Summary STEM 1.2

-
107 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - STEM 1.2

 • 1.1 Algemeen

 • Noem de twee soorten pleura!
  1. Pleura visceralis 
  2. Pleura parietalis
 • Wat is het pleura visceralis?
  Longvlies, bekleed tot aan het longhilum (=hier lopen aders, slagaders en de bronchus de long in en uit). Op dit punt gaan we over tot de pleura parietalis.
 • Wat is het pleura parietalis?
  Borstvlies, zacht bindweefsel aan de binnenkant van de thoraxwand (borstwand).
 • Waar zorgt de pleura parietalis voor?
  Zorgt ervoor dat de longen mee kunnen bewegen met het ademen.
 • Latijnse benaming voor: longen?
  Pulmonales.
 • Hoe veel kwabben heeft de rechterlong? En welke?
  3:
  1. lobus superior (bovenkwab);
  2. lobus medius (middenkwab);
  3. lobus inferior (onderkwab).
 • Hoe veel kwabben heeft de linkerlong? En welke?
  2:
  1. lobus superior (bovenste);
  2. lobus inferior (onderste).
 • Waarin worden de longen in onderverdeeld op kwabben na?
  Fissurae
 • Wat is de processus vocalis?
  Deel van de cartilago arythenoidea en hecht zich aan de stembanden.
 • Wat is de processus muscularis?
  Deel van het cartilago arythenoidea en zocht voor het openen en sluiten van de stemplooien: zorgt voor de aansturing dus.
 • Noem drie functies van de neusbijholten.
  1. Hoofd minder zwaar maken;
  2. Warmte regeling naar de hersenen;
  3. Resoneren bij stemgeving.
 • Uit welke drie delen bestaat het os hyoideum?
  1. Cornu malus: lange, grote stuk aan de achterkant;
  2. Cornu minus: korte uitsteeksel aan de voorkant;
  3. Corpus, lichaam, voorste stuk.
 • Noem de  5 stappen van de uitademing:

  1.     Ontspannen spieren middenrif en tussenribspieren;
  2.     Naar binnen bewegen van de buik en bol maken middenrif;
  3.     Longvolume wordt kleiner;
  4.     Druk in longen wordt kleiner: stijging druk t.o.v. buitenlucht;
  5.     Lucht stroomt naar buiten.
 • Noem de 5 stappen van de inademing:
  1.     Samentrekken spieren middenrif en tussenribspieren;
  2.    Naar buiten bewegen buik en plat worden middenrif;
  3.    Vergroten longvolume;
  4.    Verlaging druk t.o.v. buitenlucht;
  5.     Naar binnen stromen van de lucht.
 • Wat verstaan we onder vitale capaciteit?
  Alle uitgeademde lucht, capaciteit van d e longen doe je gebruikt + alles wat je ermee kan om normaal te functioneren.
 • Wat is de expiratoire reserve?
  Lucht die je nog kan uitademen na een normale uitademing
 • Wat is de inspiratoire reserve?
  De extra hoeveelheid lucht die je nog kan inademen na een normale inademing.
 • Noem drie onderdelen die zich bevinden in de onderste luchtwegen:
  1. Bronchiën: vertakkingen vanuit de luchtpijp;
  2. Bronchiolen: nog kleinere vertakkingen die zijn gemaakt van kraakbeen tot op zeker hoogte;
  3. Alveolen: longblaasjes. 
 • Noem vier onderdelen die zich bevinden in de bovenste luchtwegen:
  1. Neusholten;
  2. Farunx;
  3. Larynx;
  4. Trachea.
 • Noem de vier neusbijholten, zowel in het Latijns als ik het Nederlands:
  1. Sinus frontalis: voorhoofdsholte;
  2. Sinus ethomoïdalis: zeefbeenholte;
  3. Sinus maxillaris: bovenkaakholte;
  4. Sinus sphenoïdalis: wiggenbeenholte.
 • Wat zit er in die neusbijholten?
  Slijmvliezen
 • Neusschelpen in het Latijns?
  Conchae nasalis
 • Waarvoor zorgt de bovenste neusschelp?
  Voor het ruiken
 • Waarvoor dienen de middelste en de onderste neusschelp?
  Bevochtigen en zuiveren van je neus. En het verwarmen van de lucht.
 • Hoe kom je tot een diagnose bij stemstoornissen? Welke stappen onderga je ?
  Door te kijken naar:

  1. de anamnese;
  2. perceptuele beoordeling;
  3. objectieve beoordeling.
 • Waar let je op als je kijkt naar het habitueel stemgebruik? (7)
  1. Houding
  2. adem (type en beheersing)
  3. stemkwaliteit
  4. resonans 
  5. spreektoonhoogte
  6. spreekvolume
  7. prosodie 
 • Waar let je op als je kijkt naar de stemmogelijkheden? (bij de perceptieve beoordeling) (6)
  1. Steminzet
  2. kopstem of falsetstem op /oehoe/
  3. melodische stemomvang
  4. zingen en roepen
  5. aerodynamische metingen 
  6. nasaliteit 
 • Wat doe je en waar kijk je naar bij de perceptuele beoordeling? (3)
  Je gaat uit van je eigen waarneming, het is dus subjectief.

  1. habitueel stemgebruik;
  2. stemmogelijkheden;
  3. stemproeven 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.