Summary Strategische en operationele marketingplanning : kernstof-B

-
ISBN-10 9001000096 ISBN-13 9789001000097
153 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strategische en operationele marketingplanning : kernstof-B". The author(s) of the book is/are Gb Rustenburg ( tevens ). The ISBN of the book is 9789001000097 or 9001000096. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strategische en operationele marketingplanning : kernstof-B

 • 1.1 waarom strategische planning?

 • Een planning voor de korte termijn noemen we ook wel
  operationele of tactische planning
 • noem enkele voorbeelden van een operationele/tactische planning
  marketingplan
  productieplan
  inkoopplan
 • een lange termijnplan omschrijft voor een langere periode de primaire doelstellingen, zoals...
  winst
  groei
  de markt waarop deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd
 • wat wordt verwoord in de missie ofwel mission statement?
  de combinatie van langetermijndoelstellingen en de markten waarop men wil opereren
 • 1.1.1 strategische planning

 • wat zijn de voordelen van een strategische planning
  1. tijdig reageren op wijzigingen in omgevingsfactoren
  2. beter overzicht, coordinatie en en controle van verschillende activiteiten binnen een bedrijf
  3. maakt mogelijk om ook in langetermijn projecten (niet direct (fiancieel) resultaat
 • geef de planningsniveau's van een onderneming weer
  1. Onderneming/Concern
  2. SBU rond één of meer PMT's
  3. PMT
 • 1.1.2 strategic businessunit

 • wat is het kenmerk van een SBU?
  het beschikt in principe over alle middelen die nodig zijn om eigen beleid te kunnen voeren
 • wat is een devisie?
  een aantal aan elkaar verwante SBU's
 • 1.1.3 produkct/marktcombinatie

 • wat is het kenmerk van een product markt combinatie?
  dat het meestal om één homogene (deel)markt omvat en die benadert met meestal een apart marketingprogramma
 • hoe noemen we het aparte marketingprogramma van een PMC ook wel?
  een marketingplanning
 • 1.1.4 strategisch marketingplanningsproces

 • hoe komen we tot de vertrekpunten van het strategisch profiel?
  1. wat wil een ondernening op lange termijn bereiken? Visie!
  2. wat zijn de doelstellingen van een onderneming op lange termijn?
  3. in welke markten is de onderneming actief?
   Businessscope in Business Definition!
 • wat wordt bepaald in de externe analyse?
  hoe de markt waarin de onderneming opereert in elkaar zit
 • wat wordt bepaald in de interne analyse?
  de positie van de onderneming in de markt (uit de extere analyse)
 • waaruit bestaat een SWOT?
  de resultaten van de situatieanalyse (in-extern)
 • 1.2 Visie en missie

 • wat zijn de key components van een visie?
  1. de fundamentele reden waarom de organisatie bestaat (reason of being), toekomstperspectief, te spelen rol
  2. cultuur, normen, regels en waarden
  3. de missis (mission statement)
 • 1.2.1 fundamentele reden waarom een organisatie bestaat

 • het bestaansrecht van een organisatie heeft te maken met...
  het op een unieke manier vervullen van de behoeften van een bepaalde doelgroep die afwijkt van die van concurrenten
 • hoe ontdekken we of een onderneming bestaansrecht heeft?
  wat zou de wereld/de markt verliezen als onze organisatie morgen zou ophouden te bestaan?
 • de toekomst in aantrekkelijke markten: hoe ziet die toekomst eruit, welke rol wil je daarin spelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.