Summary Statistiek

-
165 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Statistiek

 • 1.1 inleiding en ethiek

 • Waarom wordt wetenschap beoefend?
  Wetenschap is een methode om te leren over de realiteit.
  Wetenschap biedt systematische methoden van informatieverzameling en -verwerking om de realiteit in kaart te brengen. Wetenschap zorgt voor de ontwikkeling van verschillende producten en diensten, maar levert ook informatie waar beleid op gebaseerd kan worden.
 • Wat is empirisch onderzoek?
  Empirisch onderzoek: onderzoek waarbij data wordt verzameld. 
 • Uit welke fasen bestaat empirisch onderzoek?


  Empirisch onderzoek bestaat uit 5 fasen:
  • Onderzoeksvraag formuleren
  • Studie ontwerpen
  • Data verzamelen
  • Data analyseren
  • Rapporteren 
 • Waarom is empirisch onderzoek ook een iteratief proces?
  Een empirisch onderzoek is ook een iteratief proces,;
  • Op de rapportage kunnen nieuwe onderzoekvragen volgen
  • Bij het ontwerpen van de studie is het vaak al nodig om analyses uit te voeren
  • Delen van de rapportage kunnen vaak al eerder geschreven worden voordat er data is (inleiding)
  • Bij het ontwerpen van de studie dient de vraag vaak bijgesteld te worden. 
 • Waarom zijn ethiek en integriteit belangrijk in wetenschappelijke onderzoeken?
  • De objecten van onderzoek in de psychologie en onderwijswetenschappen zijn meestal mensen. Deelnemers steken tijd en moeite in deelname, maar kunnen bovendien schade ondervinden door deelname aan een studie (Stanford Prison Experiment)
  • Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd met publieksgeld. Dat geeft onderzoekers de zware verantwoordelijkheid om hun uiterste best te doen te zorgen dat het onderzoek de moeite van de investering en kosten waard is, repliceerbaar is, en dat alle stappen transparant en herleidbaar zijn.
 • Hoe wordt een onderzoek ethisch getoetst?
  1. Ethische commissies maken een afweging van de kosten van een studie (dus zowel mogelijke negatieve gevolgen voor deelnemers als financiƫle kosten) en van de mogelijke opbrengsten
  2. Daarnaast wordt bijvoorbeeld gekeken naar bescherming van de deelnemers
  3. Ook beoordeelt een ethische commissie of anonimiteit van deelnemers is gewaarborgd en of er goed met de data wordt omgegaan tijdens en na het onderzoek
 • Wat is informed consent?
  een overeenkomst tussen de onderzoekers en de deelnemers aan een studie. Dit is een garantie dat deelnemers volledig vrijwillig meedoen en niets doen dat ze niet willen.
 • Wat geven deelnemers in een overeenkomst van informed consent aan?
  dat ze:
  • de gelegenheid hebben gehad om de achtergrond-informatie te lezen
  • de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen
  • de gelegenheid hebben gehad om over hun deelname na te denken
  • begrijpen dat ze op elk moment met het onderzoek kunnen stoppen zonder consequenties en zonder opgave van reden.
 • Wat is full disclosure?
  dit houdt in dat volledige openheid wordt gegeven over het onderzoeksproces. De technologische ontwikkelingen maken dit nu ook mogelijk: voordat het internet bestond en opslag van data op servers zeer goedkoop was, werden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek voornamelijk verspreid via wetenschappelijke tijdschriften.
 • Wat is een data management plan?
  in dit plan wordt onder andere beschreven:
  • Hoe data tijdens het onderzoek worden opgeslagen
  • Hoe deze worden geanonimiseerd
  • Wie toegang houden tot de niet-geanonimiseerde (versleutelde) data
  • Hoe deze na afloop van het project langdurig worden opgeslagen.
 • 1.2 validiteit en betrouwbaarheid

 • Wat is betrouwbaarheid?
  De mate waarin een meting bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert.


  De betrouwbaarheid van de resultaten is deels ook afhankelijk van het meetinstrument. Elke test meet bijvoorbeeld andere aspecten of op een ander manier, wat een verschil in de uitslag kan geven.

  Betrouwbaarheid is daarom gedefinieerd als de stabiliteit van een meetinstrument over herhaalde metingen. Een belangrijk aspect van deze definitie van betrouwbaarheid is dat die gebaseerd is op de aanname dat datgene dat wordt gemeten stabiel is.
 • Wat is een meetfout?
  alle verschillende invloeden die een verstorend effect op de uitslag van het onderzoek hebben (ruis, measurement error).

  De meetfout is dus het complement van de betrouwbaarheid. Naarmate er minder meetfout is, is een meting betrouwbaarder, en vice versa.
 • Hoe hoger een meetfout, hoe minder betrouwbaar de uitslag is. 
 • Wat is validiteit?
  De mate waarin een meetinstrument meet wat het moet meten.


  Validiteit heeft betrekking op de vraag of de representatie van een stukje realiteit binnen een onderzoek wel overeenkomt met het stukje realiteit in de echte wereld.

  Om valide te zijn moet een meetinstrument de verschillen die in het echt bestaan reproduceren in de data die in een onderzoek worden verzameld. Deze vereiste gevoeligheid voor variaties kan haaks lijken te staan op de behoefte betrouwbaar te zijn: hoe gevoeliger een meetinstrument is voor subtiele verschillen, hoe eerder ook niet-ter-zake-doende verschillen worden opgepikt, waardoor het meetinstrument minder betrouwbaar wordt.
 • Hoe onderzoek je of iets betrouwbaar of valide is?
  Om te weten hoe betrouwbaareen meting is, kan die bijvoorbeeld een week later worden herhaald. Als wat is gemeten stabiel is gebleven, zou de tweede meting identiek moeten zijn aan de eerste. Hoe meer die tweede meting afwijkt, hoe minder betrouwbaar het meetinstrument dan is.


  Om een indruk te krijgen van validiteitworden vaak andere meetinstrumenten afgenomen om dezelfde of gerelateerde dingen te meten. Als de test steeds ongeveer hetzelfde meet als andere testen dan pleit dat voor de validiteit van die test
 • Benoem bij elk plaatje of het betrouwbaar of valide is
  Zie afbeelding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.