Summary Stichting en vereniging/lesbrief/VWO

-
ISBN-13 9789460201196
209 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Stichting en vereniging/lesbrief/VWO". The author(s) of the book is/are Luc Repriels. The ISBN of the book is 9789460201196. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Stichting en vereniging/lesbrief/VWO

 • 1.1 Ridderliteratuur

 • Wat zijn ridderromans?
  Spannende verhalen over moed,trouw en liefde geschreven voor en over ridders.
 • Wat hield het feodale stelsel in?
  De vorst was leenheer en zijn onderdanen leenmannen of vazallen. Zij zwoeren hun heer de eed van trouw en stonden hem bij in tijd van gevaar. De heer gaf in ruil hiervoor een stuk grond in leen aan de leenman. Er waren toen dus geen beroepslegers.
 • Waarom werkte het feodale stelsel toch niet?
  De leenmannen werden te machtig en waren hierdoor minder bereid om voor hun vorst als krijgsman op te treden.
 • Wat deed de vorst als reactie hierop?
  Hij zocht steun bij lagere adel, die hij tegen betaling in dienst nam als raadgevers en militairen: de ridders.
 • Hoe werd je oorspronkelijk ridder?
  Van vader op zoon.
 • Wat vormde de ridderstand oorspronkelijk?
  De onderste laag van de adel.
 • Wie lieten zich op den duur ook tot ridder wijden en waarom?
  De graven en prinsen want dit gaf veel aanzien.
 • Waarom zagen jonge mannen uit de lagere adel vaak af van een officiele wijding?
  -De ceremonie was plechtig en duur
  -Goed paard en wapenuitrusting kost ook veel geld
  - Omdat je al van adel was vanaf je geboorte hoefde je niet te bewijzen dat je erbij hoorde.
 • In welk verhaal speelt de discussie over of ridderschap erfelijk is een rol?
  Ferguut
 • Vanaf wanneer werden in Europa talloze ridderromans gedicht?
  1100
 • Wat zijn twee kenmerken van ridderromans?
  -Ze waren op rijm
  -En in de volkstaal
 • Waarom was dit het geval?
  Dan konden ze het beter onthouden en veel ridders konden geen Latijn.
 • Waar begon de mode van ridderromans?
  In Frankrijk met de vijf Arthurromans van Chretien de Troyes. (vandaar zijn nu veel Nederlandse ridderromans een vertaling uit het Frans)
 • Waar speelden de meeste ridderromans zich af?
  Rond en aan het hof van Karel de Grote of van koning Arthur.
 • Waarom werd er ook uit ridders uit een verder verleden geschreven?
  Alle ridders waren even belangrijk/gelijkwaardig. Het waren een soort legendes.
 • Hoe werden de belangrijkste ridders uit de wereldgeschiedenis genoemd?
  De Negen Besten.
 • Waar kwamen deze vandaan en wie waren het?
  -Klassieke oudheid: Hector, Alexander de grote en Julius Ceasar
  -Uit de joodse geschiedenis: Jozua,David en Judas Maccabeus
  -Christenen: Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon.
 • Waar gaan Karelromans vaak over?
  Oorlog en massa-gevechten, vaak tussen christenen en moslims.
 • Waar gaan Arthurromans vaak over?
  Individuele avonturen,toernooien en tweegevechten en hoofse liefde.
 • Waren Karel en Arthur zelf de hoofdpersonen? Wie dan wel?
  Nee, Karel was onsympathieke keizer die de held het leven zuur maakte en Arthur bleef juist op de achtergrond, terwijl de aan zijn hof verbonden ridders op avontuur gingen. 
 • Hoe worden de ridders van het hof van Arthur genoemd?
  De ridders van de Ronde Tafel.
 • Ridderliteratuur was niet alleen een bron van vermaak. Het had ook een .......functie voor de edelen.
  Voorbeeld
 • Leg dit uit.
  Bij Karel ende Elegast duwt hij de tegenstander uit het zadel maar laat hij hem wel weer op het zadel klimmen voor hij het gevecht afmaakt. Dit is heel hoofs en is dus een voorbeeld voor de adel hoe ze zich moeten gedragen. De vraag is of dit in werkelijkheid ook het geval was.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom deed die dit?
Van oorsprong was het een verhaal om naar te luisteren. Van zijn luisteraars probeerde die goede lezers te maken want dan had je goede klanten.
In welk boek van de Goudse drukker Gerard Leeu gebeurd dat?
Reynaert die vos.
Waaruit blijkt dat drukker in het begin niet zo zeker was de klanten wisten om te gaan met het nieuwe medium?
Er werd in verschillende boeken uitgelegd hoe en wanneer boeken gelezen moesten worden.
Wat zijn een paar bekende teksten uit de begintijd van de boekdrukkunst?
Mariken van Nieumeghen en de Elckerlijc.
Welk nieuwe genre ontstond er?
De prozaroman, vaak een bewerking van een ouder verhaal.
En wat deden ze later?
Ze gingen zich als uitgever gedragen. Ze verzamelden gedichten en liedjes als Jan Roulans. OOk lieten ze nieuwe teksten schrijven en oude herschrijven.
Wat deden boekdrukkers eerst vooral?
 Populaire oudere teksten , zoals Karel ende Elegast herdrukken.
Wat groeide uit tot boekencentrum van de Nederlanden?
Antwerpen
Waar zaten de eerste drukkers in de Nederlanden?
Gouda en delft. Later ook in het zuiden.
Wie drukte de Delftse bijbel?
Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon.