Summary sprekend verleden vwo 2

-
ISBN-13 9789057308000
963 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "sprekend verleden vwo 2". The author(s) of the book is/are Conny Bastiaans. The ISBN of the book is 9789057308000. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - sprekend verleden vwo 2

 • 1 een nieuwe tijd begint

 • Wanneer werden Italianen ontevreden over hun eigen tijd
  omstreeks 1400
 • Wat groeide er aan ht begin van de 16e eeuw?
  Het aantal mensen dat kritiek had op de leer van de kerk en op de levenswijze van de geestelijken
 • Waarom werden ze ontevreden
  ze wilden dingen verander. Daarbij namen zij de cultuur van de Grieken en Romeinen als voorbeeld
 • Wat begon een deel van deze mensen te doen toen de kerk weigerde te veranderen?
  De mensen gingen zelf kerken oprichten
 • Waarom was dat niet toevallig
  Want ze zagen van de Grieks Romeinse cultuur veel in hun land
 • Hoe heette deze afscheiding van de katholieke kerk?
  Hervorming of Reformatie
 • Wat gingen ze nog meer bestuderen 
  ook oude geschriften 
 • Hoe worden de aanhangers van de Hervorming genoemd?
  Protestanten of het Protestantisme
 • Renaissance
  Wedergeboorte van de Grieks ROmeinse tijk
 • Wat zijn de drie oorzaken van De Hervorming?
  1. De nieuwe belangstelling voor de Grieks-Romeinse cultuur
  2. Trouw aan eigen land en koning wordt belangrijker dan trouw aan de kerk

  3. De aantrekkingskracht van het protestantisme op verschillende bevolkingsgroepen
 • Waar verbreidde de verandering in het denken het eerst naar uit na Italie 
  zuidelijke Nederlanden
 • De nieuwe belangstelling Grieks-Romeinse cultuur:

  - Bijbel steeds meer in volkstaal vertaald
  - Onderzoekers ontdekten dat er veel fouten waren gemaakt bij de vertaling van de bijbel
  - Mensen worden kritischer
 • De 3 belangrijkste denkbeelden van de Renaissance die ze van de Grieken en Romeinen overname
  1. Ieder mens is belangrijk en het is goed om jezelf op de voorgrond te plaatsen
  2. Ieder men leeft voor zichzelf en niet voor een of andere groep. 
  3. geniet van het leven op aarde en denk niet alleen maar aan de dood
 • Trouw aan eigen land en de koning word belangrijker dan trouw aan de kerk:

  - Koningen willen dat de kerk zicht niet met hen bemoeit.
  - Koning Hendrik VIII maakte zichzelf tot hoofd van de kerk in Engeland
  --> leidt tot lange conflicten daar
 • Wat veranderde ervoor de bovenlaag van de bevolking
  1. kooplieden wilden van hun rijkdom genieten, zij wilden zich onderscheiden van anderen bijvoorbeeld door het laten bouwen en inrichten van fraaie woonhuizen
  2. vorsten en edelen wilden meer macht krijgen. Zij vonden dat de Kerk zich niet met hun bestuur moest bemoeien
  3. Kunstenaars wilden de stijl van de Grieken en Romeinen overnemen. Er waren er ook die een eigen stijl wilden ontwikkelen. zij wilden zelf bepalen wat ze maakten. De kunstenaars begonnen nu ook hun kunstwerken van hun naam te voorzien. Veel middeleeuwse kunstenaars bleven anoniem. Zij waren zelf als kunstenaars niet belangrijk. Het ging om het kunstwerk, om wat werd uitgebeeld
  4. Geleerden wilden net als de Grieken en Romeinen onderzoek doen op gebieden die zijzelf belangrijk vonden. Ook al had de Kerk hier bezwaar tegen. 
 • Aantrekkingskracht van het protestantisme op verschillende bevolkingsgroepen:

