Summary Studievaardigheden pgo

-
ISBN-10 9053980466 ISBN-13 9789053980460
494 Flashcards & Notes
2 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Studievaardigheden pgo". The author(s) of the book is/are Cita van Til Francy van der Heijden. The ISBN of the book is 9789053980460 or 9053980466. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

schoudergewricht
articulatio humeri
bovenarm
humurus
schouderblad

scapula

wat betekent ontwikkeling ?

-          Gelijksoortige verandering in de psyche van individuele personen die gelijktijdig met lichamelijke groei optreden.

-          Ontwikkeling van de samenleving als een van de mogelijke condities waaronder de individuele ontwikkeling zich volstrekt

-          Ontwikkeling= ontvouwing

-          Verandering van structuur die al aanwezig is in de psyche

-          * Verloop dat zich in de tijd voltrekt

-          * is bij ieder uniek

-          Groei= persoon neemt toe in mogelijkheden van diverse aard, meer verscheidenheden gaat vertonen en tegelijk op een hoger niveau van gedrag gaat functioneren, beter geïntegreerd raakt, doordat zijn activiteiten meer samenhang gaan vertonen

-          Toename hersenfunctieàkinderen glimlachen

-          Personen kunnen functioneren op een hoger niveau van gedrag als een functie van groei wordt rijping genoemd

-          * heeft ook te maken met leren

* is een duurzaam onomkeerbaar proces dat leidt tot een organisatie van gedrag op hoger, geïnegreerd niveau en dat is gebaseerd op groei, rijping en leren

1.2 ontwikkelingspsychologie en persoonlijkheidspsychologie

Vijffactorenmodel/big five

leg uit: Intermittant reinforcement

Beloning werkt beter als zij iets verrassends houdt en niet altijd wordt gegeven

Beloning moet zeldzaamswaarde hebben

leg uit: Consequente straf en onderbroken beloning

Geeft grenzen weer

Straf altijd consequent toedienen

leg uit: Extrinsieke (de) motivatie

pos/neg effect van buiten af als extra gegeven

leg uit: Intrinsieke demotivatie
juist afgehouden van dit effect=

kind bepaald gedrag gedreven door effect dat door zijn gedrag zodanig oproept

leg uit: Intrinsieke motivatie

kind bepaald gedrag gedreven door effect dat door zijn gedrag zodanig oproept

leg uit: Instrinsieke en extrinsieke (de) motivatie

Extraatje een beloning of een afstraffing