Summary Studiemateriaal Biodiversiteit Plant

-
599 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Studiemateriaal Biodiversiteit Plant

 • 1 Week 1

 • V
  V
 • 1.1.1 Inleidend college

 • Het rijk - Het fylum - De klasse - De orde - De familie - Het genus - De soort - (Eventueel) De ondersoort
 • Wat is een monofyletische afstamming?
  Een groep bestaande uit een voorouder + alle afstammelingen daarvan
 • Wat is een parafyletische afstamming?
  Een monofyletische groep waarbij één of meerdere afstammelingen van de voorouder niet bij deze groep horen
 • Wat is een polyfyletische afstamming?
  Een onnatuurlijke groep die foutief werden opgericht op basis van homoplasie; de groep bevat twee of meerdere aparte groepen met elk hun eigen voorouder
 • Wat is een sporofyt?
  Een generatie in de levenscyclus van een eukaryoot organisme dat sporen vormt. Dit zijn de diploïde organismen
 • Wat is een gametofyt?
  Individuen die in de haploïde fasen gameten produceren
 • Wat zijn rhizoïden?
  Een wortelachtig orgaan bij planten en schimmels, dat zorgt voor de verankering en opname van stoffen.
 • 1.1.2 Landplanten

 • Aanpassingen om aan land te overleven:
  -Cuticula (beschermlaag) op bovengrondse delen
  - Differentiatie parenchym (aërenchym) = transportweefsel
  - Poriën = stomata of huidmondjes
  - Vasthechtingsorganen (rizïoden = wortels)
  - Sporopollenine in sporenwand
  - Laag steriele cellen om archegonia, antheridia en sporangia
 • 1.1.2.1 Mossen

 • Eigenschappen van mossen:
  - Sporofyt voor voedsel, afhankelijk van gametofyt
  - Geen of beperkte beschermlaag
  - Geen wortels maar rizoïden
  - Water nodig voor bevruchting
  - Vaak in vochtige omgeving
  - Kunnen vaak tegen uitdroging
 • Wat is een Thallus?
  Plantenlichaam niet in stengels en bladeren gedifferentieerd
 • Wat is een Cormus?
  Plantenlichaam met stengels en bladeren

  (Cormus = gametofyt)
  (Echte cormus = sporofyt)
 •                              Vergelijking gametofyt
  Lycophyta:

  Lycopodium:
  1. Prothallium
  2. Vrijlevend (ondergronds)


  Selaginella:
  • Niet meer vrijlevend

  isoetes:
  • Niet meer vrijlevend
  (Ontwikkeld zich net als Selaginella
  binnen de megasporewand)


   
 • 1.1.2.1.1 Namen

 • Hauwmossen
  Fylum Anthocerophyta (Thalleus)
 • Fylm anthocerophyta:
  • Thallusachtige, schijfvormige gelobde gametofyt
  • Slechts 1 chloroplast met pyrenoïd (-> wieren)
  • Sporofyt groeit met een meristeem
  • Huidsmondjes op sporofyt 
 • Levermossen
  Fylum Hepatophyta (Thalleus of Folieus)
 • Fylum hepatofyta:
  • 1 cellige rizoïden
  • Spermatozoïden 2 flagellen
  • Broedknoppen of gemmae: uitgroeien tot nieuwe gametofyten
  • Uit zygote groeit embryo (jongen sporofyt)
  • Volwassen sporofyt: sporangium op een korte steel (of seta)
 • Bladmossen
  Fylum Bryophyta (Folieus)
 • Fylum bryofyta:
  • Soms stomato op sporofyt
  • Vertonen vrij gespecialiseerd transportweefsel in sporofyt en gametofyt
  • Rizoïden meercellig
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een ultrametrische boom?
Bij een ultrametrische boom heeft de lengte van de takken te maken met de tijd die verstreken is
Wat is een fylogram?
In een fylogram geeft lengte de mate van genetische verwantschap aan
Wat is een cladogram?
Een cladogram geeft allen verwantschap aan
V
V
Wat is een equifaciaal blad
Hierbij is de boven- en onderzijde van het blad hetzelfde
Wat is een bifaciaal blad?
Hierbij verschillen de boven en onderzijde van het blad
Waardoor wijzigen organen?
Vaak door adaptatie aan milieufactoren zoals watervoorziening, temperatuur enz
Wat is homoplasie?
Het geheel van convergente vormen en evolutionaire omkeringen
Wat zijn evolutionaire omkeringen?
Als een voorouderlijk kenmerk terug optreedt in een afgeleide groep
Wat is convergente evolutie?
Ontstaan onafhankelijk van elkaar sterk gelijkende kenmerken in genetisch verschillende groepen