Summary Stemstoornissen handboek voor de klinische praktijk

-
ISBN-10 904413244X ISBN-13 9789044132441
332 Flashcards & Notes
22 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Stemstoornissen handboek voor de klinische praktijk
 • Marc De Bodt Louis Heylen Fons Mertens Jan Vanderwegen Paul Van de Heyning
 • 9789044132441 or 904413244X
 • 2015

Summary - Stemstoornissen handboek voor de klinische praktijk

 • 1.1.1.1 Het larynxskelet

 • Waar bestaat het larynxskelet uit? (1 bot, 2 kraakbenen, 3 cartilagines, nog iets)
  Hyoid (tongbeen)

  Thyroidkraakbeen (schildkraakbeen)
  Cricoidkraakbeen (ringkraakbeen)

  Epiglottis (strottenklepje)

  Cartilagines arytenoideae (bekerkraakbeentjes)
  Cartilagines corniculatae (puntjes op arythenoideae)
  Cartilagines cuneiformes (niet altijd aanwezig)
 • 1.1.1.2 De larynxmembranen

 • Hoe worden de membranen van de larynx verdeeld?
  1. Thyrohyoidmembraan 
  2. Fibro-elastisch membraan
  • membrana quadrangularis
  • conus elasticus
 • Het thyrohyoidmembraan verbindt de bovenzijde van het thyroid via de binnenkant met de bovenkant van het hyoid.
  De rand en het midden zijn verdikt en zijn het laterale- en mediale thyrohyoidale ligament

  Aan de voorkant (anterieur) begint de pre-epiglottische ruimte

  Aan beide zijden komt de bovenste neurovasculaire laryngale bundel binnen
 • Waar ligt het membrana quadrangularis? Waar hecht het aan?
  boven de stemplooien, tussen de arythenoiden en de zijkant van de epiglottis

  Hechting aan de valse stemplooien en loopt door tot de sinus van morgagni
 • Wat doen de corniculate en cuneiforme kraakbeentjes?
  Ze zorgen dat de larynx een open buis is door steun in wekere delen. Ze hebben geen functie in stemvorming.
 • 1.1.1.3 De larynxspieren

 • Noem de vijf intrinsieke larynxspieren
  CT: Cricothyroideus
  TA: Thyroarythenoideus
  LCA: cricoarythenoideus lateraal
  PCA: cricoarythenoideus posteroir   
  IA: Interarytenoideus
 • Wat is het vestibulum laryngis?
  Gebied van de larynxtoegang tot de stemplooien
 • Wat is het vestriculus larnyngis? + andere naam
  Gebied tussen valse en ware stemplooien 
  Sinus van Morgagni
 • Noem de 9 extrinsieke spieren en de 2 groepen waarin ze verdeelt zijn
  Suprahyoidale spieren (heffers; boven de larynx)
  • Digasticus
  • Geniohyoideus
  • mylohyoideus
  • stylohyoideus
  • hyoglossus


  Infrahyoidale spieren (dalers; onder de larynx)
  • omohyoideus
  • sternohyoideus
  • sternothyroideus
  • thyrohyoideus 
 • Overzicht intrinsieke en extrinsieke spieren leren!
 • Wat is de taak van de suprahyoidale spiergroep?
  Ze zorgen voor de heffing van de larynx. Heffen is belangrijk bij slikken en het zingen van hoge tonen
 • Wat is de taak van de infrahyoidale spiergroep?
  Dalers. Ze vergroten de ruimte boven de larynx (pharynx, keelholte), wat zorgt voor meer resonans.
 • 1.1.1.4 De innervatie van de larynxspieren

 • Welke zenuwen innerveren de intrinsieke larynxspieren?
  • Nervus Vagus (n.X)
   • Nervus pharyngealis
   • Nervus laryngeus superior
    • Interne tak (NLS int)
    • Externe tak (NLS ext)
   • Nervus laryngeus inferoir (recurrens) (NLR)
 • Waar komt de nervus vagus vandaan voor hij zich vertakt in de larynx?
  Uit de schedelbasis
 • Wat doet de nervus pharyngealis?
  Verzorgt innervatie van de farynx (keelruimte) en (het grootste gedeelte van) het zachte gehemelte. Nodig voor spraak, niet voor larynx
 • Wat doet de interne tak (NLS int) van de nervus laryngeus superior?
  Sensorische gewaarworing (gevoel) aan de binnenzijde van de larynx
 • Wat doet de externe tak (NLS ext) van de nervus laryngeus superior?
  Innervatie van de cricothyroideus
 • Wat doet de Nervus Recurrens (NLR)? En hoe loopt deze?
  Motorische sturing van intrisieke spieren, behalve CT

