Summary Standpunt / 2 Havo/vwo / deel Leerboek

-
ISBN-10 9055739480 ISBN-13 9789055739486
137 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Standpunt / 2 Havo/vwo / deel Leerboek ". The author(s) of the book is/are Jan de Leeuw. The ISBN of the book is 9789055739486 or 9055739480. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Standpunt / 2 Havo/vwo / deel Leerboek

 • 1 jodendom

 • Belangrijkste geloofspunten van het jodendom

  een god

  het geloof in de Messias

   

 • Boeddhisme

  Boeddha

 • Christendom
  Jezus
 • Feminisme
  Simon de Beauvoir
 • Hindoeïsme
  Ghandi
 • Humanisme
  Erasmus
 • Islam
  Mohammed
 • Jodendom
  Mozes
 • Marxisme
  Karl Marx
 • 1.1 esther weinstein: een joods meisje

 • Boeddhisme
  Boeddha
 • Christendom
  Jezus
 • Feminisme
  Simon de Beauvoir
 • Hindoeïsme
  Ghandi
 • Humanisme
  Erasmus
 • Islam
  Mohammed
 • Jodendom
  Mozes
 • Marxisme

  Karl Marx

 • De buitenkant van levensbeschouwing

  1. Inspirerende personen

  2. Belangrijke geschriften

  3. Rituelen, feesten en symbolen

  4. Organisaties

 • stimuleren
  proberen op hun eigen gebied het allerbeste te presteren en zien daarbij hun sterren als hun voorbeeld
 • Letterlijke weergave van inspireren 
  inblazen
 • Gemeenschappelijke levensbeschouwingen leggen hun levensbeschouwing vaak schriftelijk vast. Noem de drie voordelen daarvan.

  1. dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de aanhanger en de leden van de eigen levensbeschouwing

  2. dat een levensbeschouwing aantrekkelijk wordt voor anderen

  3. het derde voordeel is van een geschrift is dat herkenbaar word bij welke (gemeenschappelijke) levensbeschouwing iemand hoort

 • heilige boeken (Koran, Bijbel, TeNaCH etc.) worden ook wel ....... genoemd
  bronnen
 • Mythen:
  is een vertelling die een fundamentele waarheid bevat over de oorsprong en het doel van het menselijk bestaan
 • Mythen is afgeleid naar het Griekse:

  Muthos
 • Scheppingsverhalen:
  verhalen uit de heilige boeken over hoe de wereld is ontstaan
 • heilige boek van Boeddhisme
  Pali Canon
 • heilige boek van Christenen
  Bijbel
 • heilige boek van Feminisme
  De tweede sekse
 • heilige boek van Hindoeïsme
  Veda's
 • heilige boek van Humanisme
  Beginselverklaring Humanistisch Verbond
 • heilige boek van Islam
  Koran
 • heilige boek van Jodendom
  TeNaCH (oude testament)
 • Marxisme
  Das kapital
 • noem alle samenlevingen die behandelt worden

  1. Boeddhisme

  2. Christendom

  3. Feminisme

  4. Hindoeïsme

  5. Humanisme

  6. Islam

  7. Jodendom

  8. Marxisme

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waarom veel beeldende taal in lbs?
1. Beeldende taal is geschikt om lbs uit te drukken
2. Met beeldende taal kun je ingewikkelde dingen heel kort zeggen. (bv. God is voor mij het licht in het duister
3. Mensen zijn esthetische wezens: ieder mens heeft gevoel over wat mooi en lelijk is.
beeldende verhalen voorbeelden:
sprookjes, mythen, legenden, sagen, parabels, fabels, etc. Deze verhalen moet je niet letterlijk nemen.
Er staat een ster aan de hemel
zakelijk
Onno is een boom van een kerel
beeldend
beeldende/metaforische taal
je maakt gebruik van beelden. Beelden zijn woorden die naar iets anders verwijzen.
zakelijke taal
taal die de dingen letterlijk beschrijft .
wie is de grondlegger van het moderne Turkije 
Mustafa Kemal ataturk 
wat zien moslims als de begin van de islam
allah was er altijd, daarmee de islam ook   
hoe kijken moslims aan tegen lijden
als een beproeving van god 
als een straf van god 
als een loutering van god   
als wat wordt Adam gezien door de islam 
de eerste mens waarmee god een verbond sloot