Summary Stepping stones.

-
ISBN-10 9001742955 ISBN-13 9789001742959
650 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Stepping stones.". The author(s) of the book is/are Annette Lether onder van Ellis Dik Frans Le Roux. The ISBN of the book is 9789001742959 or 9001742955. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Stepping stones.

 • 1.1 grammatica

 • 's en ... of ...

  met 's geef je aan dat iets van iemand is je geeft er dus een bezit mee aan. als een woord in het meervoud al op een -s eindigt, gebruik je alleen ' om bezit aan te geven. als je een winkel, huis, product of een bedrijf van iemand noemt, gebruik je ook 's of '. soms gebruik je bij het aangeven van tijd ook 's de vertaling in het Nederlands ... van vorige week, ... van vorig jaar. bij dingen gebruik je ... of ... om aan te geven dat iets ergens bij hoort. 

 • a lot of, lots of, much, many, little en few

  er zijn meerdere vertalingen voor het woord 'veel' in het engels. in bevestigende zinnen gebruik je a lot of of  lots of. bij enkelvoud gebruik je much in vragende zinnen en ontkenning. bij meervoud gebruik je many in vragende zinnen en ontkenning. om aan te geven dat er ergens te vee; van is, gebruik je too much of too many. too much gebruik je voor woorden die in het enkelvoud staan. too many gebruik je voor woorden in het meervoud. little betekent weinig en a little betekent een beetje. je gebruikt little en a little alleen voor woorden die in het enkelvoud staan. few betekent weinig en a few betekent een paar. je gebruikt few en a few alleen bij woorden die in het meervoud staan.

 • woordvolgorde

  een plaatsbepaling geeft antwoord op de vraag: waar? zo'n bepaling staat meestal aan het einde van de zin, maar kan soms vooraan staan. dit doe je dan meestal om ergens nadruk op te leggen. een tijdsbepaling geeft antwoord op de vraag:wanneer? zo'n bepaling kan vooraan of achteraan in de zin staan. let op dat in het engels de plaatsbepaling altijd voor de tijdsbepaling staat. in het Nederlands is dat vak andersom.

 • zijn

  to be-was-been

 • verslaan

  to beat-beat-beaten

 • worden

  to become-became-become

 • wedden

  to bet-bet-bet

 • bijten

  to bite-bit-bitten

 • blazen

  to blow-blew-blown

 • breken

  to break-broke-broken

 • fokken

  to breed-bred-bred

 • uitzenden

  to broadcast-broadcast-broadcast

 • bouwen

  to build-built-built

 • 1.2 woordjes

 • volkslied

  anthem

 • heel oud

  ancient

 • bezorgd

  anxious

 • goedkeuren

  approve of

 • aarvragen

  apply for

 • achterstevoren

  backwards

 • aankomst

  arrival

 • navel

  belly button

 • asielzoeker

  asylum seeker

 • dwaas

  daft

 • bijwonen

  attend

 • zich schamen

  be embarrassed

 • viering, feest

  celebration

 • je schamen

  feel ashamed

 • burger

  citizen

 • stommeling

  fool

 • verbeteren

   

  improve

 • zeuren over

  nag about

 • kennis

  knowledge

 • naald

  needle

 • proefexamen

  mock exam

 • nu, vandaag de dag

  nowadays

 • gehoorzamen

  obey

 • omhoog doen

  pull up

 • vluchteling

  refugee

 • egoïstisch

  selfish

 • blijven

  remain

 • heel blij zijn, uitzinnig zijn

  be thrilled

 • zweren

  sweer

   

 • nazorg

  aftercare

 • stemmen

  vote

 • ruimdenkend

  open-minded

 • far-fatched

  vergezogd

 • home secretary

  minister van binnenlandse zaken

 • MP

  parlementslid 

 • requirements

  vereisten

 • trade union

  vakbond

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

recall
herinnering, geheugen 
manageable 
behapbaar
werklast, werkbelasting 
workload 
overtreden 
violate 
aanscherpen 
tighten 
vervanging 
substitute 
reduceren, terugbrengen 
reduce 
achterblijven 
lag behind 
huidig(e)
current 
dichterbij komen
approach