  Zenuw gaat eerste de larynx voorbij de borstholte in en gaat dan weer omhoog de larynx in
 • Welke drie zenuwen zorgen voor innervatie van de extrinsieke spieren?
  Nervus trigeminus (V)
  Nervus facialis (VII)
  Nervus hypoglossus (XII)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Stemstoornissen handboek voor de klinische praktijk
 • Marc De Bodt
 • 9789044121254 or 9044121251
 • 2008

Summary - Stemstoornissen handboek voor de klinische praktijk

 • 1 Anatomie en fysiologie

 • voice speech organs
  resonator
  articulator
  generator
  actuator
 • tidal volume
  the volume of air exchanged in one cycle of respiration
 • Inspiratory reserve volume
  the volume of air that can be inhaled after tidal inspiration
 • Expiratory reserve volume
   the volume of air that can be exhaled following passive tidal expiration
 • residual volume
  the volume of air remaining in the lungs after maximum exhalation
 • key functions of the larynx
  - respiration
  - airway protection
  - building up pressure in the airway
 • hyoid bone
  tong been boven aan larynx
 • epiglottis
  strottenklepje 
 • larynx membranes
  thyroid mebraine
  quandrangular membraine
  Cricothyroid membraine
 • quandrangular
  false vocal chords
 • frequency
  the mass of the vocal fold can change between muscle, mucosa and the lamina propria
 • Dynamic aspect
  aerodynamic
  myoelastic force
  longitudinal tension
  viscousness

 • Looking down on the vocal fold
  1. base of tongue
  2.epiglottis
  3.false vocal folds
  4.true vocal folds
  5.glottis
  6.inner lining of trachea
  7.corniculate cartilage
 • false vocal folds craniaal true vocal folds caudaal
  first de false vocal folds then the true vocaal folds
 • Sinus of morgagni
  space between the false and true vocal folds
 • elavating hyoid and larynx
  Digastricus muscle
  mylohyoid muscle
  stylohyoid muscle
  geniohyoid muscle
 • Depressing Hyoid and larynx
  Thyrohyoid muscle
  Omohyoid muscle
  sternohyoid muscle
  sternothytoid muscle
 • generator: larynx
  cartilages
  instrinsic muscle
  extrinsic muscle
  joints
  membranes

 • musocal wave
  schifting of the epitheliumand the connective tissue through the superficiallayer lamina propria
  shifting edges of the vocal folds
 • frenquency
  the mass of the vocal fold can change between muscle, mucosa and the lamina propria
 • valleculea
  little valleys between the tongue and the epiglottis
 • cricothracheal ligament
  attaches the trachea to the larynx
 • friboelastic membrane
  includes the vocal ligament
 • vestibule
  the first cavity of the larynx
 • ventricular folds
  false vocal folds
 • voiceless phoneme
  speech sound produced without the vocal folds
 • subglottis 
  area below the vocal folds
 • what type of vocal fold problem results in respiration being compromised
  abducter paralysis
 • what is inflammation of the vocal folds
  laryngitis
 • how many layers of tissue does vocal folds have
  5 layers
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke elementen horen bij prosodie?
Toonhoogte, intonatie, accentuatie, tempo, ritme en pauzering
Wat is het doel van 'respiratie' in de directe therapie?
Opbouwen van een betere controle van de uitademing in relatie tot de weerstand op de stemplooien
Wat is relaxatie en waar is het goed voor in de directe therapie?
Het ontspannen van de spierspanning rondom de larynx. Het draagt bij tot een goede stemplooi-sluiting en -trilling
Waarom is het belangrijk te beginnen met het corrigeren van de houding?
Een dynamisch lichaam is de basis voor een optimale stemgeving
Welke zeven aspecten vallen onder directe therapie?
 1. Houding
 2. Relaxatie
 3. Respiratie
 4. Fonatie
 5. Articulatie
 6. Resonantie
 7. Prosodie
Welke zes dingen vallen onder indirecte stemtherapie?
 1. Kennis en inzicht in het eigen probleem
 2. stemrust
 3. persoonlijkheidsfactoren
 4. omgevingsfactoren
 5. stemhygiëne
 6. stemopvoeding
Wat is het gevaar van airconditioning?
Verhoogde kans op de verspreiding van schimmels 
uitdrogend effect op de slijmvliezen
Wat is een ideale luchtvochtigheid voor de stem? Wat gebeurd er bij te droge lucht?
50-60%
De slijmvliezen van het strottenhoofd worden sneller geprikkeld
Wat doen de stemplooien bij fluisteren?
Het voorste 2/3 deel van de stemplooien (het membraan) gaat richting sluiting
Wat zijn alternatieven voor keelschrapen?
 • Droog slikken
 • Slokje water nemen
 • Zacht kuchen
 • Neurieën
 • zacht zuchten
 • zacht vocaliseren
 • glijtonen of mesi di voce