Summary statistics for the behavioral sciences

-
393 Flashcards & Notes
5 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "statistics for the behavioral sciences". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe noem je een steekproef waarbij Je kiest voor mensen die specifieke kenmerken hebben die belangrijk zijn voor het onderzoek 
Doelgerichte 
Beschrijf doelgerichte steekproef
Je kiest de mensen die specifieke kenmerken hebben die belangrijk zijn voor het onderzoek 
Hoe noem je de volgende steekproef Gemakssteekproef ( wie wil)Quatasteekproef   ( let je op kenmerken)
Niet aselect
Noem niet aselecte steekproeven (2)
Gemakssteekproef ( wie wil)
Quatasteekproef   ( let je op kenmerken)
Welke steekproef wordt gebruikt:Maak een lijst van alle elementen op de basis van geografisch gebiedtrek een steekproef van clysters Trek binnen cluster een steekproef van elementen 
Getrapte steekproef 
Getrapte steekproef

Maak een lijst van alle elementen op de basis van geografisch gebied
trek een steekproef van clysters 
Trek binnen cluster een steekproef van elementen 
Welke vorm van steekproef gebruik je bij de volgende opsommingMaak een lijst van alle elementen op basis van geografisch gebiedTrek een steekproef uit de cluster
Cluster steekproef
Wat is een cluster steekproef
Maak een lijst van alle elementen op basis van geografisch gebied
Trek een steekproef uit de cluster
Welke steekproef heeft de volgende eigenschappen:Maak een lijste met elementen Verdeel de populatie in strata Trek binnen elke stratum een aselecte steekproef ( tekenen) 
Gestratificeerde 
Wat is gestratificeerde aslecte steekproef 
Maak een lijste met elementen 
Verdeel de populatie in strata 
Trek binnen elke stratum een aselecte steekproef ( tekenen)