  - Adel: grondbezit van de kerk verdeeld onder leden
  - Gegoede burgerij: Had werken beloond bij protestanten
  - Boeren en armen: ergernis rijkdom katholieke kerk, protestantse leiders kwamen op voor de boeren en de armen
 • Vanaf wanneer verkenden de portugeen de afrikaanse kust
  1500
 • Wat had Luther voor kritiek op de katholieke kerk?
  - Fouten vertaling bijbel
  - Aflaten handel
  - Rijkdom van de kerk
  - Levensstijl van de geestelijken
  - Heiligvereneging en beelden
 • Waarom verkenden de portugezen de afrikaanse kust
  Ze zochten steun bij volken die hen wilden helpen bij de strijd tegen de moslims.Deze hadden Noord afrika en ook delen van Spanje en porugal. Ook waren de Portugezen op zoek naar visgronden en naar volken om handel mee te drijven. En de portugezen wilden een zeeweg naar Azie zoeken. Want dan  konden ze zelf specerijen en zijde uit het oosten halen in plaats van ze te moeten kopen van de moslims.
 • Belangrijke opvattingen van Luther:

  - De bijbel is de enige bron van geloof
  - Elke gelovige heeft het recht de bijbel op zijn eigen manier uit te leggen
  - De mens kan alleen in de hemel komen door geloof ( en echt berouw als hij heeft gezondigd)
  - De vorst is in elke staat het hoofd van de kerk
  - Onderdanen moeten de vorst altijd gehoorzamen, ook als de vorst zich misdraagt
 • Wanneer bereikte de Portugezen (land)
  1488 de zuidelijke punt van Afrika kaap de goede hoop
 • 1517 de monnik Luther uit openlijk kritiek op de kerk (handel en aflaten) --> de paus wil niets hervormen, Luther word door hem in de ban gedaan --> intussen groeit zijn aanhang (van boeren tot vorsten) --> Luther breekt met de paus en begint eigen kerk 'Protestantisme' --> godsdienstoorlogen in het Duitse rijk
 • Wat stichtten de portugezen op verschillende plaatsen 
  factorijen 
 • Om welke vier redenen was de leer van Luther aantrekkelijk voor vorsten?
  1. De vorsten werden het hoofd van de kerk
  2. Onderdanen moesten zich altijd gehoorzamen aan de vorst
  3. Als de kloosterorden werden afgeschaft, konden de vorsten de bezittingen van deze kloosters overnemen
  4. Karel V, in 1519 keizer van het Duitse rijk geworden, wilde zijn macht vergroten. De Duitse vorsten wilden zelf de macht in hun vorstendommen uitoefenen
 • factorij
  handespost
 • In 1524 kwamen ontevreden boeren in opstand. Het Lutheranisme bood oplossingen voor hun grote armoede:

  - Zij vonden dat de adel en de kerk hun te zware lasten (pacht en herendiensten) oplegden. Luther wilde een einde maken aan het kerkelijk grondbezit.
  - Zij mochten zelfs van Luther de bijbel lezen en lazen daarin dat zij evenveel recht op vrijheid, op grond, planten en dieren hadden als de adel en de geestelijkheid

  Maar Luther koos toch voor de kant van de vorsten. In 1525 werd de opstand van de boeren op bloederige wijze gestopt
 • Waaruit bestond een factorij 
  een fort, haven, wat pakhuizen en woningen
 • Calvijn, het Calvisme (1509-1564)

  - Bijbel enige bron van gezag
  - Sober leven, weinig rijkdom
  - Mens is zondig / slecht
  - Gelovigen besturen zelf de gemeente
  - Verspreid zich vanuit Zwitserland over Europa (o.a. Nederland)
 • Wat konden schepen die verre reizen maakten bij een factorij
  verse groente en fruit inslaan
 • Verschil tussen Luther en Calvijn:

  Luther: door een goed leven te leiden kun je in de hemel komen (genade krijgen)
  Calvijn: vanaf je geboorte staat als vast of je naar de hel om naar de hemel gaat ( predestinatieleer )
  Luther: Vorsten mogen in hun gewest het geloof regelen
  Calvijn: vorst heeft niets te zeggen over de kerk/geloof, het volk mag zelfs in opstand komen tegen een koning die niet het ware geloof dient --> de Nederlanden
 • Wat namen de portugezen in Azie over
  De Portugezen namen in Azie een groot deel van de handel van de Arabische en chinese handelaren 
 • Hoe heet het tegen gaan van de Reformatie of de Hervorming?
  De Contra-Reformatie
 • Wat waren Arabieren en chinezen
  Goede zeelui en handelaren
 • Contra-reformatie

