 n. Chr.

 • Noem 4 kenmerkende aspecten van de vroege middeleeuwen.

  1) De kerstening van Europa

  2) De Islam

  3) Hofstelsel en Horigheid (economie)

  4) Feodaliteit (politiek)

 • Wat betekend Horige ?

   

  Half vrije boer 

 • Wat is een domein?

  land dat eigendom is van een domeinheer: een edelman of monnik van een klooster

 • Een domein is verdeeld in 2en. Waaruit bestaat een domein ?

  Een Vroonland: land dicht bij het huis van de domeinheer of het klooster.

  Een Hoeveland: land verdeeld onder de Horigen.

 • Wat deden horigen allemaal ? Noem 3 dingen.

  1) Horigen betaalden pacht.

  2) Horigen verrichten corvee/ herendienst.

  3) Horigen kregen bescherming van de domeinheer.

 • 1.2 Paragraaf 1; de germanen

 • Noem de 5 gemeenschappelijke kenmerken tussen de germaanse volken.

  • Hun talen leken sterk op elkaar
  • Zij leefden vooral van landbouw en woonden in dorpen
  • Hun samenleving was gelaagd
  • Elk volk werd verdeeld in verschillende stammen
  • In iedere stam had de vergadering van vrije mannen de meeste macht. In oorlogstijd werd een aanvoerder gekozen.
 • Wie werden het belangrijkste Germaanse volk ?

  De Franken

  (Het land Frankrijk is vernoemd naar de Franken)

 • Wat gebeurde er met de verslagen Romeinse legers ?

  De verslagen Romeinse legers werden opgeheven of teruggeroepen naar Rome

 • Van wanneer tot wanneer leefde Karel de Grote ?

  Van 742 tot 814 na Chr. 

 • Noem 4 gemeenschappelijke kenmerken tussen de Germaanse volken?
  - hun talen leken sterk op elkaar
  - zij leefden vooral van landbouw en woonden in dorpen.
  - hun samenleving was geslaagd: slaven vormden de onderste laag, vrijgelatenen de middelste laag en bovenaan stonden de vrije mannen.     (de vrouwen en kinderen hoorde in de laag waar hun man/vader in zit).
  - elk volk was verdeeld in verschillende stammen
 • Wat deed Karel de Grote voor goede dingen waardoor hij de bekendste koning werd van de Franken ?

  • Hij deed veel voor onderwijs en wetenschap

  Karel de Grote liet geestelijken overal in kerken en kloosters scholen oprichten. Kinderen van edelen en veelbelovende kinderen die niet van adel waren, hadden toegang tot deze scholen. Aan zijn hof nodigde hij geleerden uit. Hij liet hen Griekse en Romeinse handschriften bestuderen. Want hij wilde daarvan leren, bijvoorbeeld welke wetten de Romeinen hadden gemaakt.

  • Hij liet het schrift verbeteren

  De Romeinen schreven alles met hoofdletters. Karel de Grote liet kleine letters invoeren (daar hebben wij nu nog steeds profijt van.

   

  • Hij voerde veel oorlogen om zijn land te vergroten en zijn christendom uit te breidden

  Op kerstdag in het jaar 800 plaatste de paus de keizerskroon op het hoofd van Karel.

   

 • Wat deed Karel de grote?

  Hij liet geestelijken overal in kerken en kloosters scholen oprichten.

  Hij liet het schrift verbeteren. Van hoofdletters naar kleine letters.

  - Hij voerde veel oorlogen om zijn land te vergroten en om het christendom te verbreden.

 • Noem 3 oorzaken waarom het Germaanse rijk uiteenviel na de dood van Karel de Grote.

  • De gewoonte bij de Germanen om het rijk te verdedigen onder zonen van de vorst
  • De oorlogen die de opvolgers van Karel de Grote tegen elkaar voerden
  • De aanvallen van volken zoals de Noormannen vanuit het noorden en de moslims vanuit het zuiden.
 • Wie werden het belangrijkste Germaanse volk?
  De Franken (Het huidige Frankrijk in naar hen genoemd).
 • Leg uit wat een gelaagde samenleving is.

  slaven vormden de onderste laag, vrijgelatenen de middelste laag en aan de top stonden de vrije mannen. De vrouwen en kinderen waren ondergeschikt aan hun man/vader. 

 • Wat gebeurde er in de laatste eeuwen van het West-Romeinse rijk ?

  Allerlei volken trokken het rijk binnen en het lukte de Romeinse legers niet meer iedere keer de invallers te verslaan.

 • Welke volken trokken weg uit het West- Romeinse rijk na hun inval ?

  De Hunnen

 • Welke volken bleven na hun inval in het West-Romeinse rijk ?

  De Germanen

 • Wat deed Karel de Grote voor onderwijs en wetenschap ?

  Hij liet geestelijken overal in kerken en kloosters scholen oprichten. 

  Aan zijn hof nodigde hij geleerden uit.

 • Wie hadden er toegang tot de scholen opgericht door Karel de Grote ?

  Kinderen van edelen, veel belovende kinderen.

 • Wat liet Karel de Grote de geleerden aan het hof doen ?

  Hij liet hen Griekse en Romeinse handschriften bestuderen, omdat hij wilde weten welke wetten de Romeinen hadden gemaakt.

 • Wanneer werd Karel de Grote keizer en door wie werd hij gekroond ?

   

  Op kerstdag in het jaar 800 plaatste de paus de keizerskroon op het hoofd van Karel.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat betekent pyrrusoverwinning?
vaak winnen maar als je verliest de verliezen zo groot zijn dat je niks aan die overwinningen hebt.
Wie was de opperbevelhebber van het leger van athene
Militiades
Wie was de historicus en welk boek schreef hij
Herodotus, de historien
Op welk eiland werd een offer van 9.000 kilo wirook gedaan
Lesbos
Wie waren vijanden van de griekse poleis
Carthagers en de perzen
Autonoom
Zelf wettend maken
Wie was pythia
Priesters van apollo
Hoeveel mensen zaten er in de gerousia
28 mensen + 2 koningen
Wat gebeurde er in 594 v.chr
De hervorming
De uitrusting van een hopliet
Hoplon , zwaard en een borstkuras