Summary Syllabus 'Van Marketing naar Marketingcommunicatie'

-
0 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Syllabus 'Van Marketing naar Marketingcommunicatie'

 • 1 14 stappen strategisch marketingcommunicatieplanningsmodel

 • Welke 14 stappen zijn er in het strategisch marketingcommunicatieplanningsmodel?
  1. Inleiding
  2. Marketinganalyse
  3. Marketingdoelgroep en -strategie
  4. Marketingdoelgroep en behoeften
  5. Merkidentiteit en positionering
  6. Marketingcommunicatiedoelgroep
  7. Marketingcommunicatievraagstuk
  8. Consumer Insights
  9. Budgetteringsmethode
  10. Marketingcommunicatiedoelstelling
  11. Marketingcommunicatiestrategie
  12. Centraal creatief ontwerp
  13. Marketingcommunicatiemix
  14. Terugkoppeling en evaluatie
 • 2.1 Onderneming vs. Marketing

 • Op welke plaats staat Marketingcommunicatie binnen de organisatie? (Hiërarchisch weergegeven)
  Onderneming -> Divisie/SBU -> Marketing -> Marketingcommunicatie
 • Hoe vertalen de ondernemersdoelstellingen zich naar de Marketingcommunicatiedoelstellingen?
  Ondernemingsdoelstellingen -> Divisie/SBU doelstellingen -> Marketingdoelstellingen -> Marketingcommunicatie doelstellingen
 • Waar staat SBU voor?
  Strategic Business Unit
 • Welke 5 componenten zijn te benoemen in relatie tot de organisatie-identiteit?
  Visie -> Missie -> BHAG/Moon Shots -> Ondernemersdoelstellingen -> Core Values & principles (kern waarden en principes)

  Dit tezamen noem je de Organisational Philosophy Guide
 • Visie is niet veranderlijk, het kan zich ontwikkelen
 • In de visie staat niet beschreven wat de onderneming wil bewerkstelligen
 • Visie is als een stip op de horizon waar de markt/mensheid naartoe beweegt (niet de onderneming)
 • Visie is een bron voor Thought Leadership (novel point of view= vernieuwend naar bepaalde thema's aankijken)
 • Noem vier belangrijke eigenschappen van een visie
  Is niet veranderlijk maar kan zich wel ontwikkelen (+/- 5jr), staat niet in beschreven waar de onderneming naartoe wil/bewerkstelligen, stip op de horizon waar de markt/wereld naartoe beweegt en het is een bron voor Thought Leadership. 
 • Missie = purpose = why van de organisatie
 • Missie is het bestaansrecht 'raison d'être' van de organisatie
 • Missie geeft richting aan de organisatie, kader waarin de onderneming opereert, wat wil de onderneming bewerkstelligen op de lange termijn?
 • Missie moet motiveren en inspireren
 • Missie (mission statement) zorgt voor cohesie (samenhang) binnen de organisatie. 
 • Missie moet de vragen 'waarom komt iedereen iedere dag zijn bed uit?' en 'waarom is dat van belang voor anderen?'beantwoorden.
 • Missie is niet SMART (niet meetbaar en niet tijdgebonden)
 • Waar moet de missie aan voldoen?
  Aanduiden wat de onderneming wil bewerkstelligen, motiveren en inspireren, zorgen voor cohesie binnen de organisatie, het moet de vragen 'waarom komt iedereen iedere dag zijn bed uit?' en 'waarom is dat van belang voor anderen?'beantwoorden en het is niet SMART (niet meetbaar en niet tijdgebonden)
 • Het is verstandig om 'as a result' in de missie te verwerken. Vb. Proctor & Gamble: We will provide branded Products and services of superior Quality and value that improve the lives of the world's consumers, now and for generations to come. As a result, consumers will reward us with leadership sales, profit and value creation, allowing our shareholders and communities in which we live and work to prosper. (prosper=voorspoed)
 • De ondernemingsdoelstelling vertaalt de missie naar wat de onderneming concreet binnen 1 tot 3 jaar wil bereiken. Deze zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) en kunnen door middel van de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton) of Triple P worden geformuleerd.
 • Wat is het nut van ondernemersdoelstellingen?
  De ondernemingsdoelstelling vertaalt de missie naar wat de onderneming concreet binnen 1 tot 3 jaar wil bereiken. 
 • Ondernemersdoelstellingen worden omschreven in termijnen van...?
  1 tot 3 jaar
 • Hoe moet je deze ondernemersdoelstellingen formuleren?
  SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)
 • Met welke modellen kunnen de ondernemersdoelstellingen worden geformuleerd?
  Balanced Scorecard van Kaplan & Norton en het Triple P model van John Elkington.
 • Wie heeft de Balanced Scorecard bedacht?
  Kaplan & Norton
 • Waar staat Triple P voor en van wie is dit model?
  People Planet Profit, John Elkington. Te vinden in het boek Cannibals with Forks, The Triple Bottom line of 21st Century Business (1997)
 • Model Triple P
  - Winst
  - Behoeftebevrediging van mensen in het algemeen en van medewerkers, klanten, partners en aandeelhouders in het bijzonder.
  - Grotere sociaal-maatschappelijke belangen
   
