Summary Strategy process, content, context ; an international perspective

-
ISBN-10 1408019027 ISBN-13 9781408019023
376 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strategy process, content, context ; an international perspective". The author(s) of the book is/are Bob de Wit, Ron Meyer. The ISBN of the book is 9781408019023 or 1408019027. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strategy process, content, context ; an international perspective

 • 1 Introduction to strategic management

 • What is operational effectiveness?
  performing similar activities better than rivals perform them
 • What is strategic positioning?
  performing different activities from rivals/performing similar activities in different ways
 • What are the three different strategic dimensions?
  Strategy process, strategy content and strategy context
 • What is strategy process?
  the manner in which strategies come about. concerned with the how who and when.
  How it should be made & formulated
 • Strategy process
  the manner in which strategies come about. concerned with the how who and when. 
  how is should be made & formulated.
  - Analysis: SWOT analysis
  - Formulation: determine & evaluate strategic options and choose one
  - Implementation: translate options into concrete activities
 • Strategic Content
  the product of strategic process. concerned with what. what is/should be the strategy of the company?
  -functional: functional departments (marketing/finance)
  -business: integration of functional level strategies for distinct set of products/services/customers. Business/operating unit.
  -corporate: aligns various business level strategies, company level.
  -network: strategy for the collaboration of clustered groups of companies (alliance)
 • Strategy context
  the ste of circumstances under which both the strategy process and the strategy content are determined concerned the where of strategy.
  -organizational
  -industry
  -international

 • What is strategic content and on which levels does it operate?
  the product of strategy process. Concerned with the what. What should be the company strategy?
  - functional, business, corporate, network
 • What is a company statement?
  identification, shows where a company stands for.
 • 1.1 The nature of strategy

 • Geen heldere, duidelijke definitie van strategie. Conflicterende visies

 • What is strategic management?
  A theory to gain competitive advantage.
  Het begint met het begrijpen van de industrie en dan het inzetten van de juiste hulpbronnen om strategische doelstellingen te behalen.
 • 1.2 Identifying strategy issues

 • Het boek hanteert een problem-driven approach en niet de tools-driven approach. De hoofdonderdelen van strategie worden eerst uiteengezet en vervolgens bekritiseert door de verschillende visies. Meestal is strategisch onderzoek meer atomisch dan holistisch, dus het focust op een paar variabelen per keer.

 • Welke research approach wordt in het boek gebruikt?

  Problem-driven approach

 • Meestal is strategisch onderzoek:

  Atomisch

 • Complexity: The nature of real world problems
  Mason & Mitrof: wicked problems


 • Wat zijn wicked problems
  Gecompliceerder dan simpele problemen die met bestaande tools opgelost kunnen worden. 
 • Hoe kun je het beste met wicked problems omgaan?
  Dialectiek en argumentatie. Er moet holistisch (kijken naar het geheel) en analystisch omgegaan worden met wicked problems.
 • Wat zijn kenmerken van wicked problems?
  Verbondenheid, onzekerheid, complexiteit, dubbelzinnigheid, conflict en beperkingen en latente structuur.
  Wicked problems hebben implicaties op policy making. In geval van wicked problems is bredere participatie gewenst en informatie vanuit verschillende bronnen. 
 • 1.2.1 Strategy Dimensions

 • Er zijn verschillende dimensies in strategie:

  • Strategy process: The manner in which strategies come about: How, who and when?
  • Strategy content: The product of a strategy process: What?
  • Strategy context: The set of circumstances under which both the strategy process and strategy content are determined: Where?
  • (Strategy purpose: Organizations exist to fulfil a purpose and strategies are employed to ensure that the organizational purpose is realized: Why?)

  Figure 1.1 Blz 5

 • Welke drie strategie dimensies zijn te onderscheiden?

  Proces, content, context

 • Strategy process is about issues surrounding strategy thinking, strategy forming and strategy changing. Strategy content is about issues surrounding the levels of strategy; network level (alliance/partnership), corporate level (corporation/group), business level (operating unit) and functional level (functional department). Strategy context is about issues surrounding the industry, organizational and international context. 

 • Welke verschillen dimensies zijn er in strategie?

  Process, content, context - (Purpose)

 • Waarom wordt strategy purpose wel opgenomen in het boek?

  Het heeft strict genomen niks met strategie te maken, maar organisaties bestaan om een doel te vervulle en strategieën helpen om dit doel te behalen. Het is een belangrijk onderdeel voor het begrijpen van strategie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What is strategic management?
A theory to gain competitive advantage.
Het begint met het begrijpen van de industrie en dan het inzetten van de juiste hulpbronnen om strategische doelstellingen te behalen.
5 krachten model porter
1. Dreiging van nieuwe toetreders: toegang tot distributiekanalen? klanten merkloyaal? 
2. Macht van leveranciers: enkele of grote groep leveranciers?
3, Dreiging van substitutie: veel of weinig substituten? functionaliteit van substituten?
4, Macht van de afnemers: enkele of grote groep afnemers?
5. Concurrentie intensiteit: veel of weinig concurrentie?
Generieke strategieen Porter:
1. Cost leadership
2. Differentiation
3. Cost focus: kosten focus binnen 1 target group
4. Differentiation focus: differenteren met verschillende producten binnen een target group.
Value Chain Porter:
Doel is om waardeketen zo goed mogelijk in te richten; effectief en efficiënt. Toegespitst op gekozen strategie en gericht op het behalen van strategische doelstellingen.
What is the essence of the five forces model of Porter?
It is a framework for mapping the structure of industries and businesses. 

What is the aim from a good leader and how can a leader reach the focus attention of participants in the right direction?
attention-focus mechanism.
leaders controls the allocation of attention of participants.
bepalen dus waar de focus naar toe gaat. wat belangrijk is en niet.
daar handelen medewerkers naar.

De leider brengt conformiteit tussen subgroup goals en organizational goals.
De leider kan geen doelstellingen tolereren die in conflict staan met de organisatiedoelstellingen. 

3 functies van een leider:
1. organizational 2. inter personal 3. decisional

methods of leadership: 
3 general approaches of leadership: communication, role model, reward system. 


Wat houdt strategy context in?
Industry, organizational and international
Wat houdt strategy context in?
Business, corporate and network levels
Wat houdt strategy process in?
Thinking, forming and changing
De wijze waarop strategie tot stand is gekomen? hoe, wanneer en door wie.
Strategy analysis stage, the strategy formulation stage, en de strategie implementation stage.
Welke drie dimensies onderscheid strategie?
 process, content, context