Summary Strategische marketingplanning

-
ISBN-10 900182062X ISBN-13 9789001820626
245 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strategische marketingplanning". The author(s) of the book is/are K J Alsem. The ISBN of the book is 9789001820626 or 900182062X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Strategische marketingplanning

 • 1 Kern van marketing

 • Wat is de kern van het marketingconcept?

  Dat ondernemingen een balans moeten zoeken tussen de wensen van doelgroepen en hun eigen identiteit. (Klantgerichtheid en merkgerichtheid).

 • wat is de kern van het marketingconcept?
  balans tussen de wensen van de doelgroep en hun eigen identiteit 
 • 1.1 Belang van marketing

 • Noodzaak marketingplanning neemt toe:

  • Er komt steeds meer concurrentie.
  • Ontwikkeling van communicatiespiraal.
  • Toenemende lage betrokkenheid bij aankoop. Consumentengedragtheorie.
  • Beslissingen worden vaak onbewust genomen.
  • Steeds meer/snellere informatie, bijv reviews.
  • Informatie verspreid zich als een virus en leidt tot grotere consumentenmacht, bijv social media. Word of mouth.
  • Overheid streeft naar marktwerking.
  • Consument wordt kritischer.

  Communicatiespiraal: meer concurrentie, meer marketing activiteiten, meer concurrentie.

  Consumentengedragtheorie: veel aandacht/vergelijken als aankoop duur is of veel risico met zich mee brengt.

  Word of mouth: mond-tot-mond-reclame.

   

 • Wat is word of mouth marketing ?
  Mond tot mond reclame, tegenwoordig veel ingezet bij internetmarketing ( twitter, facebook etc)
 • Waar gaat het bij marketing vooral om?
  Het gaat om klantgericht handelen vanuit een heldere merkidentiteit.
 • Waar gaat het bij marketing vooral om?
  Klantgericht handelen vanuit een heldere merkidentiteit.
 • Waarom is het zo belangrijk dat bedrijven aan marketing doen?

  Het gaat hierbij om de volgende trends:1. Er komt steeds meer concurrentie.
  2. Het verschijnsel communicatiespiraal ontwikkelt zich.
  3. Er is een toenemende 'lage betrokkenheid' van consumenten.
  4. Beslissingen worden vaak onbewust genomen.
  5. Er is steeds meer informatie over aanbieders beschikbaar, zoals ranglijsten.
  6. De informatie verspreidt zich als een virus en leidt tot grotere consumentenmacht.
  7. De overheid streeft naar marktwerking.
  8. De consument wordt kritischer.
 • Welke trends zijn er waarneembaar die het zo belangrijk maken dat organisaties aan marketing doen?
  1. Er komt steeds meer concurrentie
  2. Het verschijnsel communicatiespiraal ontwikkelt zich 
  3. Er is een toenemende lage betrokkenheid van consumenten 
  4. Beslissingen worden vaak bewust genomen
  5. Er is steeds meer informatie over aanbieders beschikbaar, zoals ranglijsten
  6. Informatie verspreidt zich als een virus en leidt tot grotere consumentenmacht 
  7. De overheid streeft naar marktwerking
  8. De consument wordt kritischer
 • wat houd de communicatiespiraal in?
  meer concurrentie > meer marketing activiteiten > meer concurrentie  
 • 1.2 Wat is marketing

 • Essentie marketing :

  Klant koopt geen producten maar oplossingen ! > Klant-orientatie.
 • 1.2.1 Hierarchie van marketing

 • Wat is het meest gebruikte model voor strategieontwikkeling?

  De SWOT analyse: het koppelen van interne sterktes en zwaktes aan externe kansen en bedreigingen.

 • Op welke 3 wijzen kan het begrip marketing opgevat worden?
  1. Organisatiecultuur
  2. Als strategie
  3. Als tactiek en activiteiten 
 • Waar staat STP voor?

  Segmenting, targeting and positioning. Het kiezen van doelgroepen en het positioneren van producten en diensten.

 • Wat wordt er bedoeld met: een klant koopt geen producten maar oplossingen?
  Hij koopt productvoordelen of 'benefits'

  Hij koopt geen tandpasta maar een 'frisse adem'
  Hij koopt geen axe maar 'aantrekkingskracht op vrouwen' 
 • Op welke drie verschillende wijzen kan het begrip marketing worden opgevat?

  Als een organisatiecultuur, als een strategie, of als tactiek & activiteiten.

 • Marketinghierarchie (zie afbeelding)

  Marketing als cultuur (paradigma) -> focus op klanten, producten met benefits

  Marktingstrategie -> segmenteren, doelgroepkeus en positionering (hierbij wordt SWOT gebruikt)

  Marketingactiviteiten: instrumenten -> product, prijs, distributie en communicatie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.