 • Let op. In de notitie bij organisatiedoelstellingen de Triple P beschrijven.
 • Noem een aantal eigenschappen van 'duurzaam'.
  Bestendig, betrouwbaar, gedegen, hecht, houdbaar, solide, stabiel, standvastig, aanhoudend, blijvend, permanent, vast en voortdurend. 
 • Voorwaarden Triple P model?
  Moet in evenwicht/harmonie zijn. Als winst (profit) prioriteit krijgt kunnen mens en milieu hieronder lijden.  
 • BHAG staat voor Big Hairy Audacious (=vermetel=dapper, bijna overmoedig) Goal. Een andere naam hiervoor zijn de door Google geïntroduceerde Moon Shots.
 • BHAG is concreet maar onrealistisch geformuleerd dus niet SMART.
 • BHAG extern: argusogen, twijfelachtig, onrealistisch of utopisch
  BHAG intern: uitdagend, niet onmogelijk of onhaalbaar
 • A True BHAG is clear and compelling (compelling=dwingend), serves as unifying (=verenigd) focal point of effort and acts as a clear catalyst for theam spirit. It has a clear finish line, so the organization can know when it has achieved the goal; people like to shoot for finish lines.
 • Hoe noem je doelen die gedurfd of gewaagd zijn?
  BHAG of Moon Shots
 • Hoe kun je een BHAG omschrijven?
  Als een specifieke vorm van een ondernemersdoelstelling op middellange termijn. Een ambitie voor de komende 5 tot 10 jaar die gedurfd of gewaad is. 
 • Benoem de eigenschappen van een BHAG zowel extern als intern.
  BHAG extern: argusogen, twijfelachtig, onrealistisch of utopisch
  BHAG intern: uitdagend, niet onmogelijk of onhaalbaar
 • Hoe heet de divisie binnen Google waarin oplossing voor de problemen of uitdagingen in de wereld worden gezocht?
  Google X (sinds 2010)
 • Aan welke organisatie heeft Google haar naam als sponsor aan verleend incl een grote som geld voor het winnende project? 
  XPrize = XPRIZE is an innovation engine. A facilitator of exponential change. A catalyst for the benefit of humanity.
 • Welke twee niveau's worden in communicatie onderscheiden?
  Inhoudsniveau & Betrekkingsniveau
 • Inhoudsniveau is wat er gecommuniceerd wordt. Betrekkingsniveau is de 'tone of voice'. Dus hoe er gecommuniceerd wordt.
 • Core Values & Principles hebben betrekking op het betrekkingsniveau van communicatie.
 • Core Values & Principles:
  Kernwaarden en principes = organisatiewaarden = het DNA.
  Wat vinden we echt belangrijk in de omgang met elkaar en met anderen en hoe gaan we met elkaar om?
 • Kernwaarden en principes zeggen iets over de bedrijfscultuur. Het is de lijm die de organisatie bij elkaar houdt. Hoe gaan we met elkaar om en welk gedrag belonen of bestraffen we?

  Let op Kernwaarden is niet gelijk aan merkwaarden. Je beschrijft ook niet wat je doet, dat staat in de missie of organisatiedoelstellingen of bhag. 
 • Wat is het verschil tussen het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau van communicatie?
  Inhoudsniveau is wat er gecommuniceerd wordt. Betrekkingsniveau is de 'tone of voice'. Dus hoe er gecommuniceerd wordt. 
 • Onder welk niveau van communicatie vallen de Core Values & Priciples?
  Betrekkingsniveau van communicatie.
 • Welke begrippen vallen onder het inhoudsniveau van communicatie?
  visie, misie, ondernemersdoelstellingen, bhag
 • Waar staan Core Values & Priciples voor?
  Kernwaarden en principes = organisatiewaarden = het DNA.
  Wat vinden we echt belangrijk in de omgang met elkaar en met anderen en hoe gaan we met elkaar om? Welke principes hebben we en wat zijn onze spel- en gedragsregels?
 • Wet van Moore (1965, Gordon Moore, Oprichter Intel) stelt dat de technologische ontwikkelingen iedere 2 jaar verdubbelt. Tot 1970 stelde Moore dat het ieder jaar zou verdubbelen. Moore verwacht dat de rek er uit is en dus niet eeuwig meer zal gelden.
 • Slechte aantekening maar belangrijk: Kernwaarde en Kernpersoonlijkheid moet hetzelfde inhouden bij bedrijven/product. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.