  - Was een tegenreactie van de katholieke kerk op de reformatie
  - Protestanten werden vervolgd
  - Godsdienstoorlogen tegen protestantse Duitse vorsten
  - 1555 einde ruzie protestanten en katholieke kerk in Duitsland
 • Wat leverde handel van het ene naar het ander aziatische land op 
  grote winsten
 • Contra-Reformatie leidt tot barok:

  - De barok was een voortzetting van de Renaissance, maar in een uitbundiger vorm
  - Aan de regels uit de Grieks-Romeinse cultuur werd niet meer gehouden
  - De barok ging men toepassen op gebieden als bouwkunde, schilderkunst, muziek, dans en letterkunde
 • Wanneer kregen de Hollanders de grootste invloed in Azie
  in de 17de eeuw
 • Gevolgen Barok:

  - Uiteenvallen van de christelijke kerk
  - Het ontstaan van godsdienstoorlogen
  - Toenemen van godsdienstige onverdraagzaamheid
  - Vorsten besluiten slechts één godsdienst in hun land to te staan
 • De inheemse bevolking was het vaak niet eens met de komst van de Europeanen. De Europeanen hadden echter veel betere wapens. meestal was een aantal schoten met de de scheepskanonnen voldoende om de inheemse bevolking tot samenwerking te bewegen.
 • We had het continent Amerika ontdekt
  Columbus
 • hij noemde de mensen die daar woonden indianen vernoemd naar indie. Ook nadat Magelhaen er door naar het westen te varen er in geslaagd was. 
 • De Spanjaarden stichtten in Amerika geen factorijen maar een kolonie: zij veroverden grote gebieden waar landgenoten zich konden vestigen. Ook de Prtugezen stichten in Amerika een kolonie, het latere Brazilie Zo ontstonden er 2 grote kolinen midden en zuid Amerika. Vanuit Europa vertrokken er grote groepen mensen naar om daar te gaan wonen. De Indianen werden van hun grond verdreven of gedood of gedwongen voor de Europese kolonisten te werken. Europeanen waren sterker, doordat zij paarden en vuurwapens hadden. Beide waren toen nog onbekend in Amerika
 • Wat was het belangrijkste voor de kolonisten
  de rijke zilvermijnen 
 • Wat vertrok elk jaar vanuit mexico naar spanje
  een zwaarbewapend zilvervloot
 • Wat gingend de Europeanen in het binneland doen
  vee houden
 • Wat werden er in de kustgebieden en op de eilande hgesticht
  plantages
 • plantages
  land bouwbedrijven
 • wat werd  daar verbouwd 
  suiker en later ook tabak en koffie verbouwd
 • Gevolg van ontdekkingsreizen
  vertrokken er in de nieuwe tijd miljoenen mensen naar alle delen van de wereld
 • Wie trokken naast de Afrikaanse slaven naar Europese kolonien
  aziaten op zoek naar werk. De meesten vertrokken uit vrije wil, anderen werden door de Euopeanen weggevoerd om als goedkope arbeidskrachten in hun kolonien 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer werd de nieuwe staat opgericht
in 1588
Wat gebeurde er in 1588?
De Republiek Der Zeven Verenigde Nederlanden ontstond
Wat is de Unie van Atrecht?
Verbond tegen de calvinistische opstandelingen
Wat gebeurde er op 1 april?
De watergeuzen veroverden in naam van Willem van Oranje Den Briel
Van wanneer tot wanner duurde de 80 jarige oorlog?
Het was van 1568 tot 1648
Waar vluchtte Willem van Oranje naartoe om een opstand te beginnen tegen Filips II en hoe heette dat?
Hij vluchtte naar Duitsland, en het werd de 80 jarige oorlog genoemd
Wat kwam Alva in de Nederlanden doen in 1567?
Hij ging de mensen straffen die zich hadden verzet tegen de regering
Wie wees Filips II aan als nieuwe landvoogdes van de Nederlanden?
Zijn halfzus Margaretha
Wie volgde in 1555 Karel V op als heer van den Nederlanden en koning van Spanje?
Zijn zoon Filips II
Hoe heet het tegen gaan van de Reformatie of de Hervorming?
De Contra-Reformatie