Summary Sterkteleer

-
ISBN-10 9043024503 ISBN-13 9789043024501
45 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sterkteleer". The author(s) of the book is/are Russell C Hibbeler SI conversie S C Fan Nederlandse Hugo Sol, Marc van Overmeire, Dirk Lefeber het Engels Louis Rijk Vertalingen. The ISBN of the book is 9789043024501 or 9043024503. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Sterkteleer

 • 1.1 Inleiding

 • wat bestudeerd de sterkteleer
  de relatie tussen de uitwendige belastingen die op een lichaam worden uitgeoefend en de spanning en vervorming als gevolg van de inwendige belastingen binnen het lichaam
 • 1.2 Evenwicht van een vervormbaar lichaam

 • hoe werken de uitwendige krachten op het lichaam
  zij werken als verdeelde of geconcentreerde oppervlaktebelastingen, of als volumekrachten die binnen het volume van het lichaam werken
 • wat levert een resulterende kracht met een grote die gelijk is aan de oppervlakte onder het belasting diagram die aangrijpt in het zwaartepunt van dit gebied
  lineair verdeelde belastingen
 • wat levert een ondersteuning op
  een kracht in een bepaalde richting aan het lichaam dat eraan bevestigd is als het translatie van dat lichaam in die richting voorkomt, en levert een moment op het lichaam als het een rotatie ervan voorkomt
 • waar moet aan voldaan worden om te voorkomen dat een licaam versneld gaat transleren op roteren
  de som van F is nul en de som van M is nul (de evenwichtsvergelijking
 • wat is als eerste belangrijk als je evenwichtsvergelijkingen toepast
  teken eerst het vrij lichaamsschema 
 • waarvoor word de snede methode gebruikt
  om de inwendig resulterende belastingen te berekenen die werken op het oppervlak van het doorgesneden lichaam  Normaalkracht, dwarskracht, wringmoment en buigmoment
 • ANALYSE PROCEDURE
  De resulterende inwendige belastingen op een punt in een dwarsdoorsnede van een lichaam kunnen worden bepaald met behulp van de snedemethode. Hiervoor moeten de volgende stappen worden uitgevoerd.
  ONDERSTEUNINGSREACTIES
  beslis eerst welk segment van het lichaam moet worden bekeken.
  Als het segment wordt ondersteund door een ander lichaam of een verbinding daarmee heeft, moeten voordat de doorsnede van het lichaam wordt gemaakt, de ondersteuningsreacties op het gekozen segment van het lichaam bepaald worden. Teken daarvoor het vrij lichaamsschema van het gehele lichaam en stel vervolgens de benodigde evenwichtsvergelijkingen op om deze reacties te bepalen.
  VRIJLICHAAMSSCHEMA
  Houd alle uitwendige verdeelde belastingen, koppels, wring momenten en krachten die op het lichaam werken precies op hun plaats alvorens een denkbeeldige doorsnede in het lichaam te maken op het punt waar de inwendige resulterende krachten bepaald moeten worden
 • hoe werken de uitwendige krachten op het lichaam
  zij werken als verdeelde of geconcentreerde oppervlaktebelastingen, of als volumekrachten die binnen het volume van het lichaam werken
 • wat levert een resulterende kracht met een groote die gelijk is aan de oppervlakte onder het belasting diagram die aangrijpt in het zwaartepunt van dit gebied
  lineair verdeelde belastingen
 • wat levert een ondersteuning op
  een kracht in een bepaalde richting aan het lichaam dat eraan bevestigd is als het translatie van dat lichaam in die richting voorkomt, en levert een moment op het lichaam als het een rotatie ervan voorkomt
 • waar moet aan voldaan worden om te voorkomen dat een licaam versneld gaat transleren op roteren
  de som van F is nul en de som van M is nul (de evenwichtsvergelijking
 • wat is als eerste belangrijk als je evenwichtsvergelijkingen toepast
  teken eerst het vrij lichaamsschema 
 • waarvoor word de snede methode gebruikt
  om de inwendig resulterende belastingen te berekenen die werken op het oppervlak van het doorgesneden lichaam  Normaalkracht, dwarskracht, wringmoment en buigmoment
 • ANALYSE PROCEDURE
  de resulterende inwendige belastingen o een punt in een dwarsdoorsnede van een lichaam kunnen worden bepaald met behulp van de snedemethode. Hiervoor voeten de volgende stappen worden uitgevoerd.
 • ONDERSTEUNINGSREACTIES
  beslis eerst welk segment van het lichaam moet worden bekeken. Als het segment word ondersteunt door een ander lichaam of een verbinding daar mee heeft , moeten voordat de doorsnede van het lichaam wordt gemaakt, de ondersteuningsreacties op het gekozen segment van het lichaam bepaald worden. Teken daarvoor het vrij lichaamsschema van het gehele lichaam  en stel vervolgens het benodigde evenwichtsvergelijkingen op om deze reacties te bepalen
 • VRIJLICHAAMSSCHEMA
  Houd alle uitwendige verdeelde belastingen, koppels , wringmomenten en krachten die op het lichaam werken precies op hun plaats alvorens een denkbeeldige doorsnede in het lichaam te maken op het punt waar de inwendige resulterende krachten bepaald moeten worden.
  Teken een vrijlichaamsschema van een van de afgesneden segmenten en geef de onbekende resultanten N, V, M en T van de doorsnede aan. In de meeste gevallen worden deze resultanten geplaatst op het punt dat het geometrische middelpunt of zwaartepunt van het doorsnedeoppervlak vertegenwoordigd.
  Als het onderdeel wordt belast door een stelsel van krachten in een vlak , werken alleen N, V, en M in het zwaartepunt.
  Teken het x-y-z-assenstelsel in het zwaartepunt en laat zien wat de resulterende inwendige belastingen zijn die langs de assen werken.
 • EVENWICHTSVERGELIJKINGEN
  Momenten moeten ter plaatse van de doorsnede worden opgeteld om de assen waarlangs de resultanten werken. Door dit te doen worden de onbekende krachten N en V geëlimineerd en word een directe oplossing voor M en V mogelijk.
  Als de evenwichtsvergelijkingen een negatieve waarde voor een resultante opleveren is de werkrichting van de resultante tegengesteld aan de richting die in het vrij lichaamsschema is weergegeven.
 • ANALYSE PROCEDURE bepalen resulterende belastingen op een punt in een dwarsdoorsnede van een lichaam blz 9 sterkteleer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wat zijn de voorwaarde om het principe van superpositie te mogen toepassen
7
wat verstaat men onder gesuperponeerd
7
hoe vind ik de helling en de verplaatsing in een punt op een balk die verschillende belastingen ondervind
7
hoe word de verplaatsing uitgedrukt
7
Page 1 of 8