Summary Starten met marktonderzoek : snel en praktisch aan het werk

-
ISBN-10 9001700268 ISBN-13 9789001700263
196 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Starten met marktonderzoek : snel en praktisch aan het werk". The author(s) of the book is/are M A Broekhoff onder van M A Broekhoff, H A M Stumpel. The ISBN of the book is 9789001700263 or 9001700268. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Starten met marktonderzoek : snel en praktisch aan het werk

 • 1 chapter one kennismaking

 • Wat betekend marktonderzoek?
  Markt onderzoek is het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn van een marketingprobleem.
 • een markt onderzoek bevat drie belangrijke gegevens maak de volgende zinnen af.
  marktonderzoek gescheidt:
  marktonderzoek houdt in:
  marktonderzoek heeft betrekking op?
  1.systematisch en objectief
  2.het zoeken en analyseren van gegevens
  3.op marketingprobleem.
 • Marktonderzoek begint met een stappenplan. Een stappenplan heeft 5 stappen benoem deze stappen.
  1: Probleem definiering/pva
  2: Deskresearch
  3: Kwalitatief onderzoek.
  4: enqueteren/vragenlijst
  5: rapporteren/adviseren
 • stap 1
  probleem
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten opdrachtgevers.
  Dit zijn drie benoem ze alle drie en benoem de grootste verschillen tussen deze drie.
  1: Multinationals.
  Hebben een eigen onderzoeks team, huren ook extern in, uitkomst heeft vaak betreking op commercieële beslissingen.
  2: MKB.
  Huren een extern bureau in. vaak kleinere onderzoeken en regionaal. ook commercieël van aard.
  3:Overheden.
  Huren vaak een extern bureau in, willen weten of er draagvlak is voor bepaalde beslissingen. minder commercieël.
 • Waar staat de afkorting MOA voor?
  Markt Onderzoek Associatie
 • Wet persoonsregistratie (WPR) bevat 4 grote gevolgen/regels.
  Welke vier regels zijn hiervan toepassing?
  1: Persoons gegevens zijn onmisbaar.
  2: gebruik de gegevens alleen voor marktonderzoek.
  3: Respondenten mogen niet herekend worden.
  4: Na afloop moet de enquetes weggooien.
 • Wat zijn de opbrengsten/doel van een marktonderzoek?
  Het nemen van goede beslisigen.
 • Een marktonderzoek kan worden uitbesteed aan 3 verschillende uitvoerders.
  Welek drie verschillende uitvoerders zijn dit?
  en wat zijn de voordelen en nadelen.
  1: een student of een stagair
  Goedkoop kost relatief gezien meer tijd en de student moet worden begeleid.
  2: een freelancer of een klein bureau.
  Meer zekerheid goedkoper dan een groot bureau maar duurder dan een student en er moet even goed controle blijven.
  3: door een grote marktonderzoek bureau.
  Kwaliteit mag worden verwacht en een groot bureau heeft meer gezag echter is het wel stukken duurder.
 • Kosten van marktonderzoek wordt gedaan op drie verschillende manieren.
  Benoem de drie.
  1: Kosten uren hoeveel uren worden er ingestoken(projectleiding)
  2: kosten Interne ondersteuning(secretaresse)
  3: het veldwerk (aantal gesprekken/ enquetes)
 • Hoe kan een marktonderzoeker de kosten van een marktonderzoek verlagen?
  Hiervoor bestaat een zo genoemde Omnibisenguete.
  Hier wordt een bepaald onderzoek gehouden in hetzelfde onderzoeks gebied, of doelgroep. meerder vragen op een vragen lijst van verschillende opdrachtgevers.
 • Als de offerte gemaakt wordt wat staat hier dan in beschreven?
  dit zijn er vier eerste krijg je kado
  1: prijsopgave.
  2: tijdspad
  3: arbeidskosten
  4: BTW kosten
 • 1.1 Wat is marktonderzoek?

 • Tracking trough portal
  cookies die het onderzoeksbureau stelt om het pannelilid te herkennen
 • Online dashboard
  applicatie, die online leergedrag registreert
 • Provisiekast onderzoek
  wordt inzicht verlegen in de mate van penetratie van een bepaald artikel

