Summary Studiemateriaal vak SD; periode 1.3

-
286 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Studiemateriaal vak SD; periode 1.3

 • 1.1 Slides college

 • Hoe noemen we het verval van moedercel naar dochtercel?
  Enkelvoudig verval
 • Wanneer we van moedercel naar dochtercel vervallen en we spreken dan dus over een enkelvoudig verval. Wat is dan de dochtercel?
  Stabiel
 • Er zijn ook nucliden waarbij de dochtercel nog radioactief is. Hierbij hebben we dus een radioactieve moeder die vervalt naar een radioactieve dochter en die dochter verval naar de kleindochter. De kleindochter is dan dus wel stabiel. Hoe noemen we deze relatie?
  Moederdochter relatie
 • Wie vervalt er vaak sneller?
  De dochter
 • Wat verstaan we onder de activiteit?
  Aantal kernen dat per tijdseenheid vervalt.
 • Wat is de eenheid van de activiteit?
  Bq of dps (desintegraties per seconde)
 • Er zijn 3 mogelijkheden voor radioactieve evenwichten. Welke 3 mogelijkheden zijn er?
  1. De HVT van de moeder is kleiner dan de HVT van de dochter.
  2. De HVT van de moeder is groter dan de HVT van de dochter. 
  3. De HVT van de moeder is veel groter dan de HVT van de dochter.
 • Wat is er aan de hand bij: HVT (moeder) < HVT (dochter)
  De moeder vervalt sneller dan de dochter.
 • Wat is er aan de hand bij: HVT (moeder) > HVT (dochter)
  De dochter vervalt sneller dan de moeder.
 • Wat is er aan de hand bij: HVT (moeder) >> HVT (dochter)
  De dochter vervalt veel sneller dan de moeder.
 • Wanneer de moeder sneller vervalt dan de dochter. Wat gebeurt er dan met de dochter?
  De dochter blijft dan uiteindelijk alleen over.
 • Wanneer de moeder sneller vervalt dan de dochter. Wat gebeurt er dan met het evenwicht?
  Er is nooit een evenwicht.
 • Wanneer is er nooit een evenwicht?
  Wanneer de HVT van de moeder kleiner is dan de HVT van de dochter.
 • Wanneer de moeder sneller vervalt dan de dochter. Dan blijft de dochter uiteindelijk alleen over. We krijgen dan dus nooit een evenwicht. Wat gebeurt er met de activiteit van de dochter na het vervallen van de moeder?
  De activiteit van de dochter neemt met de HVT van de dochter zelf af.
 • Wanneer de dochter sneller dan de moeder vervalt. Wat is dan vaak het probleem met de dochter?
  De dochter kan nog niet vervallen wanneer de moeder de dochter nog niet aangemaakt heeft. De dochter moet dus op een gegeven moment wacht, totdat de dochter door de moeder wordt aangemaakt.
 • Wanneer de dochter sneller vervalt dan de moeder. Wat is er dan op een bepaald tijdstip kenmerkend voor de activiteit van de moeder en dochter?
  De activiteit van de dochter is dus na een bepaalde tijd gelijk aan de activiteit van de moeder.
 • Wanneer de dochter sneller vervalt dan de moeder is de activiteit op een bepaald tijdstip gelijk aan elkaar. Waarvoor is dit kenmerkend?
  Voor een evenwicht
 • Wanneer de dochter sneller vervalt dan de moeder is de activiteit op een bepaald tijdstip gelijk aan elkaar. Nu ontstaat er een evenwicht. Wat voor een evenwicht is er dan sprake van?
  Glijdend (transiënt) evenwicht
 • De activiteit van de dochter neemt vanaf ingesteld evenwicht af. Met wat neemt de activiteit af?
  Met de HVT van de moeder
 • Hoe wordt het tijdsverschil tussen de moeder en de dochter grafisch (in de grafiek met lijnen) genoemd? En over wat voor een lijnen hebben we het dan?
  Het tijdsverschil tussen de moeder en de dochter lijn wordt het na-ijleffect, bij evenwijdige lijnen.
 • Wanneer de dochter veel sneller wil vervallen dan de moeder. Ook dan moet de dochter weer gaan wachten op de moeder, totdat ze wordt aangemaakt. Wat is er kenmerkend zodra de dochter wordt aangemaakt bij de moeder bij dit verval?
  Na het aanmaken van de dochter, vervalt de moeder meteen.
 • Wanneer de moeder meteen vervalt bij het aanmaken van de dochter. Wat is er dan aan de hand met het na-ijleffect?
  Er is geen na-ijleffect.
 • Wanneer er geen na-ijleffect is, wat is er dan aan de hand met de activiteit van de dochter?
  De activiteit van de dochter is op elk tijdstip gelijk aan de activiteit van de moeder.
 • Wanneer de activiteit van de moeder gelijk aan de activiteit van de dochter is. Wat voor een evenwicht hebben we dan?
  Een absoluut (seculier) evenwicht.
 • Wanneer we een absoluut (seculier) evenwicht in de activiteit hebben. Wat gebeurt er dan met de activiteit van de dochter?
  De activiteit van de dochter neemt, vanaf het ingestelde evenwicht, af met de HVT van de moeder.
 • Wanneer we evenwijdige lijnen in de grafiek hebben gelopen, maar er zit geen verschil tussen deze twee lijnen. Over wat voor een soort evenwicht hebben we het dan? En is er sprake van een na-ijleffect?
  Absoluut (seculier) evenwicht, geen na-ijleffect.
 • Wanneer er bij de berekeningen een negatief getal uitkomt. Wat voor een evenwicht hebben we dan en waarom?
  Geen evenwicht, de lijnen lopen niet evenwijdig dus nooit evenwicht.
 • Hoe groter het verschil tussen HVT (moeder) en HVT (dochter), wat gebeurt er dan het met verschil tussen de Activiteit (moeder) en Activiteit (dochter)?
  De activiteit tussen moeder en dochter neemt af.
 • Geeft een positieve uitkomst een evenwicht?
  Ja
 • Je kunt op elk tijdstip kijken wat de activiteit van de moeder is. Als we dan de activiteit van de dochter willen weten op dat tijdstip, wat moeten we dan doen?
  Activiteit van de moeder op dat tijdstip x 1,1
 • Hoe groter het verschil tussen HVT (moeder) en HVT (dochter), wat gebeurt er dan met de activiteit?
  Het verschil tussen activiteit (moeder) en activiteit (dochter) wordt kleiner.
 • Wat geldt er voor de activiteit wanneer het verschil van de HVT van moeder en dochter heel groot is?
  Am = Ad
 • Wanneer het verschil van HVT tussen moeder en dochter heel groot is geldt er: Am = Ad. Over wat voor een soort evenwicht spreken we dan en waar gaat dat evenwicht heen?
  Het evenwicht gaat steeds meer van glijdend naar absoluter. Er is geen grens.
 • Wat voor een evenwicht is het getal 1,001?
  Absoluut evenwicht
 • Bij de natuurlijke (productie) radionucliden hebben we 2 vormen. Welke 2 vormen?
  1. Radionucliden, die lang geleden zijn ontstaan en een zeer lange HVT hebben. 
  2. Radionucliden, die continue door natuurlijke processen in de aardse atmosfeer worden geproduceerd.
 • Door wat voor een straling in atmosfeer wordt de straling geactiveerd en dus radioactief?
  Kosmische straling
 • Wat verstaan we onder kunstmatige productie radioactiviteit?
  Radioactiviteit die bewust of onbewust gemaakt wordt.
 • Wat is de algemene schrijfwijze van een kunstmatige kernreactie/productie?
  A (a,b) B en A + a --> B + b
 • Op welke 3 manieren is kunstmatige kernreactie/productie mogelijk?
  1. Kernreacties met geladen deeltjes: alfa-deeltjes. 
  2.  Protonen
  3. Deutronen
 • In welke machines verlopen kunstmatige kernreactie/processen?
  1. Cyclotron
  2. Lineaire versnellers
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt bedoeld met de term detriment?
Nadeel, verlies, schade --> de som van alle ellende die je kan krijgen van straling.
Van welke vier factoren is de kans op tumorinductie door ioniserende straling afhankelijk?
1. Dieet
2. Dosis
3. Leeftijd
4. Infecties
Wat is LQD?
Lineair kwadratisch model
Wat is een genetisch effect?
Effect in nageslacht
Wat is een somatisch effect?
Effect in bestraalde persoon
Wat voor een effect is zonnebrand?
Acuut deterministisch effect
Waar spreken we van wanneer een mutatie van het DNA leidt tot een tumor?
Stochastisch effect
Wat voor een effect is het dood gaan van cellen?
Deterministisch effect
Bij welke afdeling zijn deterministische effecten van de orde?
Radiotherapie
Wat verstaan we onder EK?
Extra gevallen kanker