 • Kijk onderzoek
  vastgesteld welke televisie aanstaat en op welke zender

 • Pantrycheck
  kijken naar wat voor merken of producten mensen in huis hebben
 • kijk(dichtheids)onderzoek
  webmeter--> elke keer als je op een website gaat
 • dustbincheck
  vuilnisbak onderzoek
 • RFID chips
  Radio frequency identification, chip onder de huid van een vrijwilliger, verplaatsingspatroon en kan worden omgezet in het gedrag van mensen in winkels te bestuderen
 • Participatieve observatie
  De observator gaat bij de consument thuis kijken hoe deze bepaald producten gebruikt
 • Noem de vormen van observatie bij de consument
  pantrycheck
  kijk(dichtheids)onderzoek
  Scanningspannel
  Dustbincheck
  RFID - chips
  Participatieve observatie
  Tracking trough portal
  Online dashboard
  Provisiekast onderzoek
  Kijk onderzoek
 • Noem de vormen van observatie op verkooplocatie
  detaillistenpanel
  Mysteryshopper
  Camera gebruik
  Winkelgedrag
  Testwinkel
  Computer stimulaties
 • Detaillistenpanel
  een vaste groep winkels die hun kassa verkopen rapporteren, is het mogelijk de verkopen van producten te registreren
 • Mysteryshopper
  schijnaankoper als potentiele aankoper. stelt vragen en observeert

 • Camera gebruik
  camera's in de in de winkel
 • Testwinkel
  Een nieuw product kan worden uitgeprobeerd in een testwinkel, testen of aankoop gedrag effectief is
 • Winkelgedrag
  op consumenten gelet worden, hoeveel klanten kijken er bijvoorbeeld naar een bepaald artikel
 • computer stimulaties
  Winkel wordt nagebootst, is goedkoper wel minder betrouwbaar
 • Noem de vormen van observatie in een testcentrum
  Meten van attentiewaarde
  Smaakonderzoeken
  Testkeuken
 • Meten van attentiewaarden
  Proef persoon krijgt een artikel, kan zich ermee vertrouwd maken. Vervolgens een krijgt de persoon een serie afbeeldingen te zien. Er wordt gemeten in hoeveel tijd de persoon het artikel herkend
 • Smaakonderzoeken
  Proeven van steeds twee producten, deze worden beoordeeld

 • Testkeuken
  hier kunnen proefpersonen producten bereiden, proeven en beoordelen
 • Vormen van observatie hulpmiddelen
  Tachistocoop
  Pupilometrische camera
  Eye-movement- camera
  Psychogalvanmeter
  Hoekmeter
  Facereader
  Facial coding

 • Tachistocoop
  diaprojector waarmee een afbeelding wordt getoond, steeds wordt gevraagd wat hij zag
 • Pupilometrische camera
  meet in hoeverre de pupil wijder wordt bij het kijken
 • Heat map
  Waar de respondent veel naar heeft gekeken, bij pupilometrische camera

 • Gaze path
  Volgorde waarin de respondent naar verschillende plekken heeft gekeken, bij pupilometrische camera
 • Psychogalvanmeter
  Meet de verandering van de elektrische weerstand van de handpalm met zwakke elektrische stroom
 • Hoekmeter
  Draaischijf, waarop een object wordt bewogen, het communicatievermogen van een bepaald object kan op deze manier worden gemeten
 • Facereader
  gelaatexpressies zijn autonoom, wat speelt er af bij de proefpersoon wanneer hij het object te zien krijgt
 • Facial coding
  toont in feite de spiegel van de ziel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

stap 1
probleem
Staafdiagram:
Is erg handig als je verschillende productgroepen of klassen van gegevens hebt, die je onderling wilt vergelijken.
Cirkeldiagram:
Als je een totaal wilt opsplitsen in percentages.
Lijndiagrammen:
Zijn vooral geschikt om ontwikkelingen in de tijd te laten zien.
Een integere illustratie voldoet aan de volgende eisen:
De lezer kan de illustratie eigenlijk alleen maar op de enige juiste wijze interpreteren.
De tabel of grafiek geeft een compleet beeld van de gepresenteerde boodschap.
Aanbeveling:
Houdt in dat jij als onderzoeker zegt wat je vindt dat er moet gebeuren.
Een marktonderzoeksverslag bevat altijd de volgende onderdelen:
Omslag
Titelpagina
Inhoudsopgave
Inleiding
Conclusies en aanbevelingen
Methode
Gennumerde hoofdstukken
Literatuurlijst
Bijlagen
Samenvatting
Het schrijven van een rapport bestaat uit zes stappen:
De voorbereiding op het eigenlijke schrijven.
Het opstellen van een tekstschema.
Het schrijven van een voorlopige versie.
Het schrijven van een definitieve versie.
Het schrijven van de conclusies en aanbevelingen.
De afwerking van de tekst.
Een onderzoeksplan is:
Een stuk op papier waarin je duidelijk aangeeft wat je wil gaan doen. Het doel van het onderzoeksplan is dat je vast legt wat je gaat doen, wanneer, wie verantwoordelijk is voor bepaalde deelproducten...
Definitie van de doelstelling van marktonderzoek:
In de doelstelling van een onderzoek omschrijft men welke informatie het onderzoek oplevert en hoe deze informatie kan bijdrage aan concrete besluitvorming.